Puhuja

Arman Alizad, Pata Degerman, Perttu Pölönen ja vaikuttavan puheen salaisuudet

Innostunut, inspiroitunut, voimaantunut, rohkaistunut ja motivoitunut ovat yleisimpiä tunnetiloja ja tunnelmia, joita toivotaan jäävän yleisöön puheenvuoron jälkeen. Nämä ovat myös tunnetiloja, joita usea meistä tunnistaa käyvänsä läpi vaikuttavaan ja antoisaan tapahtumaan osallistumisen jälkeen. Nyt, kun kuluva vuosi on poistanut lähes poikkeuksetta tapahtumista totutut puitteet ja elementit, on tapahtuman sisällön merkitys ja sen vaikuttavuuden voima korostunut entisestään.

Me otimme selvää, miten tämän vuoden palkitut palkitut puhujat, Evento Awards Vuoden Puhuja -kategorian voittajat Arman Alizad, Pata Degerman ja Perttu Pölönen rakentavat puheenvuoronsa, ja mikä on heidän suosionsa salaisuus.

Omakohtainen kokemus koskettaa kuulijaa

Puhujina Perttua, Pataa ja Armania yhdistää ilmiömäinen kyky ottaa yleisö haltuunsa, herättää ajatuksia ja tarjota uusia näkökulmia sekä antaa kuulijalle peilauspintaa omaan elämään.

 Puheenvuorojeni teemat ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien aikana teknologiasta ja disrputiosta ihmisiin, ihmisyyteen ja tulevaisuuden taitoihin. Mistä pitäisi puhua ei määrity sen kautta, mistä teemoista on kysyntää, vaan lähtee omasta tarpeesta päästä jakamaan ja kertomaan tiettyjä asioita. Puhun teemoista, joista koen ettei puhuta vielä tarpeeksi. Kun puhuu siitä, mihin uskoo ja mitä ajattelee, voi lavalle nousta kerta toisensa jälkeen varmana ja hyvällä fiiliksellä. Jos puhujalla ei ole hauskaa – ei ole yleisölläkään,  pohtii muutamassa vuodessa puhuja-alalla valtavan suosion saavuttanut Perttu Pölönen.

Perttu Pölönen

Pertun mukaan vaikuttavassa puheessa, kuten sävellyksessä on tärkeää miettiä, kuinka uuteen kappaleeseen saa aikaan jännityselementin, joka pitää kuulijan otteessaan. Hyvä puhe, samoin kuin sävellys, ei junnaa paikallaan – vaan elää ja aaltoilee jatkuvasti.

Jo yli vuosikymmenen ammatikseen puhuneet Arman ja Pata näkevät puheidensa suosion säilyvän juuri vahvan tarinankerronnan ansiosta. Molemmat miehet ovat matkustaneet ympäri maailmaa ääriolosuhteissa ja kertovat nyt yleisöille kokemuksistaan ja opeista, joita vuosien varrella on tarttunut mukaan tiimityöstä, asenteesta, unelmista, rohkeudesta ja maailman monimuotoisuudesta.

Matkojen aikana on nähnyt ja kokenut paljon. Nämä asiat pitää päästä jakamaan, olipa kyse ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tai tiimityön ja asenteen merkityksistä retkikunnilla. Kun valmistaudutaan reissuun on tiimin toimittava täydellisesti. Miten tiimiytetään jengi? Kuinka saavutetaan syväluottamus? Näistä teemoista mä olen puhunut yli 20 vuotta omasta näkökulmastani ja kokemuksistani ammentaen, löytöretkeilijä Pata Degerman summaa.

Puhuja on paikalla yleisöään varten

Vaikka puhujan puheen perusta, ydinviesti, asiantuntijuus ja tarinat pysyvät samoina, on jokainen yleisö ja tapahtuma erilainen. Millaisista ihmisistä yleisö koostuu? Mitkä ovat yrityksen tai yleisön taustat? Mikä on syy kokoontumiselle ja mitä puheella halutaan saada aikaan? Ammattipuhuja valmistelee ja kokoaa tulevan tapahtuman puheensa aina asiakkaan briiffin perusteella resonoimaan juuri kyseiseen yleisöön. Puhuja on aina paikalla yleisöään varten.

Arman Alizad

– Mun oma valmistautuminen riippuu siitä mistä puhutaan, kenelle puhun ja mitä asioita tulen puheessa käsittelemään. Puheeni koostuu täysin tarinoista. Kerron kokemuksista ja hetkistä, jotka ovat muuttaneet  maailmaani. Valmistelussa yleisömäärällä ei ole mitään merkitystä. Mun antaman kokemuksen pitää olla joka kerta kuin nuotiotarina ja puheen aikana vallita se tunne, että me olemme yhdessä kokoontuneet tähän tarinoiden äärelle jakamaan. Se vaatii tottakai sen, että ennen puhetta olen mahdollisimman paljon mielessäni siinä paikassa, missä siinä tarinassa olen, jotta ihminen yleisössä voi päästä siihen paikkaan myös. Henkinen valmistautuminen on tärkeää kokemuksen uudelleen jakamisessa. Vaikuttavuus tulee siitä, kun kerron mitä näin, koin, tunsin ja aistin – loppu puheen vaikutuksesta on sitä mitä kuulija jo tietää, mitä on kokenut ja mihin peilaa omassa elämässään tarinoitani, Tarinankertoja – kategorian voittanut Arman Alizad kertoo.

Mikä on paras mahdollinen lopputulos puheen jälkeen?

Vaikuttavan puhujan taika on kyky liikuttaa ja koskettaa yleisöjä kerta toisensa jälkeen, keikasta ja vuodesta toiseen. Kun tapahtumaan hankitaan juuri tapahtuman luonteeseen sopivin ammattipuhuja, varmistetaan tapahtuman vaikuttavuus ja halutun viestin sekä tunnelman välittäminen. Tämän vuoden palkitut puhujat Arman, Perttu ja Pata tietävät joka kerta lavalle noustessaan, minkä tunnelman heidän jälkeensä toivotaan ihmisten mieliin jäävän.

Yleensä se fiilis mun puheideni jälkeen on innostus. Innostus antaa oma panoksensa tiimiin ja tukea toista sekä tarttua rohkeasti niihin juttuihin jotka jännittävät ja mitkä haluaa saada aikaan, Pata summaa puheidensa jälkeisiä tunnelmia.

Se tunne, mikä muille jää on mulle myös tosi tärkeä, Arman jatkaa, jos haluaa laajentaa ymmärrystä, mun keikalla on mahdollisuus tehdä se ja nähdä niiden ovien taakse, jonka taakse ei pääse kurkistamaan tai joita ei itse viitsi edes avata. Mulle on todella tärkeää pystyä madaltamaan tarinoiden kautta ihmisten välissä olevia muureja. Kaikki me kävelemme päivittäin useiden rinnakkaistodellisuuksien ohi, eikä niitä ole aikaa pohtia. Mun puheeni aikana sen äärelle pysähdytään oivaltamaan ja laajentamaan näkökulmaa elämään sekä häivyttämään mustavalkoista ajattelua harmaan eri sävyihin.

Pata Degerman

Myös Perttu kokee puheen jälkeen jäävän tunnelman olevan yksi tärkeimmistä asioista, joita puheella saadaan välittömästi aikaan.  – Sanoisin, että multa saa värejä ja sävyjä. Kun tilataan puhuja, halutaan yleensä kuulla vastauksia. En anna vastauksia, vaan kerron eri näkökulmia, puolesta ja vastaan. Annan yleisölle nyansseja. Vertauskuvallisesti koen, että mun tehtävä on tuoda mustavalkoisiin aiheisiin värejä. Koen, että puhujan tärkein tehtävä on avata katsomaan asioita uudella tapaa ja näin auttaa yleisöä löytämään puuttuvat vastaukset itsestään.

Entä mikä on puhujina Armanin, Pertun ja Patan suosion salaisuus? Jokaisen puhujan vastauksen pystyi kiteyttämään yhteen ja samaan lauseeseen: Puhumassa sä olet täysin läsnä, jolloin yleisö kokee, että tämä on tuolle tärkeää, aitoa ja totta.


Artikkeli on kirjoitettu Evento Awards Vuoden Puhuja -kategorioiden voittajien haastattelun pohjalta. 

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!