MySpeaker of the Year 2022

16. helmikuuta 2022 18:00 - 22:00

MySpeaker ylpeänä esittää: MySpeaker of the Year! ✨

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan ensimmäistä kertaa eri alojen huippupuhujille ja juontajille, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia juuri nyt tässä muutoksen ajassa. Tärkeitä ei ainoastaan asiakkaillemme, vaan myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. MySpeaker of the Year -ehdokkaat ovat kaikki eri tavoin herätelleet yrityksiä, organisaatioita ja julkista sektoria havainnoimaan ympärillä olevia ilmiöitä  ja reagoimaan nopeasti muutoksiin sekä ajattelemaan asioita uudella tavalla haastaen samalla itseään.

Puhuja-ala elää jatkuvassa muutoksessa, ei vain uusien teknologioiden tuomien muutosten myötä, vaan myös sen valossa mistä aiheista puhumme juuri nyt ja keitä asiantuntijoita haluamme parrasvaloihin nostaa. MySpeakerin vahvuutena on olla luova ja innovatiivinen; olemme vahvasti mukana uusien näkökulmien ja toimintamallien esilletuomisessa tarjoamalla uusia ideoita, ehdotuksia ja ratkaisuja, jotka nousevat asiakkaidemme tapahtumissa keskiöön.

Puhujatoimistona meillä on ainutlaatuinen näköalapaikka katsoa yritysten ydintoimintoihin. Näin pääsemme tukemaan eri organisaatioiden toimintamallien kehittämistä sekä merkityksellisyyden vahvistamista tässä jatkuvan epävarmuuden ja samalla myös uusien mahdollisuuksien ajassa. Tämän vuoksi haluammekin jakaa kiitokset ja tunnustuspalkinnot puhujayhteisömme asiantuntijapuhujille ja juontajille niissä kategorioissa, jotka ovat juuri tällä hetkellä asiakkaidemme strategioiden ja toimintamallien kärjessä.

Vaikuta nyt! Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi tunnustuksen merkityksellisestä työstään tulevaisuuden kehittämisessä. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 13.2.2022 saakka.

Ehdokkaat Tulevaisuuden työ ja taidot

Jatkuvaa oppimista ja uudistumista. Yritykset ja organisaatiot tunnistavat ja kehittävät alati osaamistaan, jolla varmistetaan kilpailukyvykkyys sekä mahdollistetaan vastuullista kasvua. Vuonna 2021 yksi eniten organisaatioita ja yrityksiä askarruttanut aihe oli, miten rakentaa tulevaisuuden kestävä organisaatio, ja mitä taitoja meiltä odotetaan tekoälyn, koneiden ja automaatioiden muuttaessa yhä enemmän työelämää.

Pääset katsomaan ehdokkaan videon painamalla ehdokaskuvan päältä toista/play-ikonia. 

Ehdokkaat Innovaatio ja luovuus

Uudet teknologiat kiihdyttävät kasvun mahdollisuuksia ja saavat aikaan erilaisia disruptioita. Luovuus on meidän ihmisten kykyä tuottaa uutta. Vain jatkuvasti innovoivat yritykset ja organisaatiot selviävät pystyessään kohtaamaan kovinkin haastavia muutostilanteita.  Jatkuvasta innovaatiosta ja luovuudesta syntyvä kilpailuetu on yrityksille elintärkeä selviytymiskeino tässä muuttuvassa maailmassa. Luovuus ja innovaatio ovatkin olleet vahvasti esillä yritysten ja organisaatioiden johtamisen kehittämisessä, osaamisen vahvistamisessa ja strategisissa toiminnan painopisteissä vuonna 2021.

Pääset katsomaan ehdokkaan videon painamalla ehdokaskuvan päältä toista/play-ikonia. 

Ehdokkaat Yhteisöllisyys ja luottamus

Vain yhdessä tekeminen voi synnyttää yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Ihmiset kaipaavat kohtaamisia, ajatusten ja tunteiden vaihtoa. Jotta voimme toimia yhdessä, tarvitaan luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Vuoden 2021 aikana tiimit, yhteisöt, koko yhteiskunta ja maailma tarvitsivat luottamusta enemmän kuin koskaan vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta osana selviytymistään ja jaksamista. Kaikkien menestyvien tiimien ja yhteisöjen tavoitteena on monimuotoinen syvä yhteistyö, jossa uskotaan lujasti yhteisiin tavoitteisiin voidaksemme rohkeasti tehdä matkaa yhdessä kohti tuntematonta.

Pääset katsomaan ehdokkaan videon painamalla ehdokaskuvan päältä toista/play-ikonia. 

Ehdokkaat Hyvinvoinnin johtaminen

Jatkuvissa muutoksissa, kiivaissa kasvupaikoissa ja haastavissa tilanteissa henkilöstöstä huolehtiminen ja yksilöiden jaksamiseen sekä motivointiin panostaminen tuo ylivoimaista etua. Työyhteisön ja yksilön jaksaminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen tiimeissä sekä ennalta ehkäisevä työ uupumusta vastaan olivat vuoden 2021 kärkiaiheita.

Pääset katsomaan ehdokkaan videon painamalla ehdokaskuvan päältä toista/play-ikonia. 

Ehdokkaat Juontaja ja moderaattori

Ammattijuontajia yhdistää taito olla läsnä, reagoida hetkessä, tunnistaa yleisön tunnetiloja ja vahvistaa tapahtumalle toivottua tunnelmaa. Juontajien laaja yleissivistys, vaivaton ja luontainen heittäytymiskyky sekä ammattimainen ote pysyä aikatauluissa ovat olennainen osa onnistunutta tapahtumaa. Virtuaalitapahtumien vuonna 2021 kiiteltiin erityisesti ammattijuontajien vakuuttavaa työskentelyä monikameralähetyksissä ja rautaista hallintaa suorien lähetysten yllättävissä tilanteissa.

Pääset katsomaan ehdokkaan videon painamalla ehdokaskuvan päältä toista/play-ikonia. 

Avoin kategoria Henkilö ja aihe