Empatia on kaikkein tärkein johtamistaito

Ihmisten kohtaaminen kasvotusten ja jälleennäkemisen ilo ovat inspiroineet tämän uutiskirjeen aiheita.

Vuorovaikutuksen ja empatian merkitys yhteisöllisyydessä ja tiimien sisäisessä luottamuksessa on valtava voimavara. Päivittäisissä kohtaamisissa ja vaikeissakin tilanteissa meidän tulisi ymmärtää toinen toisiamme muun muassa säilyttääksemme psykologisen turvallisuudentunteen, joka on meille kaikille perustavaa laatua oleva tarve.

Olemme nostaneet tähän uutiskirjeeseen puhujia, jotka pyrkivät lisäämään ymmärrystä tunneälystä yhteiskunnassamme ja korostavat muun muassa empatian voimaa vuorovaikutuksessa. Kohdataan tänä keväänä toisemme ihmisinä ja ymmärryksellä.?

Aurinkoista kevättä toivottaen, 
MySpeakerin tiimi

 

Pata Degerman – Luottamuksen merkitys yhteisöllisyydessä 

Pata Degerman

Suomen ainut ammattimainen löytöretkeilijä ja todella suosittu puhuja Pata Degerman korostaa yhteistyön merkitystä haastavien tilanteiden edessä. Kuinka voimme vaikeissakin paikoissa tukeutua toisiimme ja omista peloistamme huolimatta pysyä rauhallisena muille? Patan hurjat seikkailut luovat perustan hänen inspiroiville puheenvuoroilleen, jotka ovat kuitenkin taidokkaasti kohdennettu kullekin yleisölle.

Lue lisää Patan ajatuksista syvän yhteistyön merkityksestä!

 

Enni-Kukka Tuomala – Empatia työyhteisön radikaalina voimavarana

Enni-Kukka Tuomala

Empatian lähettiläänä Enni-Kukka Tuomala haluaa lisätä yhteisöjen empatiaa ja siitä syntyvää voimavaraa. Taiteiden ja tieteiden maisterina Enni-Kukka pohjaa puheenvuoronsa tutkimustietoon ja omaan kokemukseensa vedoten empatian radikaaliin voimaan ja siitä syntyvään kollektiiviseen hyvään.

Lue lisää empatiasta työyhteisön radikaalina voimavarana!

 

Dakota Robin  – Ymmärrys siitä, miksi ihmiset tekevät mitä tekevät?

Dakota Robin

Emotionaalinen tietoisuus sekä itsestään että muista ja toisten ymmärtäminen kuuluvat Dakota Robinin tärkeimpiin sanomiin. Toisten ymmärtäminen on avainasemassa vahvojen ihmissuhteiden rakentamisessa. Tuomalla ihmisiä yhteen, Dakota lisää meidän kaikkien osaamista kohdata ihmiset ihmisinä. Haluatko sinäkin olla osana kaikille ääntä antavaa työyhteisöä?

Lue lisää Dakotasta!

 

Katri Saarikivi – Empatian merkitys digitaalisessa vuorovaikutuksessa

Katri Saarikivi

Aivotutkija Katri Saarikivi on erikoistunut tutkimaan aivojen mekanismeja, jotka muun muassa vaikuttavat empatiaan ja hyvään vuorovaikutukseen. Tutkimuksiin nojaten Katri puhuu empatian ja vuorovaikutuksen merkityksestä yhteisöllisyyteen painottaen erityisesti niitä kohtaamisia, jotka tapahtuvat digitaalisesti. Ymmärrämmekö, miltä esimerkiksi verkossa asioivista tuntuu ja osaammeko empaattisesti reagoida toisiimme digitaalisesti?

Lue lisää Katrista!

 

Kathrine Aspaas –  The Emotion Revolution

Kathrine Aspaas

Henkinen vahvuus lisää innovaatioita, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja parantaa tuloksia. Kirjailija ja pitkän uran journalistina tehnyt Kathrine Aspaas puhuu yleisöilleen tunneälyn ja ihmisyyden taitojen merkityksestä yhteiskunnassamme. Teknologian kehityksen myötä, meidän tulisi keskittyä siihen, mikä tekee meistä ihmisiä ja siten ihmisyyden vahvuuksiin ymmärtämällä esimerkiksi empatian ja yhteistyön merkityksen organisaatioille.

Lue lisää Kathrinesta!

 

Harri Gustafsberg – Hyvinvoinnin johtamisen vaikutus yhteisöllisyyteen

Harri Gustafsberg

Haastattelimme MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnon voittanutta Harri Gustafsbergiä hyvinvoinnin johtamisesta. Harri kertoo, mitä hyvinvoinnin johtaminen hänelle tarkoittaa ja kuinka hyvinvoinnin johtamisen merkitys korostuu yhteisöissä.

”Johtaminen on vaikuttamistyötä. Johtajan tulee muun muassa ymmärtää ihmisiä ja prosesseja siinä määrin, että hänellä on kyky vaikuttaa niihin. Hyvinvoinnin johtamisen tarkoituksena puolestaan on pitää huolta kolmesta keskeisestä tasosta: psykologisesta turvallisuudesta, yksilöiden autonomiasta, sekä yhteisöllisyydestä ja luottamuksesta.”

Lue lisää Harrin ajatuksia hyvinvoinnin johtamisesta!

 

MySpeakerin ajankohtaiset koulutukset

Tunnetaidot ja vuorovaikutus Iida Mäkikallio

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri ovat keskeisempiä tekijöitä, jotka erottavat parhaat tiimit hyvistä. Se miten itse reagoimme tilanteisiin ja kohtelemme muita vaikuttaa yhteisöllisyyteen ja tiimin sisäiseen luottamukseen. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen ja haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti, vaatii taitavaa tunteidensäätelyä ja -käsittelyä, sekä vahvoja ihmissuhdetaitoja.

Psykologi Iida Mäkikallion johdolla koulutuksessa kehitetään henkilökohtaisia tunnetaitoja muun muassa omien tunteiden tiedostamisen kautta sekä tutustutaan työkaluihin, joilla haastavia tunteita pystyy kohtaamaan. Koulutus käsittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja konkreettisesti myös johtamisen näkökulmasta.

Tutustu Iidan koulutukseen lisää!

 

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!