Iida Mäkikallio Bannerikuva

Iida Mäkikallio - Puhuja

Psykologi, puhuja, valmentaja

Iida Mäkikallio (PsM) on tunnetaitoihin, ihmissuhde dynamiikkoihin ja motivaatioon erikoistunut psykologi, valmentaja ja puhuja. Iida on valmentanut useiden vuosien ajan tunnetaitoja ja sisäisen motivaation johtamista lukuisten eri alojen yritysten johdolle ja työntekijöille. Puhujana hänet tunnetaan innostavuudestaan ja helposti lähestyttävästä esittämistavastaan haastaviin ja ajatuksia herättäviin teemoihin. Iida puhuu rohkeasti siitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää. Hänellä on laaja ymmärrys siitä, mistä psykologisesti turvallinen, rohkea, luottamuksen kulttuuri syntyy ja miten sitä voidaan tukea.

”Tunteet ovat dataa.” -Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät. Hän yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin.

 

”Iida Mäkikallio huomioi erittäin hyvin kuulijakunnan ja sovelsi oman aiheen kohderyhmän mukaisesti. Suosittelen lämpimästi Iidaa työyhteisöjen tilaisuuksiin.” -THL

 

Erityisosaamisalueet: + tunneäly ja tunnetaidot + luottamus ja psykologinen turva + vuorovaikutus ja kommunikaatio + sisäinen motivaatio

 

Iidan kysytyimmät puheenvuorot:

1.TUNNETAIDOT MENESTYVIEN TIIMIEN AVAINTEKIJÄNÄ/YHTEISEN TUNNEILMASTON JOHTAMINEN

Tässä puheenvuorossa opimme miksi tunneilmastolla on merkitystä ja kuinka jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen tunneilmastoon ja vuorovaikutuksen laatuun. Opimme mm. tapoja käsitellä työn arjessa herääviä haastavia tunteita tiimissä, kuinka hahmottaa toimimattomia dynamiikkoja ja vaikuttaa niihin, sekä miten vahvistaa positiivisia tunteita työyhteisössä. Tämän puheenvuoron tavoitteena on lisätä jokaisen toimijuuden kokemusta yhteiseen tunneilmastoon vaikuttamiseen ja antaa työkaluja vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen.

2. TUNNEÄLY TULEVAISUUDEN TYÖN AVAINTAITONA

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä.

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa konteksteissa toimimiseen. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti, ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja.

3.MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA PSYYKKINEN JOUSTAVUUS

Muuttuvassa tilanteessa psyykkisten voimavarojen ja tunnetaitojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä oman, että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tässä puheenvuorossa keskitymme mielen taitoihin, jotka tukevat omaa jaksamista ja hyvinvointia muuttuvassa tilanteessa. Tämän puheenvuoron tavoitteena on lisätä osallistujien psyykkisiä resursseja haastavassa muuttuvassa tilanteessa.

Puheenvuoron tuloksena osallistujat oppivat rakentavia tapoja suhtautua omiin kokemuksiin ja tunteisiin, jotta he voivat reaktiivisuuden sijaan toimia tietoisesti omaa jaksamistaan tukien.

4. PALAUTUMINEN JA PSYYKKINEN JOUSTAVUUS

Arjen kuormittavuuteen ja yksilön kykyyn palautua stressistä vaikuttaa monen eri tason tekijät työilmapiiristä henkilökohtaisiin ravintotottumuksiin. Tässä puheenvuorossa keskitymme erityisesti palautumisen psykologiseen ulottuvuuteen yksilön näkökulmasta.

Puheenvuorossa opimme mielen taitoja, jotka tukevat omaa jaksamista ja hyvinvointia työn arjessa. Käsittelemme omien tarpeiden ja tunteiden joustavaa käsittelyä ja kuinka rakentaa uudenlaista suhdetta olemisen ja tekemisen välille.

5. OMAN JAKSAMISEN TUKEMINEN & TASAPAINOISET RAJAT
Oman jaksamisen kannalta olennaista on osata tunnistaa omat itseä suojaavat rajat ja pitää niistä kiinni. Omat rajat ovat fyysisiä ja henkisiä rajoja, suojaavia määrityksiä siitä, mikä on itselle hyväksi ja mikä ei, sekä omien resurssien ja voimavarojen hahmottamista eri tilanteissa.
Kun osaa hyvällä tavalla pitää kiinni rajoistaan, tunnistaa omat tarpeensa ja viestiä niistä muille, pystyy joustavasti toimimaan haastavissakin muutostilanteissa.
Tässä puheenvuorossa syvennytään tasapainoisten rajojen merkitykseen työssä jaksamiselle ja tiimin ja organisaation oppimiselle. Tunnistamme omat ja tiimin haastekohdat tasapainoisiin rajoihin liittyen ja löydämme  tapoja käsitellä rajojen asettamiseen liittyviä haastavia tunteita, jotta uudet toimintatavat ovat mahdollisia.

Lue myös Tunneäly on avaintaito tulevaisuuden työssä

Referenssit:
”Iida Mäkikallio kept training on emotional intelligence and it opened a “door of awareness” for myself and for the people around me, helping me to understand the main patterns through which we handle our emotions and providing me with ways to recognize them in daily interactions, eventually allowing me to adapt my behavior or communication to reach a better level of mutual understanding/collaboration at work and in life. I would definitely recommend her training.” –Nicolas Aubry, CTO, Schibsted Media Group

“Iidalla on aitoa ja syvää sydämen viisautta. Hän hahmottaa harvinaisen kirkkaasti ihmisen kokonaisuutena. Iidan ajattelussa yhdistyvät vahva usko ihmisen mielen mahdollisuuksiin sekä kriittinen ja systeemiälykäs tieteellinen tarkastelu. Iida Mäkikallio valmentaa ja keskustelee yhtä aikaa sekä positiivisvirittyneesti että raakarehellisesti tavalla, joka puhuttelee jokaista. Hänellä on kyky avata uusia näkökulmia vaikeisiinkin asioihin, ja tällä tavalla mahdollistaa ajattelun kehittymisen ja henkisen kasvun valmennettavilleen. Jos minun pitäisi kuvailla Iidaa kolmella sanalla, ne olisivat läsnäolo, rakkaudellisuus ja viisaus.” –Sonja Strömsholm, Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

“Iidassa keskeistä on hänen häkellyttävän valoisa läsnäolemisen kykynsä, joka luo lämpöä ja turvallista tilaa avautua! Olen alusta lähtien ollut vaikuttunut hänen kyvystään auttaa ihmisiä näkemään pelkonsa ja kipukohtansa luoden tilaa mieltä ylentäville ideoille ja unelmille!” -Frank Martela, Tutkijatohtori Helsingin Yliopisto , Yritysvalmentaja/konsultti, Filosofian Akatemia Oy

”Iidan valmennukset ovat älykkäitä, kannustavia ja innostavia. Iida Mäkikallio omaa taidon soveltaa vankkaa tutkimustietoa haastaviin arki- ja työelämän tilanteisiin ja valmentaa kyvykkyyttä vastata niihin. Hän ilmentää sitä mitä opettaa.” -Päivi Hytönen, Henkilöstöjohtaja, Kauniaisten kaupunki

”Puhuja huomioi erittäin hyvin kuulijakunnan ja sovelsi oman aiheen kohderyhmän mukaisesti. Suosittelen lämpimästi puhujaa työyhteisöjen tilaisuuksiin.” – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

”Todella mielenkiintoinen ja asiantunteva puheenvuoro” – Julkinen sektori

”Inspiring, great content and passion.” – Pharma Industry

Teemat: Tunneäly tulevaisuuden työssä | Luottamus ja psykologinen turva uudistumiskyvyn edellytyksenä | Palautuminen ja oman elinvoiman tukeminen | Sisäisen motivaation johtaminen

Iida Mäkikallio profiilikuva

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Digitalisaatio & Teknologia | Hyvinvointi & Terveys | Johtaminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Luovuus & Innovaatio | Oppiminen | Tiimityö | Yhteiskunta & Tulevaisuus