Christina-Dahlblom-001-BW-Print-1.jpg

Christina Dahlblom - Puhuja

Työelämäprofessori | Johtajuusvalmentaja

Christina Dahlblom työskentelee Hankenin työelämäprofessorina ja johtoryhmävalmentajana omassa yrityksessään. Hän vaikuttaa useiden, niin yksityisten kuin pörssiyhtiöiden hallituksissa, ja on toiminut yrittäjänä sekä johtotehtävissä asiantuntijapalveluyrityksissä lähes kahden vuosikymmenen ajan.  

Christina on väitellyt tohtoriksi asiakasuskollisuudesta 2004. Ensimmäisessä johtotehtävässään samana vuonna, hänen huomionsa kääntyi ihmisten käyttäytymiseen organisaatioissa. Hän kiinnostui intohimoisesti siitä, kuinka voimme parantaa sekä suorituskykyä että hyvinvointia paremmalla johtamisella. Hänen kiinnostuksen kohteinaan nykyään ovat kulttuuri, johtajuus ja organisaatioiden kestävä kehittäminen, niin ihmisten välisen vuorovaikutuksen, kuin johtamisjärjestelmien kautta.

  

Christinan puheenvuorojen teemoja:

 

“Metaskills for worklife flow” – Toimivan työelämän metataidot

Työn imukukoistaminen ja flow ovat olotiloja, joissa voimme saavuttaa huipputuloksia ja -tuottavuutta, voiden samalla hyvin. Kuinka voimme johtajina synnyttää edellytyksiä näille tiloille, ja kuinka voimme johtaa itseämme kohti hyvää, tuottavaa ja kestävää työarkea? Entä jokaisen oman potentiaalin löytämistä ja sen valjastamista käyttöön? Christina jakaa puheenvuorossaan, tutkimustietoon ja kokemukseensa satojen yritysten valmentamiseen perustuen parhaita käytäntöjä ja kokemuksiaan tavoitteiden asettamiseen, tiimien motivointiin, ja hyvinvoivan, tehokkaan työarjen ja –ilmapiirin rakentamiseen. 

“Strategy work from the board perspective” – Strategiatyö hallituksen näkökulmasta

 Mikä on hallituksen rooli hyvän strategian laatimisessa, ja miten työ jakautuu johtoryhmän ja hallituksen välillä? Kun työelämä muuttuu, myös hallituksen rooli strategiatyössä kehittyy. Yhä useampi hallitus on muodostettu edustamaan monenlaisia kompetensseja, miten nämä voidaan valjastaa strategiatyöhön? Mitä eri näkökulmia strategiatyössä olisi hyvä huomioida? Christina yhdistää puheenvuorossaan kokemuksensa hallitustyöstä yli vuosikymmenen ajalta, sekä parhaita käytäntöjä strategiahankkeista niin johdon kuin konsultin rooleissa. Puheenvuoron tuella kuulijat pääsevät pohtimaan, millä prosessilla, näkökulmilla ja menetelmillä omaa strategiatyötä kannattaa suunnitella.

 

Positiivinen johtaminen – kovat tulokset, kukoistuksen kautta

Johda itseäsi. Johda muita. Johda liiketoimintaa tai organisaatiota – yli keskiarvojen ja odotusten. Hyvä johtaminen alkaa hyvästä itsensä johtamisesta, ja huipputuloksia syntyy kukoistavissa työyhteisöissä. Kukoistuksen tieteellinen määritelmä sisältää samanaikaisen suorituksen – ”menee hyvin”- ja hyvän fiiliksen – ”tuntuu hyvältä”. Mitä enemmän ihmisten työ siirtyy olemaan riippuvaista ihmisaivoista, luovuudesta ja yhteistyökyvystä, sitä vakavammin meidän pitäisi suhtautua kukoistuksen maksimointiin, niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. Vain näin saamme ihmisaivojen täyden potentiaalin käyttöön. Christina tarkastelee puheenvuorossaan johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia niin tutkimustiedon kuin käytännön näkökulmista, ja hyödyntää esimerkeissään helposti lähestyttäviä arjen esimerkkejä ja kokemuksia.

 

Kulttuuri & ilmapiiri

 Läpinäkyvässä maailmassa henkilöstökokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen, brändiin ja tulokseen, ja parhaat talentit valitsevat työpaikan jonka kulttuuriin he pystyvät samaistumaan. Hyvä yrityskulttuuri ja työyhteisössä vallitseva turvallinen ilmapiiri mahdollistavat uuden luomisen,  huippusuoritukset, hyvän palvelun, ja maineen, joka kiirii eteenpäin. Christina johdattaa puheessaan kuulijan pohtimaan kulttuurin ja ilmapiirin vaikutusta organisaation suoritukseen, miten näitä voidaan hahmottaa ja muokata, ja mikä on johtamisen rooli.

Teemat: Johtava positiivinen tulos | Kolme T:tä huomisen johtamisesta | Persoonallisuus ja suorituskyky (mainitut aiheet räätälöidään yleensä kunkin yrityksen strategisten aiheiden mukaan)

Christina Dahlblom

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Juontaja & Moderaattori | Kasvu & Kehittäminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Yrittäjyys