Kohti yhden maapallon bisneslogiikkaa – Anne Raudaskoski

15 vuotta sitten vastuullisuuden painopistealueet pystyi jokainen yritys määrittelemään pitkälti itse. Energiatehokkuustoimien lisäksi kirjo olikin valtava ulottuen Näkkäräjärven jalkapalloseuran tukemisesta erilaisiin sosiaalisen vastuun aloitteisiin. Osalla vastuullisuustyöstä oli tekemistä yrityksen ydinbisneksen kanssa, mutta paljon oli myös ’pörröistä ja pehmeää’, joka ei liittynyt millään tavalla siihen, mistä yrityksen liikevaihto syntyi ja mitkä olivat toiminnan suurimmat ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.

Nyt on toisin; jokaisen yrityksen tulee miettiä, miten he ovat osa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali kiertotalous -yhteiskunta reilun 10 vuoden päästä. Johtoryhmien kannattaa tehdä kotiläksynsä sen suhteen mitä ’hiilineutraali kiertotalous’ tarkoittaa hiilijalanjäljen minimointina, mutta ennen kaikkea sen suhteen mitä se tarkoittaa bisnesmallina. Mikä on yrityksen strategia, jolla menestytään vähähiilisessä maailmassa? Entä tuote -ja palvelutarjooma, joka perustuu ’yhden maapallon logiikkaan’? Nämä ovat avainkysymyksiä – ei pelkästään kilpailuedun vaan myös – kilpailukyvyn petraamisessa.

Yhden maapallon logiikka tarkoittaa, että nykyisen, noin kolmen maapallon resurssien käyttämisen edestä vähemmällä tulisi jatkossa saada aikaan merkittävästi enemmän. Eli koska meillä on vain yksi maapallo (eikä kolmea!), tulisi materiaalit pitää kierrossa ja hyödyntää moneen kertaan nykyisen ota-käytä-heitä pois -mallin sijaan. ”Juomme yhä samaa vettä kuin dinosaurukset aikoinaan ja kaikki maailman kultavarannot mahtuisivat yhteen kilpauima-altaaseen”, on tutkija Arto O. Salonen todennut.

Lähden omissa puheenvuoroissani liikkeelle aina ”moonshot” -visiosta ja kunnianhimoisista tavoitteista, joilla yritys varmistaa suunnan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Yrityksen vision sanoittaminen on äärimmäisen tärkeää, koska sen jälkeen kaikki voivat katsoa samaan suuntaan. Erityisen olennaista tavoitteiden asettaminen on tuote -ja palvelukehityksen kannalta; jokaista prosessin vaihetta ohjaavat tavoitteet, jotka varmistavat tasapainotetun päätöksenteon ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien välillä.

Yksi brändi, yksi strategia, yksi tarina. Edelläkävijäyrityksillä on vain yksi, lähtökohtaisesti vastuullinen ja yhden maapallon logiikkaan nojaava strategia erillisen vastuullisuusohjelman sijaan. Miksi? Koska nämä yritykset ovat ymmärtäneet, että strateginen vastuullisuus on se, millä kilpailijat voitetaan ja asiakasvirrat kotiutetaan, mihin sijoittajat haluavat sijoittaa ja missä parhaimmat työntekijät haluavat olla töissä.

Onko sinun yrityksesi voittajien joukossa?


Artikkelin on kirjoittanut pitkän uran vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja kiertotalouden parissa tehnyt Anne Raudaskoski, joka on Suomen johtavan kiertotalouden konsultointiyrityksen Ethican toisena perustajana konsultoimassa päivätyökseen yrityksiä ja kaupunkiorganisaatioita näistä teemoista.

Artikkeli on osa ”Muuttuva maailma – vastuullinen organisaatio” -julkaisuamme, joka kokoaa yhteen kolmentoista puhujan ajatukset vastuullisuudesta. Lataa koko julkaisu tästä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!