MIrjami

Mirjami Sipponen-Damonte - Puhuja

Ammattifasilitaattori

Perinteinen hierarkinen johtamismalli ei enää toimi, mutta mitä sen tilalle? Millä tavalla johtamisesta tehdään osallistavaa? Mitkä ovat edellytykset osallistavassa johtajuudessa onnistumiselle? Entä millaista muutosta osallistavaksi johtajaksi tuleminen vaatii johtajan päässä?
Mirjami Sipponen-Damonte avaa puheenvuorossaan johtajuuden murrosta ja polkua hierarkkisesta johtamismallista osallistavaan malliin, joka on keskeisessä roolissa toimivassa etäyhteistyössä.

Mirjami Sipponen-Damonte on Xpedion perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt fasilitoinnin ja organisaatioiden kehittämisen parissa 15 vuoden ajan ympäri maailmaa – Italiasta ja Suomesta käsin. Mirjamilla on hallussaan korkeimman tason kansainvälinen fasilitoinnin sertifiointi: Certified Professional Facilitator (CPF) | Master. Tämä sertifiointi on osoitus yli vuosikymmenen kokemuksesta ammattifasilitoinnissa, sekä osallistumisesta fasilitoinnin alan kehittämiseen. Mirjami on toiminut Kansainvälisen fasilitaattoriyhdistyksen (The International Association of Facilitators) globaalin hallituksen jäsenenä, sekä Euroopan & Lähi-Idän aluejohtajana. Vuonna 2016 hänet palkittiin ”Gold Facilitation Impact Award” -tunnustuksella erinomaisesta ja tuloksekkaasta fasilitoinnista.

Mirjami on myös sertifoitunut Lego® Serious Play® -menetelmän fasilitaattori ja menetelmän kokenut valmentaja. Hän on menestyksekkäästi kehittänyt LEGO® Serious Play® -menetelmää erityisesti strategiatyöhön, asiakaskeskeisyyden kehittämiseen sekä konferenssi-puheenvuorojen oppien jakamiseen ja konkretisointiin.

Mirjami on omistautunut kehittämään fasilitoinnin tunnettuutta, sekä ammattifasilitoinnin taitoja. Hänen taustansa vuorovaikutustaitojen valmentajana sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelijana vaikuttanee myös siihen, että fasilitoinnissa Mirjami kiinnittää paljon huomiota ryhmädynamiikkaan, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen, konfliktien käsittelyyn, sekä psykologisen turvallisuuden luomiseen.

Teemat: "Kuuluuko mun ääni? Miten etäpalavereista saa aidosti osallistavia ja mukaansatempaavia?",

MIrjami

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Strategia