PAtrik Etelävuori

Patrik Etelävuori - Puhuja

Digital Transformation Lead

Patrik Etelävuori on ollut vastuussa monipuolisissa ja haastavissa transformaatio hankkeissa joissa työntekijäkokemus, strategiset kulmakivet sekä yrityskulttuuri ovat olleet ohjaavia elementtejä. Tieto Keilalahti Campus jonka myötä uudet työtavat sekä toimintaa tukeva työympäristö sekä digitaalinen kokemus implementoitiin, voidaan nostaa yhtenä näkyvimpänä muutos hankkeena jota Patrik on vetäny.

Patrik puhuu yleisöille yrityskulttuurista, työn tulevaisuudesta, toimitiloista ja teknologiasta, muutoksen johtamisesta,  hybridijohtamisesta ja kaikkia näitä teemoja vahvasti yhdistävästä työntekijäkokemuksesta ja  sen kanssa käsikädessä kulkevasta asiakaskokemuksesta.

Työntekijäkokemus perustuu kolmeen pää elementtiin, ohjaavana kulttuuri, fyysinen tila, sekä teknologia ja digitaalinen ympäristö.  Miten luoda ympäristö jossa henkilöstö kokemus on keskiössä ja yrityksen kulttuuri konkretisoituu? Osaavan työvoiman kilpailun kovetessa henkilöstön hyvinvointi, henkilöstö kokemus sekä yrityksen arvot ja kestävä kehitys muuttuvat yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten pyrkimyksessä houkutella parhaat osaajat itselleen. Hyvää työntekijäkokemusta seuraa tehokkuus työnteossa sekä motivoitunut ja inspiroitunut henkilöstö. Mikäli yritykset haluavat olla kilpailussa mukana, tulee heidän panostaa työntekijäkokemukseen.

Puhujana Patrik on innostava ja asiantunteva. Hän jakaa tietonsa, näkökulmansa ja kokemuksensa selkeästi ja herättää kuulijan tarkastelemaan toimitiloja, työntekijäkokemusta, yrityskulttuuria sekä tulevaisuuden työskentelytapoja uudesta näkökulmasta.

Teemat: Tila konkretisoi halutun työntekijäkokemuksen!- Miten luot ympäristön, jossa henkilöstökokemus on keskiössä? | Työntekijäkokemus haltuun tilan avulla!- Kulttuurin, fyysisen tilan, teknologian, ja digitaalisen ympäristön yhteistyö | Toimitilojen merkitys työntekijäkokemuksen luomisessa- Hyvinvointi, henkilöstökokemus, arvot ja kestävä kehitys – miten saat integroitua nämä käytännössä työyhteisöön?

Patrik Etelävuori Profiili

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Digitalisaatio & Teknologia | Kasvu & Kehittäminen | Luovuus & Innovaatio | Yhteiskunta & Tulevaisuus