Jukka-Ala-Mutka Banneri

Jukka Ala-Mutka - Puhuja

A One-man Think Tank

Jukka Ala-Mutka puhuu johtamisen, muutosjohtamisen ja organisaatioiden murroksesta sekä teknologian että ihmisen psykologian näkökulmasta. Puheet ravistelevat faktoilla ja tarinoilla, jotka haastavat kuulijan näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat sekä rakentamaan konkreettisen kehityspolun eteenpäin. Tulevaisuuden alusta- ja tekoälyohjattu organisaatio voi toimia jopa ilman esimiehiä ja johtajia. Jatkossa pelkät menetelmät eivät riitä, jos halutaan luoda toimiva kasvukulttuuri. Jukka puhuu siis siitä, miten kasvuhakkeroinnista siirrytään kestävään kasvukulttuuriin.

“I have never tried that before, so I think I should definitely be able to do that.” ~ Pippi Longstocking

Jukka Ala-Mutka on tutkinut strategista ketteryyttä 20 vuotta, väitellyt strategisesta kasvuhakkeroinnista vuonna 2005, perustanut kuusi yritystä, toiminut strategiakonsulttina isoille Suomen TOP 100 yrityksille, ohjannut 2-3 vuoden muutoshankkeita ja sparrannut yli 200 liikeideaa ja uutta palvelua isoille yrityksille sekä pk-yrityksille että aloittaville teknologiayrityksille. Aikaisemmin hän on toiminut liiketoiminnan kehityspäällikkönä Siemensillä ja tehnyt tutkimusta ja luennoinut johtamisesta ja innovaatioista Aalto-yliopistossa, Helsingin kauppakorkeakoulussa, McGill Universityssä ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Jukka on kirjoittanut kolme kirjaa (2004, 2008 ja 2019). Hiljattain Jukka Ala-Mutka tutki 12 suomalaista yritystä muutoksen johtamisesta (Heltti, Integrata, Codento, Sysart, Solita Data & AI, Palmu, Freska, Visma Enterprise, Contribyte, YLE, Kisko Labs ja Telian yritysasiakaspalvelu) uuteen kirjaa Johtajuuden rakentajat – edelläkävijöiden kertomuksia itseohjautuvuudesta ja kokeilukulttuurista. Onnistumisia ovat mm. 36% myynnin kasvu ensimmäisessä kuussa, sairauspoissaolojen radikaali lasku, yrityksen koon tuplaaminen ja kasvu yli 10 miljoonan liikevaihtoon nollasta kolmessa vuodessa. 

Kirjassa avataan myös tehdyt virheet ja niiden ratkaisut sekä 10 syytä epäonnistua tässä muutoksessa. Kirja kertoo osallisuuden kokemuksesta, avoimesta kommunikaatiosta, hajautetusta päätöksenteosta, kokeilukulttuurista, strategisesta johtamisesta, itseohjautuvuudesta, parviohjautuvuudesta, jaetusta johtajuudesta ja tarkoituksen, arvojen sekä vision sanoittamisesta. Nämä teemat Jukka Ala-Mutka tuo puheissaan inspiroivasta ja konkreettisesti esille.

 

Jukan puheiden teemat: 

TIIMIN NÄKÖKULMA: YHTEISTYÖ JA LUOTTAMUS

Yhteistyökulttuurilla ja luottamuksella on tutkitusti iso vaikutus menestymiseen ja niiden
merkitys vain korostuu tulevaisuudessa. Yhteistyön kulmakivi on psykologinen turvallisuus,
joka ei ole vaikeiden teemojen välttelyä vaan avointa kulttuuria, jossa voidaan puhua
suoraan. Tämä on tiimin toiminnalle merkittävä asia, mutta tiimiytymiselle se on elinehto.

Tiimiytyminen on ammattilaisen supervoima. Joko sinulla on sellainen? Miten uudesta
tiimistä saadaan supertehot irti jo ensimmäisestä palaverista lähtien?
Ihmisten välisen yhteistyön pohjana on ymmärrys siitä, miten johtaminen, tiimiytyminen,
avoimuus ja päätöksenteko tulisi rakentaa. Yleensä toteamme luottamuksen laskeneen ja
luottamus pitää uudelleen rakentaa tai tarvitsemme enemmän luottamusta, mutta mitä tämä
konkreettisesti tarkoittavat? Ovatko ihmiset luottamuksen arvoisia? Lisäksi usein keinot, joita
luottamuksen parantamiseksi esitetään, käytännössä tuhoavat luottamusta.
Tässä puheenvuorossa tai valmennuksissa ravistellaan perinteisen organisaation siiloja,
valtarakenteita ja puhutaan suoraan asiaa niin, kuin asiat oikeasti ovat.

ORGANISAATION NÄKÖKULMA: STRATEGINEN JOHTAMINEN JA KETTERYYS

Kun perinteinen strategiaprosessi ei enää toimi, se ei osallista ja on aivan liian hidas, tulee
ajankohtaiseksi selvittää, mitä voitaisiin tehdä toisin. Uudet välineet ovat nopean syklin
tavoitejohtaminen, mallipohjainen strategia, strategiset kokeilut, visuaaliset työkalut ja
strategian johtaminen (digitaalisen) dialogin avulla.
Perinteinen strategiaprosessi on normaalisti kestänyt lähes vuoden, kun nyt vaatimus on
osallistaa kaikki ja tehdä se vain muutamassa kuukaudessa. Aikaisemmin osallistava
strategiaprosessi käsitti vaikka 200 osallistujaa eri organisaatioyksiköistä, mutta tänään
osallisuus tarkoittaa kaikkia 10.000. Miksi vain osa osallistuu, jos kaikki voivat osallistua
aitoon dialogiin. Dialogisessa johtamisessa ei näkemyksiä vain kysytä (kyselyllä) vaan
dialogi on aidosti vastavuoroista.
Tässä puheenvuorossa tai valmennuksissa ravistellaan perinteistä strategiaprosessia ja
tarjoillaan uudet kilkkeet ja prosessit 20-vuoden strategisen johtamisen kokemuksella.

INNOVAATION NÄKÖKULMA: KASVUKULTTUURI

Kasvukulttuuri ei ole vain kasvuyrityksille vaan kaikille, jotka haluavat uudistua kuten
startupit, mutta ilman sähellystä. Kasvukulttuurin ydintä ovat kokeilut, joiden tulosten kautta
organisaatio uudistuu kokeilu kokeilulta. Kokeilut eivät kohdistu vain tuotteisiin ja palveluihin
vaan myös operatiivisia prosesseja (prosessin osia) ja johtamista voidaan kokeilla.
Kasvukulttuurin pohja luodaan yhteistyökulttuurilla, koska meidän tulee olla todella nopeita
sekä vuorovaikutuksessa että oppimisessa. Kun yhteistyö kyetään suuntaamaan asiakkaan
tarpeista ja kriittisistä tehtävistä, saadaan tulokseksi kasvua – määrällistä ja laadullista.
Kasvukulttuuri syntyy kolmen ytimen pohjalta eli 1) asiakasymmärrys, 2) yhteistyökulttuuri ja
3) kokeilukulttuuri. Tässä puheenvuorossa tai valmennuksissa keskitytään eteenpäin menemiseen ja poistetaan
kitkaa ja hukkaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, joten kaikki pitää tehdä nopeasti. Nopeus on
itseisarvo, koska nopeus merkitsee menestystä.

MUUTTUMISEN NÄKÖKULMA: ORGANISAATION MUUTOS JA OSALLISUUS

Muutos on monitahoinen haaste, jossa liikkuvia osia on enemmän kuin ihminen pystyy
hallitsemaan. Muutos lähtee liikkeelle osallisuuden kokemuksesta, jonka pohjalta koko
muutos toteutetaan ns. ihminen ensin -periaatteella. Ihmisen psykologian mukaan
muutoksen johtaminen tehdään usein täysin väärin eli ihminen on unohdettu, kun vain
asioita muutetaan ja ihminen mukautuu siihen.
Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus ovat kolme eri asiaa, jotka muutoksen
johtamisessa tulee huomioida ja asettaa osallisuuden kokemus ensimäiseksi. Muutoksessa
pätee vanha afrikkalainen sanonta: Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin, jos haluat mennä
pitkälle, mene yhdessä.
Tässä puheenvuorossa ja valmennuksissa käsitellään muutoksen kriittisiä tekijöitä ja
muutoksen psykologisia ilmiöitä siitä, miten ihminen voi olla muutoksen keskiössä.

NORDIC LEADERSHIP

Pohjoismainen johtaminen -konsepti perustuu alueen yhteiskuntien arvoille, joille kaikki
organisaatiot voidaan rakentaa. Pohjoismaat ovat menestyksen malli koko maailmalle.
Menestys perustuu luottamusyhteiskuntaan, turvallisuuteen, tasa-arvoon ja yhteistyöhön.
Toki kaikki organisaatiot eivät ole pohjoismaissakaan kuin pieniä pohjoismaita. Kehitettävää
on kaikissa myös pohjoismaissa itsessäänkin, mutta jokainen organisaatio voi kehittyä
minikokoiseksi pohjolaksi perustamalla toimintakultuurin yhteistyölle ja luottamukselle.
Tässä puheenvuorossa yhdistyvät johtamisen teemat pohjoismaiseen kulttuuriin, vaikka
pohjoismaat toki eroavat jossain määrin toisistaan. Pohjoismaat nähdään kuitenkin
maailmassa yhtenä alueena, joka muodostaa erityisen samoja arvoja jakavan kulttuurisen
klusterin. Mitä pohjoismaalainen johtaminen oikeastaan voisi tarkoittaa sinun
organisaatiossasi?

“What Nordic businesses, large and small, tend to demonstrate are high levels of
responsiveness. Their open cultures mean that they are generally able to resist the rigidity
and ossification that can affect aging or expanding organizations. In the mobile technology,
app development, and computer software industries, all of which are prominent in the
Nordics, there is a cycle of development and testing that often involves representatives from
the target users of these products and services. This can go through many iterations, with
the penultimate known as beta testing. Canadian consultant Harold Jarche contends that in
the era of digital networks, in order to remain relevant and responsive, we have to maintain a
state of ‘perpetual beta’.” – Harold Jarche (page 185, Return of the Vikings, 2018)

Teemat: Johtajuuden rakentajat - itseohjautuvuudesta parviohjautuvuuteen | Kasvuhakkeroinnista kasvukulttuuriin | Jaettu johtajuus - kaikki ovat päätöksentekijöitä | Johtajuus tekoälyn, alustojen ja sosiaalisen median aikakaudella | Ketteryys liiketoiminnan kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa | Ketterä organisaatio ilman esimiehiä ja johtajia | Tekoäly johtajana | Kuinka milleniaaleja johdetaan

Jukka-ala-mutka profiilikuva

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Digitalisaatio & Teknologia | Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen | Strategia