bannerikuvakotisivuille

Teemu Jäntti - Puhuja

Yrittäjä I Työhyvinvoinnin digitalisoija

Henkilöstön työhyvinvointia ei kehitetä sirkustempuilla

Henkilöstön työhyvinvointia ei tehdä TYHY-päivillä, kesäretkillä, pingispöydillä, kattoterasseilla saunoineen tai ilmaisilla virvokkeilla. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on arkista tekemistä, joka on sekä henkilön itsensä että myös HR:n sekä esimiesten vastuulla. Systemaattisesti asioita parantamalla ja perusasioihin huomiota kiinnittämällä on henkilöstön mahdollista olla henkisesti ja fyysisesti terveempi, tyytyväisempi ja tuottavampi. Tätä vaikeaa kolmiota täydentää vielä luovempi ongelmanratkaisu sekä sekä asiakkaiden lojaalisuus ja tyytyväisyys. Hyvä uutinen on, että jokainen organisaatio voi onnistua tässä.

Henkilöstön hyvinvointiin tutkittua tietoa pseudotieteen ja mutun sijaan

Tutkittu keino tämän kokonaisuuden saavuttamiseksi on kehittää työyhteisösi ja työntekijöiden työn imua sekä tukemalla työyhteisössä työn tuunaamista ja palvelevaa johtajuutta. Työn imua on tutkittu 20 vuotta globaalisti, joten sen vaikuttavuus henkilöstöön ja yrityksen tulokseen tiedetään hyvin. Kuten myös se, kuinka työn imua voidaan kehittää.

Työhyvinvoinnista tyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääntymiseen

Teemu Jäntti kertoo kuinka onnistua tässä lähes mahdottomassa tehtävässä. Hän käy läpi henkisen työhyvinvoinnin perusteet, HR:n ja johtamisen trendit sekä konkreettiset esimerkit miten työn imua ja työn tuunaamista voi edistää omassa organisaatiossa. Muita Teemun lempiaiheita ovat stressin hallinta, resilienssi ja palveleva johtajuus. Lisäksi Teemulta on mahdollista kuulla puheenvuoro aiempien pandemioiden vaikutuksesta henkilöstön jaksamiseen, stressiin ja millaisin keinoin vaikutusta on mahdollista pienentää.

Jos haluat kuulla tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvan puheenvuoron, joka on kuitenkin inspiroiva, oivalluttava ja ilman tieteellistä mambojamboa henkilöstön arkeen kytketty, on Teemu oikea henkilö. Teemu lukee tuoreimmat tieteelliset julkaisut ja tiivistää ne ymmärrettävään muotoon, jotta sinun ei tarvitse.

Kuka Teemu on?

Teemu Jäntti on digitaalisen ja henkisen hyvinvoinnin kouluttaja, vaikuttaja ja yrittäjä. Hän on toinen Emooterin perustajista ja vastuussa kasvusta sekä konseptista. Emooter tukee henkilöstön itseohjautuvuuttta, palvelevaa johtajuutta, työn imua ja työn tuunaamista. Sovellus auttaa työntekijöitä ja työhteisöjä seuraamaan ja kehittämään hyvinvointia. Työntekijä saa vinkkejä ja suosituksia, jotka ovat tekoälyn henkilölle kohdentamia, omaan henkiseen työhyvinvointiin. Nämä samat vaikuttavat vinkit ja suositukset ovat myös hänen puheenvuorojensa pohjana.

Puheenvuoroihin on myös mahdollista liittää henkilöstön hyvinvoinnin tason mittaus Emooteria hyödyntäen, jolloin puheenvuoron suositukset voidaan kohdistaa tarkemmin kohdeyleisölle.

Teemu Jäntti on kouluttanut ja pitänyt puheenvuoroja esimerkiksi Lakimiesliitolle, Helsingin Ekonomeille, HENRYn Akatemialle, ja tietenkin suoraan monille organisaatioille.

Puheenvuorot ammentavat omista johtamisen kokemuksista. Aiemmin työurallaan Teemu Jäntti on toiminut kehitys- ja johtotehtävissä keskittyen erityisesti HR:n, talouden ja toimitusketjun hallinnan prosesseihin sekä palveluiden tuotteistamiseen ja johtamiseen. Parin vuoden ajan hän konsultoi ja puhui myös lohkoketjuista ja niiden hyödyistä. Lisäksi palveluliiketoiminnan yritysostot ja laajeneminen uusiin maihin ovat tulleet tutuksi. Hän on kokenut myös palveluiden ulkoistamisen edut ja haitat sekä asiakkaana että palveluntarjoajana. Teemu on vetänyt satojen henkilöiden asiantuntijaorganisaatiota niin hyvinä kuin raskaina aikoina, joten hän pystyy ammentamaan käytännön vinkkejä juuri sinun arkeesi.

Teemat: Työn imua kehittämällä terveempi, tyytyväisempi ja tuottavampi henkilöstö I Työn tuunaaminen tukee itseohjautuvuutta ja työn imun kehittämistä I Henkisen työhyvinvoinnin perusteet I Palaudu kriisistä nopeammin kehittämällä resilienssiä I Stressin perusteet ja miten voin hallita stressiä I Miten pandemiat vaikuttavat henkilöstön henkiseen hyvinvointiin ja mitä voimme tehdä?

Teemu Jäntti

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Digitalisaatio & Teknologia | Hyvinvointi & Terveys | Johtaminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus