TUomo Meretniemi

Kapteenina keskellä valtamerta vastuu ja päämäärä korostuvat – Tuomo Meretniemi

Mikä on oleellista johtajuudessa? Kuinka rakennat itsenäisesti ohjautuvan tiimin, jossa vallitsee luottamus ja tekeminen yhteisen tavoitteen eteen? Maailman merillä purjehtinut, organisaatioita ääritilanteissa johtanut motivoiva puhujamme Tuomo Meretniemi nostaa johtajuuden keskiöön rehellisyyden ja avoimuuden sekä rauhallisuuden. Tuomolle suurimmat opit ja oivallukset johtamisesta sekä toimivan tiimin rakentamisesta ovat kirkastuneet kokemustensa ääritilanteissa johtamisesta sekä purjehdustensa kautta.  – Tämä voi olla kliseistä, mutta on tärkeää tunnistaa tosiasiat. Eli tilanne, jossa olemme, vaihtoehdot ja sen, että panikoida ei saa koskaan.

Rehellisyys, avoimuus ja kuunteleminen tekevät hyvän johtajan


Yksi Tuomon ikimuistoisimmista hetkistä johtajana on evakointioperaation johtaminen tsunamin runtelemassa Thaimaan Phuketissa. Yllättäen eteen tullut operaatio konkretisoi Tuomolle nopeasti kaikki johtajuuden eri puolet: johtaja ei pysty eikä voi tehdä itse kaikkia asioita, saatika tietää aina varmaksi oikeaa tapaa toimia. Epävarmuudessa on pystyttävä toimimaan. Tavoitteen on oltava niin selkeä sekä kirkas, että kaikki jotka ovat mukana tekemässä, ottavat oman ammattitaitonsa käyttöön, hyödyntävät sitä ja kulkevat samaan suuntaan. Tiimissä on osaaminen ja voima, jota tarvitaan  niin vaikeissa tilanteissa selviämiseen kuin organisaation toiminnan kehittämiseen.

-Yhteisen tavoitteen määrittämisen tärkeyden kannalta tuo kokemus oli mulle johtajana kaikista koskettavin ja opettavaisin. Toinen kova asia urallani oli, kun heti Aurinkomatkojen uutena toimitusjohtajana aloitettuani jouduin irtisanomaan todella paljon henkilökuntaa. Johtajana näitä asioita on tehtävä, vaikkei se tunnu hyvältä. Tämä kokemus muistutti juuri rehellisyyden sekä avoimuuden merkityksestä. Äärimmäisen vaikeatkin asiat pitää hoitaa niin, ettei polta siltoja ihmisiin, joiden kanssa on tekemisissä, Tuomo kertoo.

Mene, kohtaa ihmiset ja opi – Johtaminen on inhimillisyyttä

Jokapäiväisessä ja viikkoisessa työssä esimiehet joutuvat tekemään asioita, joista tiimi ei ole samaa mieltä. Sen käsittely ja hallitseminen kuuluu toimenkuvaan. Näissäkin tilanteissa ensisijaisen tärkeäksi nousee kyky kuunnella toista ihmistä aidosti. Kun tiimin jäsenet kokevat tulevansa kuulluksi, ollaan rakentamassa toimintaa vahvalle pohjalle. Kuulluksi tuleminen lisää arvostuksen tunnetta ja rakentaa luottamusta.

Koska johtajuuteen kasvetaan, ovat kaikki hyvän johtamisen tekijät kehitettävissä olevia taitoja.  -Kysymys on siitä, uskaltaako lähteä uuteen tilanteeseen. Mua on jännittänyt monet tilanteet ja yöunia on menetetty, mutta 90% johtamisestahan on oppimista. Kenelläkään on tuskin matkanvarrella jokainen asia mennyt putkeen. Mutta niistä oppii, ja se jos mikä on oleellista, muistuttaa Tuomo. Koska johtajuudessa on kyse ihmisten kanssa tekemisestä, eivät oppikirjat auta. Mene, kohtaa ihmiset ja opi.

Isoin kysymys johtajuudessa kirkastui Tuomolle purjehduksella valtamerellä. Kapteenina keskellä merta vastuun ja selkeän päämäärän merkitys korostuu. – Kun olet merellä yksin ja tiedät olevasi vastuussa tästä veneestä ja tiimistä, nostaa se tärkeimmäksi vain oleellisen mielessäpitämisen. Silloin kaikki häly ja turha karsitaan mielestä ja keskitytään tärkeimpään. Purjehtimassa oleellista on vain päästä turvassa perille. Kaiken muun voi sivuuttaa ajatuksissaan hetkeksi. Sama pätee mihin tahansa epävarmaan tilanteeseen, joita työssämme kohtaamme. Niinä hetkinä on eliminoitava häly ja keskityttävä oleelliseen.

Selkeä tavoite vie kohti menestystä


Kun päätavoite on selvä,  päätöksenteko on helppoa. Yleensä kriisitilanteessa kaikki asiat ovat samaan aikaan päällä ja päätöksiä on tehtävä sekä hoidettava samaan aikaan. Jos organisaatio toimii niin, että johtaja on ainut joka tietää ja pystyy tekemään päätöksiä, ollaan hakoteillä. Kun taas johtaja on antanut selkeän suunnan ja vastuun sekä vallan tiimilleen, osaa tiimi toimia painetilanteessa yhteisen tavoitteen eteen. Tässä kohtaa tärkeäksi nousee vastuun ja avunpyytämisen balanssi. Johtajan on luotava ilmapiiri, jossa uskalletaan kysyä, uskalletaan yrittää ja tätä kautta parantaa sekä kehittää jatkuvasti omaa toimintaa.

Itseohjautuva organisaatio, jossa ihmiset ottavat vastuun omasta tekemisestään on asia, jossa meillä on vielä paljon tekemistä. Tälläinen organisaatio lähtee innostuneista ihmisistä, jotka haluavat kehittää ja parantaa asioita. Pelkkä työn hyvin suorittaminen ei johda kehittymiseen, vaan jokaisen on päivittäin mietittävä mitä voisi omassa työssään tehdä paremmi – Ja tämä oivallus ei lähde liikkeelle kulmahuoneista, vaan tiimistä.Tuomo  Meretniemi on innostava ja inhimillinen erikoistilanteiden ja epävarmuuden kokemusasiantuntija. Hän on purjehtija, seikkailija, puhuja, yrittäjä, yritysjohtaja, valmentaja, kirjailija, valokuvaaja ja venekoulun opettaja. Pitkän ja menestyksekkään matkailualan uran tehnyt Tuomo palasi neljän vuoden purjehdukseltaan Suomeen. Monet dramaattiset poikkeustilanteet Suomen suurimman matkanjärjestäjän toimitusjohtajana ja kolmilapsisen miehistön kapteenina maailman valtamerillä ovat muokanneet hänestä toiminnan ihmisen, joka auttaa miehistöään näkemään enemmän ratkaisuja kuin ongelmia. Tuomon motivoivat puheet vievät yleisön mukanaan seikkailuille, joissa johtamistaidot ja tiimityö korostuvat.

Varaa Tuomo tapahtumaasi puhujaksi!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!