MySpeaker of the Year

✨ MySpeaker of the Year 2023 ✨ Mitkä ovat puhutuimmat aiheet tänä vuonna?

MySpeaker ylpeänä esittää: MySpeaker of the Year 2023! 

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan toista kertaa eri alojen huippupuhujille ja -juontajille, jotka ovat pitäneet erityisen merkityksellisiä puheenvuoroja ajankohtaisten aiheiden tiimoilta. MySpeaker of the Year -ehdokkaat ovat kaikki eri tavoin jakaneet tietoutta ja ymmärrystä yrityksille ja organisaatiolle toimintaympäristön alati jatkuvasta muutostilasta. Puhujat vahvistavat tärkeitä käynnissä olevia ajankohtaisia keskusteluja ja niillä vaikutetaan laajemmin yhteiskunnallisiin näkökulmiin.

Vaikuta nyt! Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi tunnustuksen tekemästään työstään. Äänestystulos perustuu niin annettuihin yleisöääniin, asiakaspalautteisiin kuin MySpeakerin asiantuntijatiimin arvioihin. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 12.2.2023 saakka. Äänestä MySpeaker of the Year -suosikkejasi tapahtumasivulla!

 

Mikko Hyppönen Sami Sallinen Jarno Limnéll

Tulevaisuus herättää monenlaisia tunteita; toiveikkuutta ja uskoa parempaan tulevaan, mutta myös näinä päivinä epäilyä ja suoranaista pelkoa tuntemattoman ja ennustamattoman äärellä. Turvallisuuden kantava voima on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Syvällä yhteistyöllä ja vahvalla yhteisöllisyydellä on helpompi kohdata tuntematon, uusia uhkia, selättää haasteita ja sietää epävarmuutta. Puhujat lisäävät ymmärrystämme tähän teemaan, kertoen miten turvallisuus ja luottamus ilmentyvät tässä haastavassa ajassa ja jatkuvassa muutoksessa. Puheet vahvistavat näiden asioiden merkityksellisyyden ymmärrystä luoden hyvinvointia ja kestävyyttä yhteiskuntaamme sekä yrityksiin, yhteisöihin ja yksilöihin.

 

 

Jarno Laasala Asta Raami Ulrika Björkstam

Suomi ja muut Pohjoismaat sijoittuvat Maailman onnellisuusraportissa kärkisijoille vuodesta toiseen. Suomi on maailman onnellisin maa jo viidettä kertaa vuonna 2022. Onnellisuus on eittämättä sidoksissa luottamuksen, turvallisuuden ja tasa-arvon merkitykseen hyvinvoinnissa. Hyvinvointi tai sen vaje tuntuvat aina yksilössä, painavat yhteisössä ja paljastuvat koko organisaation yleisilmeenä. Hyvinvoinnin edistäminen ja sen vastuullinen johtaminen ovat elinehto kestävässä työyhteisössä ja koko työelämässä. Puhujat auttavat yksilöitä, yhteisöjä ja kokonaisia organisaatioita jaksamaan työssä paremmin, he ovat jakaneet arvokasta tietoa siitä miten säilyttää toimintakyky alati eteemme tulevissa muutostilanteissa ja ennalta odottamattomissa hankalissakin tilanteissa sekä miten valjastamme itsestämme eri tilanteissa parhaan potentiaalin esiin ja käyttöön.

 

 

Dakota Robin Niina Ratsula Kamilla Sultanova

Vastuullisuudella ja eettisyydellä on keskeinen osa nykypäivän ja tulevaisuuden organisaatioissa. Toimintaympäristömme eläessä alati epävarmuudessa sekä muutosvauhdin kiihtyessä ja työn tapojen muuttuessa, vastuullisuus ja eettiset näkökulmat korostuvat organisaatioissa. Puhujat auttavat yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan toimintaansa liittyviä eettisiä näkökohtia ja jakavat arvokasta tietoutta miten rakentuu eettinen organisaatiokulttuuri, joka on tärkeää kaikille työntekijöille ja yhteisöille sekä työhyvinvoinnille. Puhujat tekevät äärettömän merkityksellistä työtä puhuen miten voidaan koko työyhteisöjä valjastaa vastuulliseen toimintaan eettisten kysymysten edessä.

 

 

Paula Kilpinen Nando Malmelin Alf Rehn

Elämme jatkuvassa muutoksessa yrittämällä ennustaa tulevaa. Muutosnopeus on kiihtyvää ja johtaminen on kehityksen tiellä kaiken aikaa. Johtamiseen ja johtajuuteen liitetään koko ajan vallitsevaan maailmantilanteeseen ja yhteiskunnalliseen tilaan liittyen erilaisia vaatimuksia ja sen onnistumista mitataan eri kriteerein. Jatkuvasti uudistuva ja hyvinvoiva organisaatio vaatii vahvaa johtamista. Puhujat vahvistavat organisaatioita tulevaisuuden vaatimuksiin ja odotuksiin jakaen kiinnostavia ajatuksia ja tietoisuutta yrityselämän päättäjille, johtajille ja työelämän tekijöille tulevaisuuden johtamiseen, strategiatyöskentelyyn ja muutoksen läpiviemisiin liittyen.

 

 

Anna Ståhle Riku Rantala Peter Nyman

Onnistuneessa tapahtumassa keskeisessä roolissa on ammattitaitoinen juontaja, joka luo tilaisuuteen toivotun tunnelman, pitää yllä osallistujien mielenkiintoa ja saa kokonaisuudesta kaiken irti. Juontajan laaja yleissivistys, vaivaton ja luontainen heittäytymiskyky sekä ammattimainen ote pysyä aikatauluissa ovat olennainen osa onnistunutta tapahtumaa. Hyvä juontaja osaa sitoa tapahtuman sisällön yhteen ja asiantuntijuudellaan nostaa esiin pääkohdat puheenvuoroista.

 

 

Avoin kategoria

Puuttuuko joukosta superstara, jonka mielestäsi ehdottomasti tulisi saada MySpeaker of the Year -kunnia?  Tai kaipaatko puuttuvaa kategoriaa tai aihealuetta edellä mainittujen lisäksi? Avoimessa kategoriassa voit nimetä sekä henkilön että aiheen, jolle haluat antaa erityisen maininnan.

 

Äänestä MySpeaker of the Year -suosikkejasi tapahtumasivulla!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!