Johtaja

Etätyöaika haastaa johtajuutta – vie tiimisi kohti tavoitteita huippupuhujiemme opeilla!

Etätyö korostaa entisestään työyhteisössä vallitsevaa luottamusta, psykologista turvallisuutta sekä toimivan vuorovaikutuksen merkitystä.  Tiimit tarvitsevat  vahvaa johtajaa nyt enemmän kuin koskaan., Johtajaa, joka kuuntelee ja ymmärtää, pitää vuorovaikutusta yllä. Vahva johtaja mahdollistaa myös psykologisen turvallisuuden sekä luo pohjan merkityksellisyyden tunteen syntymiseen ja vahvistamiseen työyhteisössä. Nyt tarvitaan myös tutkivaa johtajuutta, jossa jatkuva oppiminen ja kokeilut korostuvat. Kokosimme tähän uutiskirjeeseen huippupuhujiemme ajatuksia johtajuudesta ja sen kehittämisestä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuljetaan yhdessä kohti tavoitteita!
MySpeakerin tiimi

 

Tulevaisuuden menestyjä johtaa tunnelmaa, myös etänä!

 

Suomessa osataan johtaa asioita ja aikatauluja, mutta nyt tarvitsemme myös  tunnelmajohtamisen taitoja. Mistä kaikesta tunnelma syntyy ja miksi sillä on merkitystä? Miten johtaa omaa ja toisten tunnelmaa muutostilanteissa? Miten olla ketterä kaaoksessa tai ladata akkuja näinä haastavina aikoina? Voiko kriisin kääntää tunnelman polttoaineeksi? Entä miten tunnelma tarttuu digitaalisesti ja miten sitä voi kehittää?

Hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja luovuutta sekä auttaa tekemään parempia päätöksiä. Hyvä tunnelma on todellista energiaa: se saa meidät tekemään parhaamme, tiimin loistamaan ja asiakkaat suosittelemaan. Tunnelma on enemmän kuin pelkkä tunne, se on konsepti ja kivijalka, jonka päälle rakennamme tulevaisuuden menestyksen.

Tunnelma on jatkuvassa muutoksessa, ja sillä on juuri nyt väliä enemmän kuin koskaan. Huono tunnelma puolestaan syö energiaa, lamaannuttaa ja saa ihmiset kääntymään helposti toisiaan vastaan. Kun tunnelma kiristyy, ovi alkaa käydä ja ihmiset katoavat – niin työntekijät kuin asiakkaatkin.

Marjo Rantanen on tunnelmamuotoilun pioneeri, palkittu puhuja ja lisenssivalmentaja. Hänet tunnetaan kirjoistaan Tunnelmamuotoilu (Talentum Pro, 2016) ja Tunnelmajohtaja (Alma Talent, 2018). Tällä hetkellä Marjo työstää kolmatta kirjaansa, joka käsittelee miten johtaa omaa ja toisten tunnelmaa ketterämmin myös kaaoksessa.

Tulevaisuuden johtaja on tutkiva johtaja, joka uskoo ketteryyteen ja kokeiluihin

https://youtu.be/deCfK91r4Ik

Kun aiemmin johtaja on tiennyt tarkan reitin tavoitteeseen, on työelämän pelikenttä nyt täysin erilainen. Elämme nopeatahtisessa maailmassa muutosten keskellä. Maailmassa, joka vaatii nopeaa reagointia. Nyt on tutkivan, osallistavan johtamisen aika!

Karkeasti kiteytettynä tutkiva johtaminen on uteliaisuutta, jonka avulla löydetään ja päästään käsiksi siihen, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Tämä on kiinnostavaa johtajuutta, koska se on aina uskottavaa. Uteliaisuus ja kokeilut johtavat jatkuvaan kehittämiseen sekä tätä kautta onnistumisiin. 

Tutkiva johtaminen muuttaa myös tiimin jäsenten kokemusta itsestään, toisistaan ja työstään; he kokevat arvostusta, sekä osallisuutta ryhmässä – tunnetta siitä, että heidän työllään on väliä. Tämä johtaa ihmisten luottamuksen kasvamiseen. Luottamuksen johtaminen käytännössä on pelon hallintaa ja psykologisen turvallisuuden vahvistamista, jota tarvitsemme tässä ajassa enemmän kuin koskaan. 

Tietokirjailija, luova johtaja Henri Hyppönen käsittelee puheissaan luovuutta, tekoälyä ja  tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja. Hän antaa kuulijoilleen työkalut, joilla navigoida menestyksekkäästi murrosajassa. Työkalut, joilla luodaan uutta kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmaratkaisukykyä. Epävarmuuteen voi vastata valitsemalla näkökulmansa tulevaisuuteen – ja luomalla sen itse.

Tavoitteet saavutetaan korostamalla yksilön ja tiimin vahvuuksia 

Oletko valmis valmentamaan itsesi ja tiimisi kohti unelmia? Kuinka rakennat menestyvän tiimin ja saavutat mahdottomaltakin tuntuvat tavoitteet yhdessä? Suomen cheerleading -maajoukkue voitti historiallisen maailmanmestaruutensa valmentaja Maria Wahlroosin positiivisella, itsensä ylittämiseen perustuvalla johtamisfilosofialla. Marian opit ja tarinat johtamisesta, tiimin rakentamisesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta tempaavatkin kuulijan mukaansa sekä motivoivat ja inspiroivat tavoittelemaan suuria unelmia!

”Mielestäni tavoite on hyvä jos se innostaa ja inspiroi, en ole niinkään kiinnostunut siitä, millä todennäköisyydellä se ehkä saavutetaan. Tavoite ei muuta itse kilpailutilannetta millään tavalla, se muuttaa valmistautumista. Jos valmistaudun kisaan niin kuin maailmanmestari valmistautuu, teen arjessa eri ratkaisuja, kuin tekisin jos valmistautuisin toiseksi parhaaksi. 

Kuka oikeasti kykenee mittaamaan toteutuuko tavoite 90% varmuudella ja onko tavoite innostava, jos tiedät jo lähes varmasti, että tulet saavuttamaan sen? Ja entä jos et saavuta tavoitetta, mitä sitten? Se, ettei pääse tavoitteeseen ei ole häpeän asia, eikä yrittämistä tarvitse koskaan katua. Päinvastoin – se, että voi tavoitella omia unelmiaan on hieno mahdollisuus ja etuoikeus joka kannattaa käyttää kaikissa tilanteissa.”

Kriiseissä johtajuus näyttäytyy vahvimmillaan

Alf-Rehn-Banneri

 

”Kriisit, pienet ja hyvin isotkin, ovat ne hetket jolloin johtajuus näyttäytyy vahvimmillaan. Johtajan täytyy  pystyä luomaan toivoa, mutta samaan aikaan ylläpitää kriisitietoisuutta. On osoitettava että häneen johtajana voi luottaa, mutta samalla olla avoin ja näyttää omat tunteensa ja pelkonsa. Ennen kaikkea, hyvä johtaja ylläpitää jatkuvaa kommunikaatiota ja keskusteluilmapiiriä, jotta työyhteisöllö on aidosti tunne, että heitä kuunnellaan ja ymmärretään.” 

Alf Rehn on innovaation, designin, ja johtamisen professori University of Southern Denmark:issa, ja tämän lisäksi myös kansainvälisesti arvostettu ajattelija ja strateginen neuvonantaja. Hänen puheenvuoronsa saavat kiitosta niin ravistelevasta sisällöstään kuin näyttävästä ja usein myös humoristisestakin tyylistään.

Miten lisäät turvallisuuden tunnetta ja johdat tiimiäsi rakkaudella?

Emilia Vuorisalmi

Etätyöaika korostaa entisestään kohtaamisten merkitystä ja työyhteisön keskinäisen luottamuksen lisäämistä sekä hyvinvointia. Hyvinvoivat työntekijät muodostavat menestyviä tiimejä. Kun työyhteisössä mahdollistetaan hyvänolon hormoonien tasainen saanti, mahdollistetaan työn tekeminen täydellä potentiaalilla. Tämä on todistettu tieteellisesti. 

Miten johtaja voi tukea tiimin tasapainoa ja optimaalista toimimista? Kuinka boostata dopamiinia arjessa? Aseta selkeitä tavoitteita ja kirkasta unelmat, tavoitteet sekä suuret visiot. Merkityksellisyyden tunne korostuu entisestään epävarmassa ajassa. Kestävä serotoniinin virta taas taataan huolehtimalla tiimissä vallitsevasta turvallisesta ilmapiiristä. Johtajalla on suuri merkitys myös oksitosiinivajeen paikkaamiseen. Tämän hormoonin vaje voi johtua, kun elämme minimäärillä kohtaamisia.

Emilia Vuorisalmi on lääkäri, yrittäjä ja tietokirjailija, joka puhuu johtajille ja tiimeille johtamisesta neurotieteen näkökulmasta. Hän yhdistää puheessaan mielenkiintoisesti ja innostavasti henkilökohtaisia kokemuksia, tiedettä ja antaa konkreettisia työkaluja rakkaudella johtamiseen. 

Kun pidät huolta tiimistäsi, pidät huolta asiakkaistasi

Paul Vuolle

”Huolehtiminen työntekijöistä parantaa myös tutkitusti työntekijöiden sitoutuneisuutta yritykseen ja tiimiin.”

Paul Vuolle puhuu yleisöille johtajuudesta, sitouttamisesta, tiimin rakentamisesta ja osallistavasta johtajuudesta kokemustensa ja omakohtaisten tarinoiden sekä toimivien käytäntöjen kautta.

Suunnitellaan tiimillesi kevään etäafterworkit ja yhteiset kokoontumiset striimien välityksellä!

Kaipaatteko tiimiytymistä ja yhteistä aikaa etätöiden keskellä? Olisiko nyt aika motivoida ja innostaa henkilöstöä? Me puhuja-alan asiantuntijat tiedämme, kuinka rakentuu onnistuneen tapahtuman sisältö – joka puhuttelee, pitää mielenkiinnon yllä ja yleisön fokusoituneena. Tiimimme suunnittelee vuosittain satoihin tapahtumiin kiinnostavan ja tapahtuman tavoitteita tukevan sisällön. MySpeaker Studio on hyödynnettävissäsi digitapahtumien toteuttamisessa! Olemme apunasi, kun on aika suunnitella seuraavaa tapahtumaanne!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!