Niina Ratsula artikkelikuva (2)

Niina Ratsula - Puhuja

Vastuullisen ja eettisen työelämän puolestapuhuja

Yritykset julkistavat toinen toistaan vaikuttavampia vastuullisuustavoitteita, mutta mikä tekee yrityksestä vastuullisen ja kuka sen määrittelee? Voiko yrityksellä olla moraalia? Miksi vastuullisuudestaan palkitut yritykset päätyvät skandaaliotsikoihin? Palkittu vaikuttaja, tietokirjailija, yrittäjä ja kauppatieteiden tohtori Niina Ratsula on oppinut, että vastuullisten toimintatapojen puutetta on helpompi todentaa kuin niiden läsnäoloa. Niina vie sinut matkalle tarkasteleman virallisten vastuullisuuslupausten takana piilevää yrityskulttuuria, joka muodostuu kirjoittamattomista säännöistä, uskomuksista ja normeista. Niinan matkassa tulet oppimaan, että vastuullisuus ei ole aina kivaa ja mukavaa, vaan välillä se vaatii päätöksiä, joita ei euroilla perustella ja jotka vaativat selkärankaa. Ennen kaikkea aito vastuullisuus vaatii kykyä itsereflektioon ja kykyä käydä epämiellyttäviä keskusteluita.

Niina teki reilun vuosikymmenen uran globaaleissa tehtävissä pörssiyrityksissä ja väitteli kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä väitteenään ajatus, että yrityskulttuuri on se, mikä ratkaisee organisaation kyvyn toimia oikein. Nykyään Niina toimii perustamansa Code of Conduct Companyn vetäjänä tavoitteenaan luoda oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää työelämää. Niina perusti kollegansa Anna Rombergin kanssa Nordic Business Ethics Initiative -aloitteen, joka tuottaa laajan valikoiman tutkimusta ja sisältöjä bisnesetiikan kysymyksistä ja samalla toimii tuhansille ihmisille kohtaamispaikkana ja keskusteluareenana eettisten liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista. Niinan neljäs tietokirja Oikein toimimisen kulttuuri (Edita 2019) tarjoaa lukuisten tarinoiden ja käytännön kokemusten kautta perustan vastuullisen yrityskulttuurin johtamiselle. Niina palkittiin vuonna 2019 vuoden Vastuullisena Vaikuttajana (Bonfire Agency).

Puheenvuoroissaan Niinan tavoitteena on haastaa organisaatioita tarkastelemaan toimintansa vastuullisuutta yrityskulttuurista käsin ja sen pohjalta kehittämään johtamista, viestintää ja työhyvinvointia. Niinan puheenvuoro ei ole tasapaksu myyntipuhe yritysvastuun hyödyistä, vaan värikäs kertomus yritysvastuun mahdollisuuksista ja kompastuskivistä. Niina vangitsee kuulijoidensa huomion tarinankerronnan, yritysmaailman esimerkkien, tutkimustulosten ja vankan käytännön kokemuksen kautta.

Niinan puheenvuorot sopivat erinomaisesti tilaisuuksiin, joiden kattavana teemana on vastuullisuus, arvojohtaminen, työhyvinvointi tai yrityskulttuuri. Suosittuja puheenvuoroja ovat esimerkiksi seuraavat:

Vastuullinen yrityskulttuuri

Valtaosa meistä haluaa toimia oikein ja vastuullisesti. Halu toimia oikein ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on välillä uskallettava tarkastella vastuullisuutta virallisten arvojen, vastuullisuuslupausten ja -raporttien takana, tutkiskellen yrityskulttuuriin pinttyneitä uskomuksia, ja ennen kaikkea katsottava peiliin ja tarkasteltava omia totuttuja tapojamme sekä ajatuksiamme ja uskomuksiamme siitä, mitä pidämme tavoittelemisen arvoisena.

Niina Ratsulan mielestä jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin mahdollisiin sokeisiin pisteisiin, jotka muokkaavat yrityskulttuuria. Vain näin voimme luoda kestävää työhyvinvointia ja menestystä pitkällä aikatähtäimellä. Vastuullisen yrityskulttuurin vallitessa työntekijät ovat innovatiivisempia, tuottavampia ja motivoituneempia.

Välillä Niinan matkalla mennään työelämän pimeälle puolelle pohtimaan, miksi hyvät tyypit päätyvät tekemään huonoja valintoja. Matka päätyy kuitenkin aina voimaannuttavaan ja oivalluttavaan pohdintaan siitä, miten meistä jokainen voi osallistua entistä vastuullisemman työelämän rakentamiseen.

Onko olemassa vastuullisia (tai vastuuttomia) yrityksiä?

Vastuullisuuskysymyksistä puhutaan kaikissa yrityksissä, mutta mitä oikeastaan on vastuullisuus ja kuka sen määrittelee? Voiko pikamuotiketjua palkita sen vastuullisuudesta? Onko ihmisoikeuksia polkemalla rakennettu tuulivoimala vastuullinen? Mitä yritys voi ja saa raportoida vastuullisuudestaan? Milloin on kyse viherpesusta? Onko päästöjen kompensaatio hyväksyttävä keino keventää omatuntoa ja jatkaa bisneslentämistä vanhaan malliin? Entä voiko vastuullisuuden vuosikymmenellä erottaa enää työ- ja siviiliminää?

Vastuullisuuskysymyksiin harvoin on mustavalkoisia vastauksia, mutta ehkä tärkeämpää onkin osata löytää oikeat kysymykset. Niina Ratsula uskoo, että vastuullisen yrityksen rakentamiseen tarvitaan yksilöitä, joilla on vahvat arvot ja kyky kyseenalaista totuttuja ajatusmalleja, saavutettuja hyötyjä ja yhteiskunnan normeja. Vaikuttavuus on suurinta silloin kun yritys samaan aikaan onnistuu muovaamaan yhteiskunnan asenteita ja arvoja kohti kestävämpää tulevaisuutta ja samalla luomaan yrityskulttuurin, jossa se uudistaa omia toimintatapojaan. Vastuullisuus lähtee aina yksilötasolta.

Katso myös Niinan valmennus: Code of Conduct – miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

 

Teemat: Onko olemassa vastuullisia (tai vastuuttomia) yrityksiä? | Vastuullinen yrityskulttuuri tulevaisuuden yrityksen kilpailuvalttina | Oikein toimimisen kulttuurilla kohti parempaa työhyvinvointia ja merkityksellisempää työelämää | Miksi hyvät tyypit tekevät pahoja asioita? | Aidosti monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö | Arvot ja vahva yrityskulttuuri voittavan työntekijäkokemuksen perustana | Miten edistää (tai tuhota) eettistä yrityskulttuuria? | Kaikki haluaa olla vastuullisia! – Miksi niin moni epäonnistuu

Niina_Ratsula_Profillikuva

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus