Carla Ahonius

Carla Ahonius - Puhuja

Yrittäjä | Manageri

Suomen tunnetuimpiin ja menestyneimpiin managereihin kuuluva Manage Me Oy:n perustaja Carla Ahonius tietää, kuinka luodaan koko kansaa puhuttelevia ilmiöitä ja rakennetaan menestyviä brändejä. Mm. Jare Tiihosen ja Jenni Vartiaisen managerina toimiva Carla on työskennellyt yli 20-vuotta musiikki -ja viihdemaailmassa. Hän ammentaa luennoillaan oppeja matkalta menestykseen ja jakaa omakohtaisia tarinoita uraltaan.
Puhujana Carla ottaa yleisön haltuun läsnäolollaan ja rohkaisee vuorovaikutukseen. Carlan avoimuus, huumori ja herkkyys yhdistettynä lavakarismaan, asiantuntemukseen sekä rehellisiin tarinoihin omista oppimisen hetkistä ja parhaiksi todetuista menetelmistä tarjoavat kuulijalle ajatuksia herättävän ja inspiroivan kokemuksen.
Carlan omakohtaiset tarinat uran luomisesta ja menestyneiden brändien rakentamisesta pitävät yleisön otteessaan. Ne antavat kuulijalle paitsi konkreettisia työkaluja markkinointiin, brändäykseen ja ilmiöiden luomiseen, myös itsestään ja tiimistä huolen pitämiseen, omien voimavarojen tunnistamiseen ja oman sisäisen äänen kuuntelemiseen. Carla onnistuu puheellaan motivoimaan kuulijoita tekemään parhaansa, olemaan rohkea ja kuuntelemaan sydäntä. Kaikki on mahdollista, kun tietää mitä tekee ja uskoo itseensä, ideaansa sekä tiimiinsä.
Carlan puheenvuorot vaalivat kohtaamista ja vuorovaikutusta. Hänet tunnetaan tyylistään olla lavalla ilman powerpoint-esitystä, täysin läsnä yleisölleen, kohdaten, arvostaen ja kuunnellen sekä inspiroiden. Carla rohkaisee yleisöä keskusteluun puheensa aikana. Hän onnistuu luomaan puheensa aikana tilaan turvallisen, avoimen tunnelman, jossa vuorovaikutus on keskiössä ja uudet ajatukset heräävät.
Carlan kysytyimmät puheenvuorot: 
B R Ä N D I
Carlalla on vankka kokemus sekä käytännön osaaminen henkilö- ja yritysbrändäämisestä ja erilaisista lanseerauksista. Carla on markkinoinnin moniosaaja ja ilmiöiden luoja. Carla antaa puheenvuorossaan ohjeita brändin rakentamiseen ja hallintaan sekä markkinoinnin saloihin alalla kuin alalla. Carlan puheenvuoro antaa kuulijalle konkreettisia työkaluja ja ajatuksia, joilla nostaa oma tekeminen uudelle tasolle. Samalla omakohtaiset tarinat ja esimerkit musiikki- ja viihdemaailmassa pitävät yleisön otteessaan.
 Y R I T T Ä J Y Y S,  J O H T A M I N E N  &  T I I M I
Carlan omakohtainen tarina on tarina tinkimättömästä työstä ja tavoitteita kohti kulkemisesta. Kuinka Carla rakensi yhden Suomen menestyneimmistä musiikki- ja viihdealan yrityksistä? Mitä vaaditaan menestykseen? Kuinka rakennetaan tiimi, jossa vallitsee psykologinen turva ja luottamus ja samalla saavutetaan tavoitteita? Carlan luotsaama Manage Me Oy tunnetaan yrityksenä Suomen kovimpien musiikkialan tähtien takana. Carla avaa puheenvuorossaan omakohtaisten tarinoiden ja kokemusten kautta sitä, kuinka hektisyyden ja muutosten keskellä saa pidettyä tavoitteen kirkkaana, suunnan selkeänä, hahmottamaan oleellisen ja pitämään langat vahvasti käsissä. Carla avaa puheenvuorossaan oppejaan ja kokemuksiaan yrittäjänä sekä johtajana ja nostaa esiin tarinoita & oppeja mm. Korona-ajan haasteiden voittamisesta, vahvan tiimin rakentamisesta, sekä turvallisen ja hyvinvoivan ilmapiirin ylläpitämisestä hektisessä bisneksessä.
J A K S A M I N E N
Carla puhuu yleisöille jaksamisesta, hyvinvoinnin ylläpitämisestä, omien rajojen tunnistamisesta sekä uupumuksesta selviämisestä. Kolme kertaa uupumuksen kokenut Carla Ahonius tietää mistä puhuu ja avaa rehellisesti omat kokemuksensa sekä tunteensa ja tarinansa kaunistelematta tueksi, avuksi, motivaatioksi ja voimaantumiseksi kuulijalle. Carlan luento käsittelee omakohtaisten tarinoiden kautta oman jaksamisen merkitystä. Carlan puheenvuoron aikana vallitsee täyden luottamuksen, läsnäolon ja avoimuuden ilmapiiri. Hän herättää kuulijan pohtimaan, mitkä ovat ne muutokset, joihin tulisi kiinnittää huomiota, kun oma jaksaminen on rajoilla. Entä kuinka esihenkilö tunnistaa tiimin jäsenten hyvinvoinnin tila? Missä menee sinnikyyden ja inhimillisyyden raja? Miltä tuntuu myöntää itselleen, ettei olekaan se superihminen, joksi itsensä ajatteli? Ja mitä sen jälkeen tapahtuu toipumisen, terveiden rajojen ja itsensä sekä oman hyvinvoinnin priorisoinnin tiellä.

Teemat: Henkilö- ja yritysbrändäys | Brändi | Jaksaminen | Yrittäjyys & Tiimi

Carla Ahonius

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Hyvinvointi & Terveys | Myynti & Markkinointi