puhuja

Miksi hankkia puhuja tapahtumaan?

Innostavan puhujan hankkiminen on tapahtuman järjestämisessä yksi tärkeimpiä hankintoja. MySpeaker auttaa tapahtumajärjestäjää varmistamaan, että tapahtuman luonteeseen ja lopputavoitteen saavuttamiseksi puhuja on sopiva. Kun hankitaan keynote puhuja, riippumatta mistä hän tulee puhumaan, niin on odotusarvo on aina, että puhujan pitää olla innostava ja herättelevä, inspiroiva puhuja.

Yleensä puhujan toivotaan saavan aikaan muutosta, kehitystä, uudistusta, vahvistusta käsiteltävään asiaan. Ulkopuolinen puhuja tuo käsiteltävään aiheeseen erilaista perspektiiviä, uudenlaista näkökulmaa ja parhaimmillaan saa oivalluksia aikaan. Puhujalta odotetaan kokemuksiensa ja taustansa, sekä näkemysten tuomaa inspiraatiota ja rohkaisua tai voimaantumista aiheen äärelle tai aiheen tärkeydelle tai merkitykselle.

Puhujaa kohtaan latautuu paljon odotuksia, sen halutaan olevan asiasisällöltään timanttista, esiintyjänä vaikuttava yllätyksellisyyttä ja pientä viihteellisyyttä unohtamatta. Kirjoitimme taannoin artikkelin myös puhujiin kohdistuvista toiveista ja odotuksista.

Lue myös mitä hyvältä puhujalta odotetaan. 

Mitä hyötyä ulkopuolisesta puhujasta on tapahtumassa?

puhuja

Tapahtuma tarvitsee ohjelmaansa innostavaa ja kiinnostavaa, sekä ajankohtaista sisältöä. 

Ulkopuolinen puhuja herättää kiinnostusta jo tapahtuman kutsuprosessivaiheessa, tapahtumassa ja parhaimmillaan puhuja puhuttelee vielä tapahtuman jälkeen jälkimarkkinointitoimenpiteiden apuna että kuulijoiden mielissä. Tapahtumia järjestetään sisällön vuoksi, sen lisäksi verkostoituminen ja tapahtuman teemaan liittyen keskusteleminen ja aiheesta uuden tiedon kartuttaminen ja ymmärrys ovat tapahtuman tavoitteita. 

Mitkä asiat vaikuttavat puhujan valintaan?

  1. Puheenvuoron kesto ja formaatti
  2. Puhujan suhde ja tulokulma tai näkökulma puheenaiheeseen
  3. Saatavuus- ja hintatiedot ja muut logistiikkaan ja kustannuksiin vaikuttavat asiat 
  4. Puheen räätälöitävyys ja toiveet painopisteiksi puheeseen
  5. Puhujan vaikuttavuus; Esiintymistyyli ja persoona, kielitaito 
  6. Puhujan uskottavuus; puhujan tausta ja kokemukset käsiteltävään aiheeseen

Miten puhuja hankitaan?

Puhujan hankintaan liittyy monenlaisia pohdintoja ja tärkeitä päätöksiä. MySpeakerin puhuja-alan kokenut tiimi auttaa tapahtumajärjestäjää selvittämään kuka puhuja on paras ja sopivin valinta tapahtumaan. Teemme aina huolellisen esikartoituksen, jonka avulla voimme ehdottaa laadukkaita puhujaehdotuksia tapahtuman kohderyhmälle sopien. MySpeakerin tiimi kuuntelee viikoittain puhujia ja seuraa ammattipuhujien uutta antia tarjoten näitä organisaatioille osaamisen kehittämisen tueksi ja inspiraatioksi. Ideoita ja puhujauutisia voi seurata myös uutiskirjeen välityksellä.

Tilaa uutiskirje täältä.
Ota yhteyttä tiimiimme täältä.

Vuoden 2023 suosituimmat aiheet 

puhuja

MySpeakerin asiantuntijat keskustelevat tuhansia keskusteluja eri alojen toimijoiden kanssa. Tästä syystä MySpeakerin tiimi tuntee ja tietää millaisten haasteiden tai muutosten keskellä organisaatiot ja yritykset kamppailevat. Puhujia käytetään hyvin usein muutostilanteissa vahvistamaan haluttua uudistusta, muutosta tai kehitystä.  Tässä aiheita, jotka ovat vuoden 2023 organisaatioiden osaamisen kehittämisessä ja liiketoiminnan kasvussa keskeisiä ajureita:

 

Vastuullisuus 

Vastuullisuudella ja eettisyydellä on keskeinen osa nykypäivän ja tulevaisuuden organisaatioissa. Toimintaympäristömme eläessä alati epävarmuudessa sekä muutosvauhdin kiihtyessä ja työn tapojen muuttuessa, vastuullisuus ja eettiset näkökulmat korostuvat organisaatioissa. Puhujat auttavat yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan toimintaansa liittyviä eettisiä näkökohtia ja jakavat arvokasta tietoutta miten rakentuu eettinen organisaatiokulttuuri joka on tärkeää kaikille työntekijöille ja yhteisöille sekä työhyvinvoinnille. Puhujat tekevät äärettömän merkityksellistä työtä puhuen miten voidaan koko työyhteisöjä valjastaa vastuulliseen toimintaan eettisten kysymysten edessä.

Katso ketkä ovat MySpeakerin puhujaa tästä teemasta TOP 3 

 

Hyvinvoinnin johtaminen

Hyvinvointi tai sen vaje tuntuvat aina yksilössä, painavat yhteisössä ja paljastuvat koko organisaation yleisilmeenä. Hyvinvoinnin edistäminen ja sen vastuullinen johtaminen ovat elinehto kestävässä työyhteisössä ja koko työelämässä. Puhujat auttavat yksilöitä, yhteisöjä ja kokonaisia organisaatioita jaksamaan työssä paremmin, he ovat jakaneet arvokasta tietoa siitä miten säilyttää toimintakyky alati eteemme tulevissa muutostilanteissa ja ennalta odottamattomissa hankalissakin tilanteissa sekä miten valjastamme itsestämme eri tilanteissa parhaan potentiaalin esiin ja käyttöön.

Katso ketkä ovat MySpeakerin puhujaa tästä teemasta TOP 3 

puhuja

Tulevaisuuden johtaminen 

Elämme jatkuvassa muutoksessa yrittämällä ennustaa tulevaa. Muutosnopeus on kiihtyvää ja johtaminen on kehityksen tiellä kaiken aikaa. Johtamiseen ja johtajuuteen liitetään koko ajan vallitsevaan maailman tilanteeseen ja yhteiskunnalliseen tilaan liittyen erilaisia vaatimuksia ja sen onnistumista mitataan eri kriteerein. Jatkuvasti uudistuva ja hyvinvoiva organisaatio vaatii vahvaa johtamista. Puhujat vahvistavat organisaatioita tulevaisuuden vaatimuksiin ja odotuksiin jakaen kiinnostavia ajatuksia ja tietoisuutta yrityselämän päättäjille, johtajille ja työelämän tekijöille tulevaisuuden johtamiseen, strategiatyöskentelyyn ja muutoksen läpiviemisiin liittyen.

Katso ketkä ovat MySpeakerin puhujaa tästä teemasta TOP 3 

Yhteisöllisyys ja luottamus 

Tulevaisuus herättää monenlaisia tunteita; toiveikkuutta ja uskoa parempaan tulevaan, mutta myös näinä päivinä epäilyä ja suoranaista pelkoa tuntemattoman ja ennustamattoman äärellä. Turvallisuuden kantava voima on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Syvällä yhteistyöllä ja vahvalla yhteisöllisyydellä on helpompi kohdata tuntematon, uusia uhkia, selättää haasteita ja sietää epävarmuutta. 

Puhujat lisäävät ymmärrystämme tähän teemaan, kertoen miten turvallisuus ja luottamus ilmentyvät tässä haastavassa ajassa ja jatkuvassa muutoksessa. Puheet vahvistavat näiden asioiden merkityksellisyyden ymmärrystä luoden hyvinvointia ja kestävyyttä yhteiskuntaamme sekä yrityksiin, yhteisöihin ja yksilöihin.

Katso ketkä ovat MySpeakerin puhujaa tästä teemasta TOP 3 

 

Mikä on ammattipuhuja? 

puhuja

Ammattipuhuja on puhuja joka on ulkopuolinen puhuja tapahtumassa. Ammattipuhuja tekee työkseen puhetoimeksiantoja. Ammattipuhuja on usein valtakunnallisesti tunnettu, arvostettu puhujana ja esiintyjänä. Ammattipuhuja puhuu omien kokemustensa ja uransa myötä sovitun pituisen puheenvuoron, jonka tarkoitus on innostaa ja inspiroida, motivoida ja kannustaa kuulijoita. 

 

Keynote-puhuja on ammattipuhuja, joka on saanut tunnustusta innostavista ja inspiroivista puheistaan ja hän nauttii valtakunnallista tai maailmanlaajuista tunnettuutta puhujana. Ammattipuhuja on erinomainen esiintyjä jonka sisällöllinen anti on arvostettua ja oivalluttavaa. Keynote-puhujasta voidaan myös käyttää termejä motivaatiopuhuja tai inspiraatiopuhuja. 

 

Motivaatiopuhuja on puhuja, joka puhuu oivalluttavasti, herättelee tutustua aiheesta tai teemasta kuulijoitaan, saa aikaan voimaantumista ja rohkaisua. Motivaatiopuhuja on puhuja joka saa kuulijat innostumaan käsiteltävästä aiheesta. Lue lisää mikä on motivaatiopuhuja. 

 

Inspiraatiopuhuja on puhuja, joka puhuu omasta asiantuntemusalueestaan innostavasti. Hankittaessa ulkopuolista puhujaa on järjestäjän toiveena lähes aina, että aihetta käsitellään innostavasti ja puhuja on ns. inspiraatiopuhuja. Lue lisää inspiraatiopuhujista. 

 

Kuuntele mikä motivoi huippupuhuja Arman Alizadia 

 

Kuuntele mistä Elina Gustafsson löytää motivaatiota?

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!