Jaksaminen ja motivointi kuormituksen keskellä

Kuinka ylläpitää jaksamista ja motivaatiota kuormituksen keskellä?

Maailma muuttuu valtavalla vauhdilla ja myös yksilön on pystyttävä pysymään tahdissa mukana. Kuinka tällaisiin odotuksiin voi vastata pitkään kestäneen kuormituksen jälkeen? Entä kuinka oman väsymyksen keskellä jaksaa motivoitua omasta tekemisestään ja lisäksi motivoida vielä muita?

Tähän uutiskirjeeseen olemme nostaneet puhujia, joiden teemoina ovat muun muassa jaksaminen, muutoksen kohtaaminen ja johtaminen muutoksen keskellä.

Jaksamista toivottaen,
MySpeakerin tiimi

 

Nando Malmelin – Radikaali uudistuminen

Nando

”Nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa kyky uudistua määrittää organisaatioiden tulevaisuutta”, sanoo valtiotieteiden tohtori, uudistumisen ja johtamisen asiantuntija Nando Malmelin. Uudistumisen, muutoksen ja muutosjohtamisen tärkeys tunnistetaan valtaosassa organisaatioissa, mutta siihen konkreettisten keinojen löytäminen ei aina ole helppoa. Tähän ja muihin tärkeisiin aiheisiin Nando ottaa kantaa puheissaan.

Lue lisää Nandosta!

 

Emilia Vuorisalmi – Kokonaisvaltaista hyvinvointia kohti

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvässä puheenvuorossaan Emilia Vuorisalmi puhuu luovuuden voimasta, rohkeudesta, motivaatiosta ja uskosta omiin unelmiin. Kestävän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakennuspalikat ovat aina yksilöllisiä ja niiden äärelle löytää vain omaa sisintään kuunnellen. Puheenvuoroissaan Emilia yhdistelee tarinankerrontaa ja kokemuksiaan lääkärin, yrittäjän ja kirjailijan uraltaan.

Lue lisää Emiliasta!

 

Martti J. Kari – Johtaminen epävarmuuden keskellä

Martti Kari banneri

Filosofian tohtori ja entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Karin osaamisalueeseen kuuluu informaatiovaikuttamisen ja kyberturvallisuuden lisäksi vahvasti myös muutosjohtaminen. ”Muutosten läpiviennissä haastavinta on se, että toimitaan epävarmuudessa. Historia tunnetaan, nykyhetki hallitaan mutta tulevaisuus on monikko”, Martti sanoo.  Puheenvuoroissaan Martin tavoitteena on asiantuntijuuden keinoin sytyttää tiedonjano kuulijoissaan.

Lue lisää Martista!

 

Lucy Adams – Resilienssin vahvistaminen ja paineen alla työskentely

Lucy Adams banneri

Disruptive HR:n toimitusjohtaja ja kokenut BBC:n hallituksen jäsen Lucy Adams auttaa organisaatioita tunnistamaan ja kehittämään henkilöstön resilienssiä, kohtaamaan alati muuttuvia ja haastavia toimintaympäristöjä sekä vahvistamaan toimintaa paineenalaisissa ajoissa. Hän puhuu yrityksille siitä, kuinka riskejä ja vastoinkäymisiä voi ennakoida, mutta myös siitä, miten niitä kohdatessaan selviää.

Lue lisää Lucysta!

 

Markus Mustelin – Yhteistyön kautta pitkäjänteiseen motivaatioon

Markus Mustelin banneri

Atlantin yli parinsa kanssa soutanut Markus Mustelin puhuu yleisölleen siitä, kuinka ylläpitää motivaatiota ja resilienssiä pitkäkestoisissa projekteissa ja haastavissa tilanteissa. Two Rowing Finns -kaksikon toisena jäsenenä Markuksen sanoma painottaa tiimin ja yhteistyön merkitystä motivaation luomisessa ja ylläpidossa. Vaikeistakin tilanteista selvitään yhteistyön voimin.

Lue lisää Markuksesta!

 

Sami Sallinen – Pelon kahleista vapautuminen

sami sallinen pelko ja rohkeus

Syksyllä julkaistavan Pelko ja rohkeus -uutuuskirjan kirjoittanut huippuneuvottelija Sami Sallinen, puhuu pelosta, sen inhimillisyydestä ja siitä, kuinka pelot voi valjastaa omaksi hyödykseen. Nojaten omaan kokemukseensa huumepoliisina ja peitetehtävissä olleena, Sami tuo pelon esiin uudesta näkökulmasta ja haastaa ajatteluamme siitä, että pelosta pitäisi päästä eroon. Hänen viesti uudessa puheenvuorossaan on se, että meidän tulisi oppia suhtautumaan pelkoon positiivisemmin ja ruveta hallitsemaan sitä paremman elämän saavuttamiseksi.

Lue lisää Samin uudesta puheenvuorosta!

 

Harri Gustafsberg – Henkisten voimavarojen vahvistaminen

Harri banneri

Kuinka reagoida muutoksiin rauhallisesti, rakentavasti ja tulevaisuuteen luottaen? Henkiset voimavaramme ja jaksaminen on jatkuvasti koetuksella. Uudessa koulutuksessaan filosofian tohtori Harri Gustafsberg valmentaa mielen taitojen ja resilienssiresurssien kehittämistä.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa kehomielijärjestelmän mekanismeihin paineenalaisissa tilanteissa ja siihen, kuinka kasvattaa resilienssiä ja parantaa elämänlaatua.

Tutustu Harrin uuteen koulutukseen!

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!