digitaalisen tulevaisuuden monet kasvot

Digitaalisen tulevaisuuden monet kasvot

Tule meidän kumppaniksi ja aloitetaan syvä yhteistyö! 

MySpeakerin myyntitiimin yksi erityinen vahvuus on laaja-alainen osaaminen. Katselemme täysin ainutlaatuiselta paikalta asiakasorganisaatioiden tilanteita ja tilaisuuksia sekä puhujien ja asiantuntijoiden teemoja ja tunnelmia. Ymmärrämme globaaleja trendejä yli toimialarajojen, vastaamme proaktiivisesti asiakkaiden tarpeisiin ja ennakoimme tulevia kansainvälisiä ilmiöitä näin konseptoiden juuri oikean sisällön myös teidän tapahtumiinne.

Trendien kärkijoukosta löytyy tällä hetkellä muun muassa digitalisaatio ja sen aiheuttamat muutokset ja mahdollisuudet sekä sen johtaminen, minkä vuoksi sen lähempi tarkastelu on ollut monien asiakkaiden tulevaisuuden tähtäävän katseen keskiössä. Tästä uutiskirjeestä löydät katsauksen digitalisaation ja siitä aiheutuvien muutostarpeiden globaaliin megatrendiin.

Let’s Talk,
MySpeakerin tiimi

 

Minna Koskelo
Miten VUCA huomioidaan tulevaisuusmuotoilussa?

Minna Koskelo

 

Tulevaisuus ei tapahdu meille, vaan teemme sitä joka päivä. Ennakointi ja tulevaisuusmuotoilu auttavat navigoimaan epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja monitulkintaisessa VUCA-maailmassa. Ennakoinnin avulla voidaan vähentää epävarmuutta tutkimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tuomalla tätä tietoa ymmärrettävässä muodossa keskusteluun ja päätöksentekoon. Tämä lisää myös ihmiselle tärkeää hallinnan tunnetta. Kun tulee tietoiseksi erilaisista kehityskuluista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, tulevaisuus ei pääse yllättämään. Tarvittavia muutoksia pystyy tekemään ajoissa.” –Minna Koskelo, tulevaisuusmuotoilija

Lue lisää Minnasta!

 

Gustaf Josefsson Tadaa
What is happiness in the digital society of the future?

Gustaf Josefsson Tadaa Banner Picture

 

How can we build more passionate organizations that allow for us to be more human? One of Sweden’s most sought after keynote speakers and futurist Gustaf Josefsson Tadaa answers this and many other questions in his keynote speeches about technological development and digitalization. He has 20 years of experience in building companies and communities by addressing how rapid technological evolution impacts society, organizations and individuals.

With humor and depth, Gustaf binds together the philosophical and practical challenges of living in a digital society. He has a passion for “the networked organization” and how we can use our new tools to set leaders and employees free.

Get to know Gustaf!

 

Antti Mäki
Miten johtaa digitalisaatiota sitä ymmärtämättä?

Antti-Mäki-1

 

Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset ja mahdollisuudet muuttavat tapaamme työskennellä ja tehdä kauppaa nopeammin kuin pysymme edes perässä. Vajaan 20 vuoden kokemuksella digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta laajan kirjon toimialoihin ja liiketoimintaan, Antti Mäki auttaa yrityksiä navigoimaan alati muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Puheenvuoroissaan Antti tuo digitalisaation konkreettisin esinmerkein ymmärrettävään muotoon kuulijoilleen.

Lue lisää Antista!

 

Elina Hiltunen
Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa?

Elina Hiltunen

Mitkä ovat kulutuksen suurimmat suuntaukset ja trendit tulevaisuuden Suomessa? Omat näkemyksensä tähän antaa suosittu puhuja, 14 kirjan kirjoittanut futuristi Elina Hiltunen. Elina puhuu nykykuluttamisen ilmiöistä ja käy läpi kuluttamisen tulevaa muutosta ja sen aiheuttamia tulevaisuuden trendejä sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Hän antaa kuulijalle kirkkaita ajatuksia muutoksesta, sen mekanismeista ja siitä, minkälaisiin muutoksia on luvassa. Kyseinen luento perustuu Elina Hiltusen kirjaan Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa – Trendit ja ilmiöt, Docendo, 2017.

Lue lisää Elinasta!

 

Sami Honkonen
Miten rakennan muutoskykyisen ja ketterän organisaation?

Sami Honkonen

Maailma ympärillämme ei pysähdy ja muutosnopeus kiihtyy jatkuvasti. Silti organisaatioidemme perusrakenteet ovat vuosien aikana muuttuneet hämmentävän vähän. Toimintamme perustuu yhä perinteisesti hierarkiaan, budjetointiin sekä resurssitehokkuuden optimointiin. Tämä on risritiita, jonka parissa puhujamme Sami Honkonen on tehnyt työtä jo yli vuosikymmenen omien yritystensä, kehitysprojektien, johtamiensa organisaatioiden sekä podcastinsa parissa.

”Riittävän pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikki organisaatiorakenteet ovat vääriä, ja silti olemme jumiutuneet totuttuihin, ”oikeaksi todettuihin” tapoihin toimia ja tehdä. Miksi organisaatiot muuttuvat niin hitaasti, vaikka juuri muutos ja ketteryys on edellytys tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseen?”

Tutustu lisää Samiin!

 

 

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!