Niina Ratsula artikkelikuva (2)

Niina Ratsula - Puhuja

Vuoden 2019 Vastuullinen Vaikuttaja

Niina Ratsula irtisanoutui vuonna 2018 johtotehtävistään kansainvälisen konsernin Ethics & Compliance -toiminnon vetäjänä, perustaakseen vastuullisen liiketoiminnan konsultointiin erikoistuneen Code of Conduct Companyn. Samaan aikaan Niina perusti kollegansa Annan kanssa Nordic Business Ethics Initiative aloitteen, joka tuottaa laajan valikoiman tutkimusta ja sisältöjä bisnesetiikan kysymyksistä ja samalla toimii tuhansille ihmisille kohtaamispaikkana ja keskusteluareenana eettisten liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista. Niinan neljäs tietokirja Oikein toimimisen kulttuuri – Johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen (Edita 2019) tarjoaa lukuisten tarinoiden ja käytännön kokemusten kautta perustan vastuullisen yrityskulttuurin johtamiselle. Niina palkittiin vuonna 2019 vuoden Vastuullisena Vaikuttajana (Bonfire Agency). Vuonna 2020 Niina väitteli kauppatieteiden tohtoriksi keskeisenä tutkimustuloksenaan väite, että yrityskulttuurilla, työyhteisön jäsenten uskomuksilla ja tunnekokemuksilla on valtava merkitys siihen, miten hyvin yritys onnistuu toimimaan sääntöjen ja normien mukaan muuttuvassa maailmassa. Laajan tutkimusaineistonsa Niina on kerännyt työskennellessään Nokialla.

Niinan missiona työelämässä on edistää eettistä ja vastuullista työelämää – korostaen yrityskulttuurin merkitystä kauniiden sanojen ja lupausten rinnalla.

 

Mitä puheenvuoroilta voi odottaa?


Niina on innostava ja monipuolinen esiintyjä ja puhuja, jonka puheenvuoroista paistaa läpi intohimoinen suhtautuminen eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Niina haastaa ihmisiä ja organisaatioita tarkastelemaan toiminnan vastuullisuutta yrityskulttuurista käsin ja sen pohjalta kehittämään johtamista, viestintää ja työhyvinvointia. Niinan puheenvuoro ei ole tasapaksu myyntipuhe yritysvastuun hyödyistä, vaan värikäs kertomus yritysvastuun mahdollisuuksista ja kompastuskivistä. Niina vangitsee kuulijoidensa huomioin tarinankerronnan, yritysmaailman esimerkkien, tutkimustulosten ja vankan käytännön kokemuksen kautta. Sitä Niinalla nimittäin on: hän on tehnyt 15 vuotta töitä yritysvastuun edistämisen ja väärinkäytösten torjunnan parissa kansainvälisissä pörssiyrityksissä, viime vuodet yrittäjänä myös perheyritysten ja julkishallinnon kanssa.

 

Kaikki haluavat olla vastuullisia! Miksi moni epäonnistuu?


Yritysvastuulla menestymisen lisäksi Niinan suosittu puheenvuoro on yritysvastuussa epäonnistuminen ja eettinen sokeutuminen. Niina inspiroi kuulijoitaan käytännön kokemustensa kautta ja kertoo rehellisiä tarinoita yrityksistä, jotka ovat eettisen sokeutumisen seurauksena päätyneet skandaaleihin. Näiden tarinoiden kautta Niina haluaa murtaa myytin siitä, että yritysvastuu on aina kannattavaa, palkitsevaa, helppoa tai yksiselitteistä.

”Jokainen yritys ja ihminen haluaa olla lähtökohtaisesti vastuullinen. Silti todistamme päivittäin tilanteita, joissa eettinen kompassi on ollut kadoksissa. Suurin haaste liittyy oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Jokaisella yrityksellä ja ihmisellä on sokeita pisteitä, jotka estävät meitä toimimaan vastuullisesti, vaikka meillä ihmisinä tai yrityksinä olisi kuinka hyvät arvot.”


Puheenvuorona Yritysvastuulla menestyminen


Vastuullisuus on vallitseva työelämän megatrendi. Kuluttajat, asiakkaat, työntekijät, työnhakijat, sijoittajat – koko yhteiskunta odottaa yritysten kantavan vastuuta toimintansa vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Työssä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi on jopa 11 biljoonan euron arvosta liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus voi siis olla yrityksen liiketoiminnan menestystekijä ja avain voittavaan työntekijäkokemukseen. Samaan aikaan sen puute voi viedä edellytykset koko liiketoiminnalta.

”Vastuullisuus ei aina ole helppoa. Arvojen ja mission kirjaaminen paperille on yksinkertaista, mutta yrityksen epävirallisen kulttuurin johtaminen vastuullisuuslupausten edellyttämällä tavalla ei pelkästään ole kivaa, hauskaa tai palkitsevaa. Vastuullisuuteen liittyy paljon myyttejä, joiden purkaminen on ensimmäinen askel oikein toimimisen kulttuurin edistämiseksi.”

Puheenvuorossaan Niina tuo esiin yritysvastuun mahdolliset hyödyt ja konkreettiset askelmerkit yritysvastuun kehittämiselle. Samaan aikaan Niina tuo esiin mahdolliset sudenkuopat ja riskit, joihin varautuminen on vastuullisen yrityksen elinehto.


Puheenvuorona Eettisen yrityskulttuurin johtaminen


Suomalainen työelämä pohjautuu luottamukseen ja yhteisöllisyyteen. Samaan aikaan tutkimukset paljastavat sen karun puolen: Joka neljäs työntekijä uupuu. Pelolla johtaminen kaatoi Nokian. Suomi on Euroopan rasistisimpia maita. Neljä viidestä todistaa työssään epäeettisiä käytöstapoja. Suurin osa ei puutu vaikeisiin tilanteisiin, vaan lakaisee ongelmat maton alle. Miksi?
Vastaus ei tyypillisesti löydy yrityksen virallisista arvoista, tavoitteista tai missiosta – taikka yksittäisten ihmisten epäeettisistä aikeista. Epäonnistumisen taustalla on lähes aina yrityksen epävirallinen kulttuuri. Ne käytännöt, jotka ohjaavat todellisuudessa päätöksentekoa ja ihmisen kohtelemista.

”Tämä epävirallinen kulttuuri muodostuu niistä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä, jotka ovat piilossa virallisen yrityskuvan takana. Ne elävät ihmisten kokemuksissa ja uskomuksissa siitä, mikä yrityksessä on normaalia tai tavoittelemisen arvoista. Koettu stressi, paine, pelko, vallankäyttö ja ryhmäpaine ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria.”

Niina Ratsulan mielestä jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin mahdollisiin sokeisiin pisteisiin, jotka muokkaavat epävirallista kulttuuria. Vain näin voimme luoda kestävää työhyvinvointia ja menestystä pitkällä aikatähtäimellä. Psykologisen turvallisuuden vallitessa työntekijät ovat innovatiivisempia, tuottavampia ja motivoituneempia.

Katso myös Niinan valmennus: Code of Conduct – miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

Teemat: Menesty yritysvastuulla | Viisi myyttiä vastuullisuudesta | Eettisyys tulevaisuuden työn menestystekijänä | Miten johtajat edistävät (tai tuhoavat) eettistä yrityskulttuuria? | Kaikki haluaa toimia oikein! – Miksi niin moni epäonnistuu? | Oikein toimimisen kulttuuri | Vastuullisuusviestinnästä vastuulliseen työntekijäkokemukseen | Miksi hyvät tyypit tekee pahoja asioita?

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus