Petteri Kilpinen

Petteri Kilpinen - Puhuja

Yritysvalmentaja

Petteri Kilpisen puheenvuorot ja pidemmät luennot ovat suunnattu nykyaikaisille, parempaa työelämää rakentaville johtajille. Puheenvuorot puhuttelevat yrityksiä ja niiden päättäjiä, jotka uskovat menestyvänsä, koska he pystyvät houkuttelemaan parhaat osaajat tiimeihinsä, mutta myös pitämään heidät motivoituneina. Oppien avulla johtajat ja asiantuntijat osaavat johtaa tavalla, jolla niin oma kuin henkilöstön hyvinvointi ja tulokset kasvavat käsi kädessä. Petterin puheenvuoron avulla he tietävät miten rakentaa vahvaa yrityskulttuuria, joka lisää energisyyttä, sitoutumista ja motivaatiota.

Petteri pohjaa oppinsa ja ajatuksensa tutkittuun tietoon, innostaviin esimerkkeihin ja konkreettisiin neuvoihin, jotka on helppo viedä arkeen. Petteri on toiminut pitkään toimitusjohtajana, johtajien neuvonantajana ja useiden yritysten hallituksissa, ja osaa siten asettua johtamisen haasteisiin käytännön tasolla. Hänen työnsä tarkoituksena on parantaa yksilöllisellä tavalla johtajien ja asiantuntijoiden henkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä kokonaisvaltaista elämänlaatua, josta hyötyy koko organisaatio. Ymmärtämällä yksilöä, erilaisuutta, ihmisten vahvuuksia ja tarpeita, johtaminen kasvattaa motivaatiota ja sitoutumista työhön. Inspiroiva ja valmentava johtaminen saa ihmiset ylittämään itsensä. Inhimillinen työelämä luo menestyvän yrityskulttuurin.

Puhujana Petteri on poikkeuksellisen innostava ja mukaansatempaava, mutta suurimmat kiitokset hän saa siitä että hänen neuvonsa ovat aina esitelty tavalla jotka on yksinkertaista viedä omaan työarkeen vaikka heti seuraavana päivänä.

 

Petterin kysytyimpiä puheenvuoroja:

Johtajan tärkein vastuu on henkilöstön hyvinvointi, ihmisvastuu

Ilman hyvinvointia, itsensä kehittäminen, uudistuminen ja suorituskyky taantuu. Yritykset voivat menestyä vain, jos sen henkilöstö omaksuu uusia taitoja muuttuvan maailman tahtiin. Kun osaamisesta ja jaksamisesta huolehditaan samaan aikaan, luodaan mahdollisuus nopeaan kasvuun, mutta ilman jaksamista uusi osaaminen ei koskaan toteudu.

Energiset ihmiset ottavat vastaan haasteita, joita muut välttelevät

Ilman suorituskyvyn ylläpitoa arjen haasteet kasvavat mahdottomaksi ylittää. Kyky hallita omaa hyvinvointia (esim. oikein suunniteltua liikuntaa, oikeaa ravintoa, palautumisen taitoja ja sosiaalista energiaa), määrittelee kiireisessä työelämässä menestymisen. Hyvä johtaja osaa johtaa itseään ja muita. Kyky kohdata muut ihmiset jakamalla hyvää energiaa luo kollektiivisen kohottautumisen ihmeen.

Arvot ovat päätöksenteon ja hyvän elämän perusta

Arvot muuttuvat todeksi sekä teoissa että uhrauksissa, siksi tavoitteiden pitää perustua arvoihin eikä toisinpäin. On mahdollista elää arvojensa mukaisesti ja tavoitella menestystä työelämässä, mutta ilman hyvää suunnittelua se ei toteudu.

 

Suuri joukko suomalaisia yritysjohtajia luottaa Petterin valmennuksiin tavoitellessaan parempaa suorituskykyä, kehittämällä elintapojaan ja tuunaamalla työn rytmitystä. Petterin valmennuksiin on osallistunut valtaosa Suomen TOP 100 yritysten ylimmästä johdosta, suurimpien suomalaisten kaupunkien johtajat ja lukuisat huippuvalmentajat -ja urheilijat kymmenien tuhansien muiden itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden lisäksi.

Omia oppejaan hän noudattaa päivittäin niin johdon suorituskykyvalmentajana, luennoitsijana, menestyskirjailijana, hallitusammattilaisena, liiketoimintajohtajana, suurperheen isänä kuin menestyvänä senioriurheilijana, jossa hän on saavuttanut sekä Suomen- että maailmanmestaruuden.

Teemat: Energiset ihmiset luovat inspiroivan kulttuurin | Johtajien suorituskyvyn seuraava taso | Ihmisvastuullisen yrityksen johtaminen | Arvojen mukainen menestys | Oman elämän strateginen suunnittelu

Petteri Kilpinen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Hyvinvointi & Terveys | Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus