Esa Saarinen

Esa Saarinen - Puhuja

Filosofi, prof. emeritus

Filosofi Esa Saarinen väitteli vuonna 1977 Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi 24-vuotiaana. Hän nousi julkisuuteen nuorena rock ’n’ roll -henkisenä “punktohtorina”, joka esiintyi räväkästi julkisuudessa, mutta myös julkaisi teoksia kuten Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin (1985). Rakastuttuaan Pipsa Pallasvesaan filosofin suositut yliopistoluennot saivat uuden elämyksellisen ja syvemmän ulottuvuuden, kun opiskelijat saivat yhä useammin kuulla eri teemojen kehittelyjä Esan henkilökohtaisen elämän kautta ja “kuningatar Pipsaan” liittyen. Rakastuminen oli tuonut filosofin luentoihin ja työhön henkilökohtaisen käänteen, jossa uudelleenhahmottaminen ja mahdollisuudet virittyivät esiin kohti parempaa elämää rakkauden ulottuvuuden ja henkilökohtaiseksi hahmottuvan vastuun kautta.

Esa julkaisi yritysmaailmaa ja ihmisuskoista johtamista koskevan uraauurtavan teoksen Muutostekijä vuonna 1990 Ensto-yhtiöitten perustajan, yritysjohtaja Ensio Miettisen kanssa. Kirjan seurauksena yritysluennot nousivat keskiöön Esan toiminnassa yritysten ja organisaatioiden arvostaessa filosofin elämyksellisesti inspiroivaa ja kunnioittavaa luennointityyliä. 2000-luvun alussa Esa kutsuttiin Otaniemeen systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professoriksi. Hänen ”Filosofia ja systeemiajattelu” -luentonsa kokosivat Otaniemeen ihmisiä myös yliopiston ulkopuolelta ja täyttivät suurimmat luentosalit. Verkossa julkaistuina Esan rikkaat, osallistujan omaa ajattelua stimuloivat luennot löivät kaikki ennätykset. Pelkästään YouTubesta luentoja on katsottu ja kuunneltu yli kaksi miljoonaa kertaa.

Vaikka Esa pitää luentojensa elävää tilannetta elämäntyönsä ytimenä, hän on läpi uransa toiminut tuotteliaana tutkijana ja kirjailijana. Filosofin on julkaissut yksin ja toisten kanssa 17 kirjaa väitöskirjan ja lukuisten toimittamiensa kirjojen lisäksi. Viimeksi ilmestynyt teos E. Saarisen ajatuksia elämästä, rakkaudesta ja ajattelun ajattelusta (WSOY 2022) on julkaistu myös filosofin itsensä lukemana äänikirjana.

Esa Saarinen elää ajassa, mutta hänen toisia kohottava karismansa ja viestinsä on ajatonta. Esan luennoissa elää rajoja ylittävä ja ihmisiä yhdistävä filosofia, kiteytyen kahteen peruslauseeseen: Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää ja Meissä on enemmän hyvää kuin mitä päälle näkyy.

Esan puheenvuoroissa, luennoilla ja valmennuksissa on läsnä suurempi yhteinen hyvä nöyrän kunnioittavasti ja jäntevän määrätietoisesti. Kyse ei ole “opetuksista” tai teknisistä malleista, vaan pyrkimyksestä rakentaa osallistujille inspiroiva oman ajattelun tilanne ja mahdollisuus tutkia itseään häiriintymättömän tunnustelevasti ja mahdollisuushakuisesti. Yli 30 vuotta Esa Saarinen on luennoillaan synnyttänyt osallistujille “ajattelun ajattelun” transformaatiotilanteita tunkeilemattoman tulevaisuusvahvisteisesti. Yhteistä hyvää ja parempaa ajattelua hän on pyrkinyt edistämään myös kuuluisissa Pafos-seminaareissaan, joita hän on järjestänyt vuodesta 1995 lähtien jo 54 kappaletta.

Jaettuna kokemuksena organisaation jäsenten kesken Esan esitykset kohottavat esiin ihmisten keskinäistä arvonantoa ja luottamusta synnyttäen usein hämmästyttäviä “ylärekisterin” avautumia organisaatioitten arkeen. Ne synnyttävät hyvää tahtoa vahvistaessaan ihmisten mielissä kätkössä olleita elämänmyönteisyyden ja arkiluovuuden taipumuksia yli suorituksellisen “uomakipityksen” ja läpi “keppihyypiöitten latistuksen mankeleitten”. Kyse on inhimillisestä hyvästä jokaisessa meissä, lähestyttynä Esan luentojen elämyksellisellä alustalla.

Toivomme että yhä useampi organisaatio antaa henkilöstölleen asemaan katsomatta mahdollisuuden pysähtyä ajattelemaan, oivaltamaan ja kokemaan omaa “ajattelun ajatteluaan”, toiveikkaan realistisesti ja avautuvan elämänuskoisesti. Kyse ei ole pyrkimyksestä kiihdyttää ihmisten suorituskykyä millään ennakolta nimetyllä tavalla – vaan luoda tilanne, jossa osallistujien sisällä syntyvän paremman ajattelun kautta syntyy parempaa elämää, parempia työyhteisöjä.

Teemat:

Esa saarinen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Kasvu & Kehittäminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Luovuus & Innovaatio | Oppiminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus