Harri GUstafsberg

Menestyvät yhteisöt erottuvat – Harri Gustafsberg

Olen viimeisen noin kahdeksan vuoden ajan kiertänyt erilaisia työyhteisöjä, valmentanut, tehnyt tutkimustyötä, käynyt puhumassa, käynyt keskusteluja siitä missä suomalaisessa työelämässä mennään.

Menestyvät työyhteisöt tunnistaa muutamasta seikasta, olipa toimiala mikä tahansa. Tämän päivän työ on palvelemista, yritysten tulee ratkoa asiakkaiden oikeita ongelmia tai tuottaa selkeää lisäarvoa. Tarpeettoman krääsän tuottaminen ei ole ekologista, eikä kestävää, tällaisen aika on ohi.

Työyhteisössä toimijat voivat keskittyä ydintehtävään, siihen miksi organisaatio on ylipäänsä olemassa. Turhat toiminnot ovat karsittu pois, mutta tukitoiminnat ovat kohdistettu juuri siihen mistä niistä syntyy paras vipu. Työ on siis suunniteltu, järjestetty ja organisoitu selkeästi ja järkevästi. Prosessit ja tavat ovat hioutuneet tietoon pohjautuvan analyysin perusteella.

Yhteistyö kaikilla tasoilla toimii, viestintä on monisuuntaista, jatkuvaa ja avointa. Tämä edellyttää avoimen kommunikaation linjaa, joka käytännössä vaatii jokaiselta panostusta. Kaikkien tehtävä on harjoittaa vuorovaikutustaitoja jatkuvasti, niin että kommunikaatio on selkeämpää, täsmällisempää, rehellisempää, kauniimpaa ja vaikuttavampaa. Tätä on avoimen kommunikaation linja.

Toimijat huolehtivat oman työn kompetenssin kehittämisen lisäksi vielä muutamasta keskeisestä taidosta, josta syntyy kasvavaa resurssia ja jopa hämmästyttävää toimintakykyä.

Nämä taidot liittyvät stressin hallintaan, resilienssin resursseihin, mielen taitoihin ja henkisten voimavarojen kehittämiseen. Menestyvässä työyhteisössä ymmärretään henkilökohtainen vastuu ja se kannetaan ylpeydellä.

Olen nähnyt aikaisemmassa työurallani Poliisin valtakunnallisessa valmiusyksikkö Karhussa, että mikäli näihin asioihin ei kiinnitettä huomiota ajoissa, niin seuraukset voivat olla karmeat. Ei riitä, että on kompetenssia, hyvä fyysinen kunto ja taktisia taitoja, se ei riitä mihinkään.

Menestyvän työyhteisön johto ymmärtää näiden asioiden merkityksen tärkeyden ja johtamisen tarkoituksena on auttaa toimijoita jopa henkilökohtaisen mestaruuden saavuttamiseen.

Menestyviä työyhteisöjä johdetaan viisaasti ja esimerkillisesti. Kasvavan strategian tarkoituksena on tuottaa ja jakaa hyötyä kaikille; omistajat, toimijat, asiakkaat ja johto. Kun laitetaan itseään likoon ja panostetaan oikeisiin asioihin, niin myös syntyvää hyötyä jaetaan.

Ei nämä asiat ole vaikeita ymmärtää, mutta näyttää olevan haastavaa elää ne todeksi. On eri asia tietää missä tie menee, kun kulkea sillä. Menestyvät työyhteisöt panostavat valmennukseen ja siihen, että omaa toimintaa altistetaan ulkopuoliselle ajattelulle. Tästä syntyy resurssia ennakoivasti.

 


Artikkelin on kirjoittanut mielen suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori ja turvallisuus- johtamisen maisteri Harri Gustafsberg on palkittu tietokirjailija ja yrityspuhuja, jonka teemoja ovat resilienssi, mielenvoima ja henkin suorituskyky.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!