Tulevaisuuden johtamisen taidot käyttöön jo tänään

Mitä jos otettaisiin tulevaisuuden johtamisen taidot käyttöön jo tänään?

Tulevaisuuden johtaminen on laajasti keskustelussa organisaatioissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Mitkä taidot ovat tulevaisuuden johtamisessa tärkeimpiä ”must-have” -taitoja ja voisiko niitä ottaa käyttöön jo nyt?

Olemme keränneet tähän uutiskirjeeseen johtamiseen keskittyviä puhujia, joilla kaikilla on yhteisenä missiona parantaa johtamisen taitoja yhteiskunnassamme. Vaikka kukin heistä tarkastelee johtamista omista näkökulmistaan, on heillä kaikilla yksi selkeä yhteinen periaate; ihmiskeskeisyys.

Let’s Lead,
MySpeakerin tiimi

 


Johtaja – mitä sinulta odotetaan?


 

Kirsi Piha – Merkityksellisyyttä

 

”Usein johtajuudesta tehdään vähän liian monimutkaista ja se kuorrutetaan erilaisin termein sellaiseksi häkkyräksi ja erillisiksi mitattaviksi tavoitteiksi, että on vaikea muistaa, miksi tekikään sitä hommaa. Siksi on hyvä ankkuroida tekeminen tarkoitukseen ja asioihin, jotka kokee merkityksellisiksi.

Jokaisen johtotehtävissä olevan kannattaa miettiä oma ”purpose-statement”, eli miksi, miten ja kenelle tekee työtään. Johtajan tehtävä on palvella, joten kannattaa lähteä liikkeelle kysymyksestä ”kenelle?”.

Esimiehenä toimivan johtajan tehtävänä on tietää mikä synnyttää ihmisille merkitystä ja pitää huoli siitä, että työ ja toimenkuva tuovat sitä riittävästi jokaisena työviikkona. Merkityksellisyyden puute johtaa ankeuteen, väsymiseen ja lopulta loppuun palamiseen tai työpaikan vaihtoon. Hyvä nyrkkisääntö esimiehelle: Kysy kerran viikossa työntekijältäsi kolme kysymystä: 1) Mitä työssäsi rakastit viime viikolla, entä inhosit? 2) Mihin keskityt tällä viikolla? ja 3) Kuinka voin auttaa?”

-Kirsi Piha

Lue lisää Kirsistä!

 

Sami Sallinen – Epävarmuuden sietoa

Sami Sallinen

 

”Pelko ja rohkeus kytkeytyvät toisiinsa, sillä rohkeuteen liittyy aina ymmärrys riskistä. Halu ja kyky kestää epävarmuutta, usein määrittää johtajuuden voiman.”

-Sami Sallinen

Miten johtaja onnistuu löytämään halun ja kyvyn kestää epävarmuutta? Entä miten oman epävarmuuden hetkellä pystyy rakentamaan turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ympärilleen esimerkiksi omalle tiimilleen? Muun muassa näihin kysymyksiin huippuneuvottelija ja entinen rikospoliisi Sami Sallinen vastaa uuteen kirjaansa ”Pelko ja rohkeus” perustuvassa johtajille suunnatussa puheenvuorossaan.

Lue lisää Samista!

 

Pauli Aalto-Setälä – Sovittelutaitoja

Pauli Aalto-Setälä_bannerikuva

 

”Vähintäänkin neuvottelutaito on kansalaistaito ja kaikkien pomojen pitäisi osata sovitella.”
-Pauli Aalto-Setälä

Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori, tietokirjialija ja pitkän uran media ja markkinoinnin johtotehtävissä tehnyt Pauli Aalto-Setälä on kirjoittanut viimeisimmän kirjansa sovittelun merkityksestä. Hänen mukaansa Sovittelu on neuvottelutaitojen musta vyö. Taitava neuvottelija neuvottelee itsensä hankalasta tilanteesta eroon, mutta sovittelutaitoinen pääsee pidemmälle: palauttaa kriisiytyneen suhteen ennalleen ja tekee maailmasta sopuisamman paikan. Puheenvuoroissaan Pauli perehtyy muun muassa neuvottelutaitojen ja sovittelun eroihin sekä siihen, mitä sovittelulla voidaan tavoitella.

Lue lisää Paulista!

 

Paula Kilpinen – Inhimillisyyttä

Paula Kilpinen banneri 2

 

”Tulevaisuudessa vain inhimillinen strategia ja johtaminen tuovat menestystä.”
-Paula Kilpinen

Vuoden Bisneskirja-finalisti kirjassaan Inhimillinen strategia Paula Kilpinen käsittelee strategian viesmitä ihmisläheiseksi organisaatioissa. Strategian ymmärtäminen ja toiminnallistaminen ei ole vain johtajien tehtävä, vaan kaikkien organisaation jäsenten. Puheenvuoroissaan Paula puhuu siitä, kuinka tämä todellisuudessa tehdään ja miten johtajan rooli näkyy inhimillisen strategia levittämisessä organisaatiossa. Paula puhuu muun muassa johtajana kasvamisesta ja antaa työkaluja inhimilliseen ja vaikuttavaan johtamiseen.

Lue lisää Paulasta!

 

Henri Hyppönen – Suvaitsevaisuutta

Henri henkka hyppönen banner

 

”Mielestäni on tärkeää tarkastella, kuinka me voimme rakentaa esimerkiksi työympäristön enemmän yksilölähtöisesti niin, että se tukee ja palvelee kollektiivista tavoitetta.”
-Henri Hyppönen

Uudessa puheenvuorossaan ”BYOD – Bring Your Own Divergence” Henri Hyppönen vie kuulijansa pintaa syvemmälle neurodiversiteetin maailmaan työyhteisöissä. Puheenvuoro haastaa yhteiskunnallista ajattelua normaaliudesta ja kannustaa johtajia ja työyhteisöjä vaalimaan yksilöitä ja meidän kaikkien erilaisuutta. Henri haastaa johtajia miettimään muun muassa sitä, miten voimme luoda yksilölähtöisen ja yhteisökeskeisen työympäristön sekä sitä, kenen ehdoilla yhteistyötä määritellään?

Lue lisää Henristä!

 

Petteri Kilpinen – Inspiraatiota

Petteri Kilpinen

 

”Voittava tiimi koostuu energisistä ihmisistä, motivoivasta työstä ja inspiroivasta kulttuurista.”

-Petteri Kilpinen

Petteri Kilpinen on yritysjohtaja, jonka intohimona on antaa oppeja johtajille vahvemman ja energisemmän yrityskulttuurin luomisessa. Petteri haluaa kehittää niin yksilöiden kuin organisaatioiden henkistä ja fyysistä suorituskykyä, jonka tavoitteena on kasvattaa muun muassa motivaatiota ja työhön sitoutumista. Kaikki opit pohjaavat vahvasti arvoihin ja inhimillisyyteen, huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet. Petterin puheenvuoroja on kuulleet laaja joukko aina ylimmästä johdosta huippuvalmentajiin, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä.

Lue lisää Petteristä!

 

Markku Vierula – Innovaatiota

Markku Vierula banner

 

”Löydä kilpailuetu & luo innovaatio – ja sinulla on voittavan strategian ainekset

Toimintaympäristön nopea muutos nostaa ihmisten johtamisen (leadership) rinnalle asioiden johtamisen (management). Nyt kun taantuma (ehkä jopa stagflaatio) kolkuttelee ovelle, on aika kehittää myös uusia tuotteita ja palveluita. Verisen markkinoista kilpailun sijaan olisi luotava ylivertaista uutta.  Innovaatioita ja kilpailuetuja.” 

-Markku Vierula

Markun näkemyksellisessä esityksessä ei ole kyse jo tuttujen tietojen ja taitojen päivittämisestä, vaan radikaalilla tavalla uudesta näkökulmasta. Ajattelun ajattelusta,  paradigman muutoksesta. . Markkinalähtöinen filosofia auttaa löytämään uusia ja raikkaita näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää Markusta!

 

Lynda Gratton – Focus on people

 

”People are our most important asset.”
-Lynda Gratton

Lynda Gratton is a leading expert in the field of human resource strategy and transformation. She is a Professor of Management Practice at London Business School and since 2008 she has led the Future of Work Research Consortium. Lynda is a widely sought after expert and keynote speaker for her ability to translate complex ideas and strategies into easily digestible presentations, which show that people matter more than their roles in today’s businesses. Furthermore she urges managers to figure out ways on how to make more of the talent and energy within their teams. Additionally Lynda challenges managers to think about what the role of a company and the leader is in this changing world?

Read more about Lynda!

 

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!