Markku Vierula

Markku Vierula - Puhuja

Konsultti | Kirjailija | Yrittäjä | Hallitusammattilainen

Markku Vierula omistaa keskustelun kilpailuedusta, radikaalin uuden luomisesta ja
markkinalähtöisestä ajattelusta. Maailmanluokan esityksessään hän ei vain puhu
kilpailueduista, vaan marssittaa lavalle koko joukon työkaluja, joiden avulla kilpailuetu
luodaan. Kun yritys löytää kilpailuedun, on sillä yksi huoli vähemmän ja kymmenen
ilonaihetta enemmän.

Kilpailuetu on tuotteen, palvelun, yrityksen ja organisaation strategian ydin ja menestyksen
kivijalka. Valitettavasti vain ani harvalla (1-3%) yrityksellä on kilpailuetu. Tämä johtaa
hintakilpailuun ja harmaaseen massaan luisumiseen. Kilpailuedun löytäminen sen sijaan
antaa mahdollisuuden siirtyä arvohinnoitteluun, pois hintakilpailusta. Kasvu tapahtuu vain
luomalla ylivertaista uutta.

Uniikki työkalupakki

Esitys ei jää abstraktiksi ylätason puheeksi, sillä Vierula myös näyttää kuinka kilpailuetuja
innovaatioita luodaan. Vierula on kehittänyt kansainvälisestikin ainutlaatuisen Löydä
kilpailuetusi™ -työkalupakin. Seitsemän strategista suuntaa -työkalu avaa maisemia ja
mahdollisuuksia, joita yrityksissä ei edes osata ajatella tai etsiä.
Jotta ajattelu ei jäisi haromaan tyhjää, Vierula myös konkretisoi työkaluja supisuomalaisilla
yritysesimerkeillä. Vierula osoittaa, että yrityksillä on edellytyksiä paljon parempaan,
olemmehan maailman koulutetuin kansa. Esityksessään hän osoittaa kuinka yrityksen
kilpailukykytekijöistä kirkastetaan kilpailuetu.

Tuotelähtöisyydestä markkinalähtöiseen ajatteluun

Esityksessä ei ole kyse nykyisten tietojen ja osaamisten päivityksestä, vaan uudesta
ajattelusta. Paradigman muutoksesta. Ajattelun ajattelusta. Suomalaisia yrityksiä
piinaavan tuotelähtöisen ajattelun sijaan Vierula avaa markkinalähtöisen filosofian. Siinä
olennaista ei ole kilpailijan nujertaminen, vaan arvon löytäminen asiakkaiden tarpeiden
pohjalta. Sen sisäistäminen tuo lisää liikkumatilaa ja ajattelun avaruutta. Luovuus saa
uuden kulmakertoimen. Luvassa on voimaannuttava, innostava ja ajattelun uuteen
asentoon nyrjäyttävä esitys.

Akateeminen tunnustus

Työkalupakki on julkaistu myös kirjana: Löydä kilpailuetu – käsikirja strategian ja brändin
kehittämiseen. Markku Vierulan teos jatkaa siitä mihin kansainväliset menestysteokset
kuten W. Chan Kim, Renée Mauborgne Sinisen meren strategia ja Simon Sinekin Why ja
Infinite game jäävät. Siinä missä mainitut teokset myyvät ajatuksen uuden luomisesta,
Vierula työkalupakkinsa siivittämänä kertoo, kuinka se ”sinisen meren” -ratkaisu myös
syntyy. Kirjaa on luonnehdittu suur-merkki- ja mestari- sekä maailmanluokan teokseksi.
Englanninkielinen versio on tarkoitus julkaista 2023. Hän tuo esityksessään voimakkaasti
esille ajatuksen siitä, että vahvan insinööriosaamisen lisäksi yritys tarvitsee
menestyäkseen ihmistieteitä.

Teoksella on myös akateeminen tunnustus. Turun Kauppakorkeakoulussa on käynnistynyt
Markkinalähtöinen kilpailuetu -kurssi ekonomiopiskelijoille. Kurssikirjana on Löydä
kilpailuetusi.

Vierula on kirjoittanut myös teoksen Suuri integraatiokirja, markkinointi, myynti ja viestintä
(AlmaTalent, 2014), joten hän ymmärtää syvällisesti, kuinka siilot murskataan ja
organisaatiossa oleva osaaminen saadaan käyttöön yhteispelin edistämisellä.
Vierulalla on tarjota koeteltu, painava työkalupakki, jonka sisältöä hän ottaa tarpeen
mukaan osaksi puheenvuoroja.

Executive MBA, MTi, toimittaja Markku Vierulan CV:stä löytyy menestyksellinen ura
kirjoittajana, suunnittelijana, luovana johtajana ja omistajayrittäjänä johtavissa ja
kansainvälisissä huipputoimistoissa. Hän on ollut mukana kehittämässä maan johtavia
brändejä sekä ollut mukana viemässä niitä neljälle mantereelle. Palkintoja tehdyistä
hankkeista on kertynyt vino pinniin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin kilpailuista. Hän on
ollut perustamassa viittä yritystä. Vierula on kirjoittanut kolme liiketoiminnan kehittämistä
käsittelevää julkaisua. Teokset ovat muun muassa yliopistojen ja korkeakoulujen oppi- ja
kurssikirjoja.

Teemat: Löydä kilpailuetu - luo voittava strategia | Tulevaisuus ei tapahdu. Se pitää luoda | Oikotie brändiksi syntyy kilpailuedun löytämisellä | Julkisessa hallinnossa on valtavasti osaamista - nyt tarvitaan ajattelun kehittämistä | Määrittele brändi ja integroi kokonaisuus sen ympärille | Kilpailuedun löytämisestä brändin määrittelyyn ja viestinnän suunnitteluun (koko arvoketju) Ajattelun ajattelu: tätä on strateginen markkinointi ja markkinalähtöisyys | Serotoniinit ja endorfiinit liikkeelle - ravistelevat värssyt kick-offin käynnistämiseksi | Älä etsi kadonnutta avainnippua vain katulampun ympäriltä

Markku_Vierula_Profiilikuva

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Luovuus & Innovaatio | Myynti & Markkinointi | Yrittäjyys