MYSPEAKER TIETOSUOJASELOSTE

Me MySpeakerilla olemme sitoutuneet varmistamaan, että kun käytät palveluitamme tai solmit liikesuhteen kanssamme, henkilötietojasi käsitellään huolellisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Otamme vastuun sinusta keräämistämme henkilötiedoista ja pyrimme olemaan avoimia siitä, miten käsittelemme tietojasi ja antamaan sinulle mahdollisuuden hallita niitä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi asiakkaanamme, liikekumppaninamme tai verkkosivustomme vierailijana, ja kuvailemme, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin, kuinka kauan säilytämme tietojasi, millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä ja kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Jos haet työpaikkaa MySpeakerissa, tutustu rekrytoinnin tietosuojaselosteeseen, jonka löydät täältä.

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: MySpeaker Oy
Y-tunnus: 2907553-2
Osoite: Vuoritontuntie 22, 02200 Espoo
Sähköposti: [email protected]

 1. Käsittelemiemme henkilötietojen tyypit

Käsittelemme seuraavia henkilötietoluokkia:

 • Asiakastiedot: Käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöihin liittyviä henkilötietoja, kuten nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja henkilön edustamaan yritykseen liittyviä tietoja, kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Saamme asiakkaisiimme liittyviä tietoja suoraan sinulta tai edustamaltasi yritykseltä. Potentiaalisiin asiakkaisiin liittyviä henkilötietoja voidaan kerätä yritysten verkkosivustoilta, LinkedInistä ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
 • Käyttäjän tiedot: Käsittelemme palveluidemme, kuten MySpeaker Rhetorichin, käyttäjien kirjautumistietoja, joihin kuuluvat esimerkiksi sähköpostiosoite ja salasana. Voimme myös käsitellä palveluun ladattuja videoita tekoälyteknologiamme jatkokehittämiseksi. Saamme nämä tiedot suoraan sinulta, kun rekisteröidyt tai käytät palvelua.
 • Kumppaniemme tiedot: Käsittelemme liikekumppaneidemme, kuten alihankkijoiden, palveluntarjoajien ja freelancereiden, yhteyshenkilöihin liittyviä henkilötietoja. Henkilötietoja voivat olla nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja henkilön edustamaan yritykseen liittyvät tiedot, kuten yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, yhteystiedot sekä laskutus- tai maksutiedot. Saamme nämä tiedot suoraan sinulta tai edustamaltasi yritykseltä.
 • Lomakkeilla annetut tiedot: Voimme kerätä henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, tittelisi ja yrityksen nimen ja tiedot, kun täytät lomakkeen, kuten yhteydenotto-, tapahtumarekisteröinti- tai uutiskirjeen tilauslomakkeen, verkkosivustollamme.
 • Automaattisesti kerätyt tiedot: Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme (esim. vierailun kesto ja aika, tilastot sähköpostin avaamisesta ja klikkauksista). Lisäksi keräämme teknisiä tietoja laitteestasi (kuten IP-osoite, sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmä). Tiedot luodaan automaattisesti palvelulokeihin tai kerätään evästeiden avulla.

Sinulla ei ole velvollisuutta antaa mitään yllä mainittuja henkilötietoja, mutta tiettyjen henkilötietojen antamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että tarjoamamme palvelu on osittain poissa käytöstä tai riittämätön.

 1. Käytön tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • palveluidemme tarjoaminen, kuten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen;
 • tarjotaksemme pääsyn palveluihimme, kuten MySpeaker Rhetorich
 • asiakas- tai yhteistyösuhteen hallinta, kuten tilausten hallinta, laskutus tai maksujen suorittaminen, viestintä;
 • tietojen tai markkinointiviestinnän lähettäminen sähköpostitse tai muulla tavalla;
 • selauskokemuksesi parantaminen;
 • mainosten räätälöinti;
 • liiketoimintamme kehittäminen;
 • kehittääksemme liiketoimintaamme ja tekoälyteknologiaamme sekä; ja
 • tietoturvan varmistaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • sopimukseen (esim. suoraan rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen hallinnointi)
 • suostumukseen (esim. uutiskirjeet, ei-välttämättömien evästeiden asettaminen)
 • oikeutettujen etujen ylläpitoon (esimerkiksi palveluun pääsyn tarjoaminen, markkinointi, liiketoiminnan ja tekoälyteknologian kehittäminen, tietoturva, sopimusehtojen täyttäminen tai neuvotteleminen edustamasi yrityksen kanssa)
 • oikeutettu etu (esim. markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen, tietoturva, sopimuksen täyttäminen tai neuvotteleminen sopimuksesta edustamasi yrityksen kanssa)
 • lakisääteinen velvoite (esim. kirjanpitovelvoitteet tai muut sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvat oikeudelliset velvoitteet)

Kun otetaan huomioon rekisteröityjen ryhmät, tietotyypit, käsittelyn luonne ja käytettävissäsi olevat valinnat, olemme arvioineet, että perusoikeutesi tai -vapautesi eivät syrjäytä edellä kuvattua oikeutettua etua. Voit kuitenkin vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä milloin tahansa alla kuvatulla tavalla.

Teemme profilointia esimerkiksi antaaksemme sinulle palautetta puhujana, kun käytät MySpeaker Rhetorich -palvelua, mukauttaaksemme mainoksia tai uutiskirjeen sisältöä. Emme kuitenkaan tee automatisoituja päätöksiä pelkästään automaattisilla keinoilla, jotka aiheuttavat oikeusvaikutuksia tai vaikuttavat sinuun samalla tavalla merkittävästi.

 1. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten keräsimme ne, mukaan lukien lakisääteisten, kirjanpidollisten tai raportointivaatimusten täyttämiseksi.

Henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai luovuttamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi ja voimmeko saavuttaa nämä tarkoitukset muilla keinoilla, sekä sovellettavat lakisääteiset vaatimukset.  Voit pyytää tietojesi poistamista alla kohdassa ”Oikeutesi” kuvatulla tavalla.

 1. Oikeutesi

Sen lisäksi, että saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tässä tietosuojaselosteessa, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin, oikaista ja poistaa ne. Sinulla on oikeus pyytää pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi. Pyynnöstäsi korjaamme mahdolliset virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia (mukaan lukien siihen liittyvä profilointi). Jos et halua saada meiltä lisää markkinointia tai muita päivityksiä tai haluat kieltäytyä profiloinnista, jota teemme tarjotaksemme sinulle räätälöityä markkinointia, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin. Jos käytät vastustamisoikeuttasi, et enää saa meiltä suoramarkkinointia. Voit käyttää oikeuttasi vastustaa joko ottamalla meihin yhteyttä tai klikkaamalla viestissä olevaa peruutuslinkkiä.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä ja käsittelyn rajoitusoikeus. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi jos vastustat edellä kuvattua käsittelyä tai kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden.
 • Suostumuksen peruuttaminen. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suorittamamme käsittelyn laillisuuteen.
 • Tietojen siirrettävyys. Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet antanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittelemme tietojasi automaattisesti suostumuksesi tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.
 • Oikeus tehdä valitus. Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos sinusta tuntuu, että olemme käsitelleet henkilötietojasi vastoin tätä tietosuojaselostetta tai sovellettavaa lainsäädäntöä. Suomen valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

Lähetä pyyntösi yllä mainittuun osoitteeseen ”Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot”. Huomaa, että pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun käytät oikeuksiasi.

 1. Tietoturva

Käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina. Käytämme tarvittavia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, katoamiselta ja muulta luvattomalta käsittelyltä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palomuurien käyttö, salaustekniikat ja suojatut tilat, asianmukainen kulunvalvonta, käyttöoikeuksien hallittu myöntäminen ja järjestelmien käytön valvonta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön asianmukainen ohjeistaminen.

 1. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

MySpeaker voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Konserniyhtiöt. Luovutamme henkilötietojasi MySpeaker-konserniin kuuluville yrityksille tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, kun meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin sovellettavan lain nojalla.
 • Suostumuksesi perusteella voimme luovuttaa henkilötietojasi antamasi nimenomaisen suostumuksen määrittämissä rajoissa.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja kumppaneillemme, kuten kouluttajille ja valmentajille, joiden kanssa järjestämme tapahtumia.
 • Yritysjärjestelyt. Voimme luovuttaa henkilötietojasi yritysjärjestelyiden yhteydessä järjestelyn toiselle osapuolelle/osapuolille, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen.
 • Oikeutettu etumme. Voimme luovuttaa henkilötietojasi, jos se on tarpeen oikeutettujen etujemme tai muiden asiakkaidemme, työntekijöidemme, johtajien tai osakkeenomistajiemme oikeutettujen oikeuksiemme ja etujen suojelemiseksi tai puolustamiseksi ja/tai palveluidemme turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, joka käsittelee henkilötietoja MySpeakerin puolesta ja ohjeidemme mukaisesti. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos kyseinen maa tarjoaa riittävän tietosuojan tason ja käytössä on muita sovellettavia suojatoimia, kuten Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.

 1. Evästeet

Kuten useimmat verkkosivustot, me ja kumppanimme (kolmannet osapuolet, kuten analytiikkapalveluiden tarjoajat, adtech-yritykset ja sosiaalisen median palveluntarjoajat) käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita MySpeakerin verkkosivustolla. Käytämme näitä tekniikoita parantaaksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme, muistaaksemme mieltymyksesi, ymmärtääksemme, miten käytät verkkosivustoamme ja räätälöidäksemme markkinointiamme, mainontaamme ja muuta viestintäämme. Kun saavut verkkosivustollemme, voit antaa suostumuksen evästeiden käyttöön, lukuun ottamatta välttämättömiä evästeitä, jotka ovat aina käytössä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sisältää merkkijonon, ja se lähetetään laitteellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Kun vierailet verkkosivustolla uudelleen, evästeen avulla kyseinen sivusto tunnistaa selaimesi. Eväste ei vahingoita laitettasi, emmekä voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti pelkästään evästeiden kautta.

Evästeen kesto laitteellasi riippuu siitä, onko eväste ”pysyvä eväste” vai ”istuntoeväste”. Istuntoevästeet pysyvät laitteellasi vain, kunnes lopetat selaamisen. Pysyvät evästeet pysyvät laitteellasi, kunnes ne vanhenevat tai kunnes poistat ne.

Käytössä on seuraavat evästeluokat:

 • Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimisi oikein. Tämä luokka sisältää vain evästeet, jotka varmistavat verkkosivuston perustoiminnot ja turvaominaisuudet. Näihin evästeisiin ei tallenneta tietoja, joita voitaisiin käyttää tunnistamaan sinut henkilökohtaisesti.
 • Toiminnalliset evästeet auttavat tallentamaan käyttäjien mieltymyksiä, kuten verkkosivuston kieltä tai kävijän sijaintia, ja suorittamaan tiettyjä toimintoja, kuten jakamaan verkkosivuston sisältöä sosiaalisen median alustoilla, keräämään palautetta ja muita kolmannen osapuolen tarjoamia ominaisuuksia.
 • Analytiikkaevästeitä käytetään ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat antamaan tietoa kävijämäärän, poistumisprosentin ja liikennelähteen mittareista.
 • Mainosevästeitä käytetään tarjoamaan kävijöille osuvia mainoksia.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot evästeiden suhteen:

 • Verkkosivuston evästesuostumus: Voit hallita evästevalintojasi, kuten antaa suostumuksen, kieltäytyä antamasta suostumusta tai peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön. Nämä asetukset löytyvät verkkosivustomme alalaidasta.
 • Selaimen asetukset: Useimpien selainten asetusten avulla voit hallita ja estää evästeet. Huomaa, että jos rajoitat verkkosivustomme kykyä asettaa evästeitä tai estät evästeet kokonaan, verkkosivustomme koko sisältö ei ehkä ole saatavilla ja jotkut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.
 • Google Analyticsin poistaminen käytöstä: Voit estää Google Analyticsin käyttämästä tietojasi lataamalla ja asentamalla lisäosan selaimeesi. Tämä lisäosa estää Google Analytics javaScriptiä (ga.js, analytiikkaa.js ja dc.js) jakamasta selaustietoja Google Analyticsin kanssa.

Huomaa, että jos teet valintoja yllä olevien linkkien kautta, valinnat tyhjennetään, jos poistat evästeet selaimestasi. Tekemäsi valinnat ovat selainkohtaisia, joten jos käytät useita selaimia, varmista, että teet haluamasi valinnat jokaisessa selaimessa erikseen.

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

MySpeaker kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja palveluitaan, minkä vuoksi saatamme joskus joutua tekemään muutoksia myös tähän tietosuojaselosteeseen. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista, joita teemme, joko henkilökohtaisesti tai palveluidemme kautta. Suosittelemme, että tarkistat tämän sivun säännöllisesti.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 30.09.2022