Jaana-Hautala-BANNERIIN.jpg

Jaana Hautala - Puhuja

Kouluttaja | Kehittäjä | Tietokirjailija

Metataidot merkitsevät- ovatko ne hallussa?

Metataidot ovat olleet Jaanan puheenvuorojen aiheina jo 10 vuotta. Metataidot eivät ole vain tulevaisuuden työelämäntaitoja, vaan tämän päivän kovia menestystekijöitä. Ajattelu- ja tunnetaidot, palautuminen sekä henkinen suorituskyky ovat itsensä- ja tiimijohtamisen sekä hyvinvoinnin ytimessä. Miten valmentaa mieltä onnistumaan? Miten stressiä ja henkistä kuormaa voi vähentää parantamalla kehon ja mielen yhteyttä? Miten luoda työyhteisöön hyvää tunneilmapiiriä? Jaana pysäyttää kuulijansa puheillaan ja inspiroi heidät tositarinoiden sekä pitkän valmentajakokemuksen kautta.

Jaana Hautala on puhuja, mieleen ja henkiseen suorituskykyyn sekä stressinhallintaan erikoistunut kokenut asiantuntija, valmentaja ja kouluttaja. Jaana on kirjoittanut myös kaksi tietokirjaa mielentaitoihin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen. Uusin kirja, Rohkeiden aikuisten kirja – vapaudu uskomusten kahleista, julkaistiin marraskuussa 2019. Kirjassa syvennytään siihen miten sisäinen puheemme sekä kehomme stressitila asettavat usein esteitä menestymisen, hyvinvoinnin ja onnellisuuden eteen sekä miten niistä vapautumalla voimme löytää lisää potentiaalia meidän elämäämme.

Jaana on Valmennustalo Oivaltamaan Oy yrittäjänä ja yhteistyökumppaneiden kanssa jo 12-vuotta valmentanut ja kouluttanut tämän päivän tärkeitä metataitoja kuten itsetuntemus, henkinen suorituskyky, palautuminen, ajattelu- ja tunnetaidot sekä vuorovaikutustaidot. Ennen yrittäjyyttä Jaana toimi lähes 15-vuotta esimies- ja johtotehtävissä, kunnes oman ”seinään törmäämisen” myötä vuonna 2007 hän lähti opiskelemaan lisää kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä mielentaidoista. Koulutustaustana Jaanalla ovat johtamisopinnot sekä Vierumäen liikunnantutkinnot. Viimeisen 12-vuoden aikana Jaanan intohimo on ollut oppia lisää ratkaisukeskeisyydestä, mielestä, rentoudesta, neurotieteistä sekä palautumisesta. 2019 syksyllä Jaana täydensi neurotieteen ja NLP:n opintoja Santa Cruz`n yliopistossa Kaliforniassa, jotta hän voi tuoda uusinta tietoa, oivalluksia luentoihinsa.

Jaanan luennot ovat mukaan tempaavia, ymmärrettäviä ja hän tuo puheisiinsa uskottavuutta uusimman tieteen kautta. Jaanalla on taito kohdentaa viesti suoraan kuulijalleen eikä hänen vahva läsnäolonsa jätä ketään kylmäksi. Hän laittaa itsensä likoon asiansa puolesta sekä haastaa kuulijansa kohti oivalluksia. Jaana haastaa osallistujat pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle. Jaanan tapa luennoida on kokemuksellinen, energinen ja hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä suorituskykyyn.

Jaana Hautala – mitä puheenvuoroni oivalluttaa?

Kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä puheenvuoroissa, Jaana tuo esille miten tärkeää on löytää rohkeutta pysähtyä elämässään. Työelämä on jatkuvaa muutosta ja epävarmuutta. Miten siis valjastamme mielemme onnistumaan tämän keskellä? Jaana oivalluttaa puheissaan, miten voimme kehittää tilannetajua sekä ajattelu- ja tunnetaitoja, jotka auttavat meitä toimimaan epävarmuudenkin keskellä. Miten kasvun potentiaali valjastetaan käyttöön omien arvojen tiedostamisen ja vastuunottamisen jälkeen? Jaana näyttää, että tänä päivänä on tärkeää myös hyväksyä oma keskeneräisyytemme ja haavoittuvuutemme.

Parempaan palautumiseen ja stressinhallintaan liittyvissä luennoissa, Jaana oivalluttaa miten voi löytää itselle toimivat käytännöntyökalut oman keskittymiskyvyn ja palautumisen jatkuvaan ylläpitoon. Hyvä suorituskyky saavutetaan palautumisen ja kuormituksen tasapainolla, mutta miten se tehdään? Mikä merkitys on aivoergonomialla, oman energian johtamisella, armollisuudella sekä keho-mieli yhteydellä? Olemme kansana taitavia suorittamaan asioita, siksi väsymme, uuvumme ja stressaannumme, mikä on myös näkynyt ikävinä tilastoina terveydenhuollossamme. Jaana oivalluttaa, miten tärkeää tänä päivänä on myös löytää lisää armollisuutta omaan elämäämme. Palautuminen ja keskittyminen ovat elämäntaitoja, ja Jaana jakaa luennoillaan paljon työkaluja, miten optimaalisella energianjohtamisella saavutetaan ympärivuotista palautumista.

Tunneilmapiiriin liittyvissä luennoissa Jaana Hautala tuo esille tunteiden säätelyn- ja tunneilmapiirintyökalut. Miten kalliiksi huono tunneilmapiiri tulee, vie energiaa, vaikuttaa työkykyyn, ja saa jopa ihmiset voimaan pahoin? Parhaimmillaan jaettu hyvä fiilis taas johtaa tekemistä eteenpäin ja on suorassa yhteydessä työn tuloksiin. Jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalta osaltaan tunneilmapiirin kehittämisestä, ja valitsee että toimiiko itse myönteisen energian tuojana työyhteisöön vai ei. Myönteinen tunneilmapiiri ruokkii jokaisen ihmisen työssä onnistumista, ja Jaana haastaa miksi jokaisen on tärkeää panostaa hyvän tunneilmapiirin rakentamiseen, hyvinvoinnin ja tuloksen näkökulmasta.

Vuorovaikutukseen liittyvissä luennoissa Jaana tuo esille, miten valjastetaan ihmisten erilaisuus vahvuudeksi. Työyhteisö on juuri niin hyvä kuin sen jäsenet. Työkavereiden puutteet tulevat usein helpommin ihmisillä huomatuiksi kuin heidän vahvuutensa, jollei niitä tietoisesti pyritä näkemään. Parhaissa tiimeissä osataan hyödyntää ihmisten monenlaisuutta sekä heidän erilaisia vahvuuksiaan myös nostamalla niitä esille. Ihmisten energia on parhaimmillaan silloin, kun he pääsevät toimimaan itselleen luontaisella tavalla. Jaana haastaa tulemaan tietoisemmaksi omista ja toisten vahvuuksista, hyödyntämään erilaisuutta sekä muuttamaan ne voimavaroiksi. Näin saamme toinen toisemme loistamaan ja hyödynnämme yhteisön supervoimat käyttöömme.

Jaana puheiden teemoja ovat mielentaidot onnistumisen ja hyvinvoinnin takana, itsensä johtaminen, palautumisen ja stressinhallinnan parantaminen, tunneilmapiirin johtaminen sekä ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen.

Teemat: Ajattelutaidot – Miten mielellä johtaa onnistumista | Inhimillisyys ja tunteet työelämän voimatekijöinä | Henkinen suosituskyky – tilannetajulla tuloksiin | Työnilo voimavarana virtaa työyhteisöön | Suorituskyvyn ja vireystilan ylläpito – parempaa palautumista | Itsensä johtamisen menestystekijät muutosten keskellä | Tunneilmapiirin johtaminen | Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja keho-mieliyhteys käytännössä

Jaana Hautala

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Hyvinvointi & Terveys | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Yrittäjyys