Pekka Mattila

Johtajuushaaste 2022

Mitä johtaminen on? Jos seuraa julkista keskustelua, johtaminen on insightia eli näkijyyttä, virtuaalisuutta ja voimaistamista, valmentamista ja palvelemista, monenlaista hauskuuttamista sekä lisää säkkituoleja ja espressokeittimiä toimistolle. Toimistolle, jossa tosin kovin harva juuri nyt pandemian keskellä käy.

Lopulta johtaminen ja johtajuus paljolti nojaavat varsin yksinkertaisiin vakaumuksiin, periaatteisiin ja käyttäytymisiin. Johtamisen keskeiset teot ovat suoraviivaisia – lukuun ottamatta johtamisen ympäristön vaatimuksia. Helppoja asioita sinänsä, mutta alati muuttuvassa ja vaikeassa ympäristössä.

 

  1. Olla aidosti läsnä

 

Muistan erään suomalaisen tutkimuksen 1990-luvun pankkikriisistä. Henkilöstölle merkitsi lopulta melko vähän itse epävarmuus, mutta oman esihenkilön jatkuva poissaolo painoi. Sama havainto on toistettu myös merkittävillä kansainvälisillä julkaisualustoilla. Miten osata olla läsnä omalle tiimille mielekkäällä tavalla, vaikka kalenterin täyttää kokousten matto? Avoin ovi ei auta, jos on jatkuvasti kuulokkeiden vanki.

 

  1. Synnyttää yhteisyyttä

 

Kun yhä useampi tiimi toimii virtuaalisesti, liittyy johtamisen haaste kykyyn synnyttää yhteisyyttä ja tuottaa aitoa ryhmän tuntua. Ihmisellä on luontainen tarve tunnistaa, keitä ovat ”me” niin työssä kuin yksityisessä. Yhä matriisimaisemmissa organisaatioissa oman kodin löytäminen on ollut jo pitkään haaste. Virtuaalinen ja etätyö lisäävät kulmakerrointa nyt entisestään. Johtajan on onnistuttava omalla toiminnallaan tuottamaan kuulumisen tunne.

 

  1. Muistuttaa merkityksestä

 

Kokemus työn merkityksellisyydestä on suoraan yhteydessä sekä tuottavuuteen että jaksamiseen. Moni löytää työstään merkityksen omin keinoin, mutta johtaminen voi vahvistaa – tai pahimmillaan heikentää – sitä. Merkityksen tuntu ja tarkoituksen lähde ovat jokaiselle erilaisia. Osa meistä energisoituu tunnistamalla työnsä laajan yhteiskunnallisen vaikutuksen. Toisille merkitys syntyy siitä, että voi tuntea asiakkaansa ja tunnistaa, keiden elämää tai toimintaa on konkreettisesti auttanut. Joillekin suurin merkitys kumpuaakin itse työyhteisöstä, johon kuulumisesta voi olla ylpeä ja jolle ei saa tuottaa pettymystä.

 

  1. Löytää tulevaisuus

 

Lopulta johtajan tehtävänä on avata näkymä tulevaan, karsia maisemaa tukkiva ryteikkö. Kaiken ympäristön tuottaman hälyn, organisaation itse itselleen aiheuttamien hämmennysten sekä moninaisten tulipalojen ja niistä seuraavien pelastustoimien keskellä juuri johtajan pitää osata rakentaa siltaa seuraavaan vaiheeseen. Olennaista on uskottavasti kytkeä mennyt ja nykyinen siihen uuteen, josta koko organisaatio voi haaveilla. Toimiva haave on kunnianhimoinen mutta silti uskottavasti saavutettava.

 


Artikkelin on kirjoittanut Pekka Mattila, valtiotieteiden tohtori, joka toimii käytäntöön suuntautuneena professorina (Professor of Practice) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalueitaan ovat ylimmän johdon työskentely, johtamisurat ja -kompetenssit, muutoksen johtaminen, strateginen johtajuus, strategian muotoilu, johtamisjärjestelmien kehittäminen, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!