Kiti Müller - Puhuja

Aivotutkija

Kiti Müller on arvostettu aivotutkija, joka jakaa puheenvuoroissaan ajantasaista tutkittua tietoa aivojen, mielen ja kehon toiminnasta. Esiintyessään hän nauttii vuoropuhelusta kuulijoiden kanssa tuoden esille aiheita aivojen toiminnan ympäriltä yleisöä kiinnostavasta näkökulmasta. Kiti pohtii puheenvuoroissaan levon ja tekemisen tasapainoa, joita hän avaa yleisölleen käytännön esimerkkien kautta. Miten tunnistaa uhkaava ylirasitustila ja kasautuva univaje työelämässä, jossa arki ja työ lomittuvat, työajat ovat epäsäännölliset ja työtavat sekä työvälineet muuttuvat? Kitin puheenvuorot käsittelevät laaja-alaisesti aivotutkimusta ja hän pitää puheenvuoroja myös lääketieteen kehityksestä ja aivotutkimuksen historiasta.

Työterveyslaitoksella Kiti Müller työskenteli neurologina vuodesta 1990 alkaen. Tämä tarjosi näköalapaikan työelämään ja sen muuttumiseen. Laitoksen Aivot ja työ -tutkimusprofessorina (2005-2014) Kiti Müllerin johdolla tutkittiin mm. työmäärän, työtahdin, pitkien työpäivien, työn tauotuksen ja tietoteknologian sekä toimintaympäristön ärsykkeisen määrän ja laadun vaikutuksia; vaikutuksen kohteina olivat ihmisen unen, vireystilan, aivojen fysiologian ja kognition kyky käsitellä tietoa ja tunnetiloja. Kitin johdolla tutkimusta tehtiin yhteistyössä yliopistojen sekä lukuisten eri yritysten kanssa. Kiti on tutkimustyön kautta perehtynyt myös siihen, voivatko mobiilit terveysteknologian ratkaisut omalta osaltaan tuottaa tietoa ihmisen terveydestä ja toimintakyvystä.

Vuonna 2014 Kiti siirtyi tekemään tutkimusta Nokian tutkimuskeskuksessa 5,5 vuodeksi, jossa hän sai käytännön kokemusta kansainvälisen yrityksen toiminnasta. Kiti on jalkauttanut tutkimustietoa käytäntöön laajalti 1990-luvun alusta alkaen luennoimalla eri yrityksissä ja seminaareissa, niin puhujana kuin panelistinakin. Kiti Müller on toiminut asiantuntijana mm. STM:n, TEMin, Business Finlandin ja Suomen Akatemian työryhmissä, joissa on pohdittu työelämän tulevaisuutta ja tutkimuksen roolia sekä OPM:n Luovuusstrategia -työryhmässä ja Sitran mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä foorumeissa. Uusina teemoina Kitin puheenvuoroissa ovat digitaalisuuden mahdollisuudet terveydenhuollossa sekä lisätty ja virtuaalitodellisuus. Hän osallistuu Helsingin yliopiston neurologian ja Aalto yliopiston neuroergonomian dosenttina tutkimushankkeiden sisällön suunnitteluun, mentoroi sekä ohjaa nuorempia tutkijoita soveltavan aivotutkimuksen ja lääketieteen teknologian hankkeissa. Kiti Müller kirjoittaa Ajatusfiilailua – Dashing blogia (kitimuller.com) sekä Tiedelehden Tiedekokki -blogia. Hänen kirjansa ”Aivokutinaa” sai vuoden 2004 paras terveysaineisto -palkinnon ja vuonna 2010 STM:n erityisansiomitalin aivojen hyvinvoinnin edistämisestä työssä. Vuonna 2011 Kiti sai TTT-lehden ”Hyvän työelämän puolestapuhuja” -tunnustuspalkinnon.

Teemat: Ajattelun varassa arjessa ja työssä | Aivot mielessä | Miten pidän huolta aivoista| Aivot, mieli, keho - erottamaton kolmikko | Tiedonkäsittely ja muisti | Virkut aivot luovat, väsynyt mieli ei innostu | Kätevät kädet ja liikkuvat jalat auttavat oivaltamaan | Mikä virittää aivot ja ruokkii ajattelua | Aivo ja mieli digiajassa ja virtuaalimaailmassa

Kiti Müller

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Digitalisaatio & Teknologia | Hyvinvointi & Terveys | Johtaminen | Kansainvälistyminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Luovuus & Innovaatio | Oppiminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus