Muutoksentekijä - Puhuminen

Muutoksentekijä – Puhuminen

Vaikuttava puhe vie uuden äärelle, se on ennakko-oletuksista poikkeavaa, oivalluttavaa ja herättelevää. Muutoksentekijöitä tarvitaan – puhuminen on toisten palvelemista, se on yhtä paljon kuuntelemista. On tärkeää haastaa yllättävillä näkökulmilla aiheista, jotka puhuttelevat työelämää ja sen tekijöitä, yksilöitä ja ryhmiä.

Evento Awards Muutoksentekijä -puhujasarjassa on upeita oman alansa suunnannäyttäjä ja edelläkävijä, jotka kannustavat kuulijoitaan kohti muutosta. Heidän ajatukset vaikuttavat voimakkaasti ennalta tuttujen ilmiöiden uudenlaisessa ymmärtämisessä. Haastattelimme puhujaehdokkaita aikamme ilmiöistä, ja näkemyksistä, mitä työelämä ja sen tekijät tarvitsevat pysyäkseen kilpailussa, menestyä omalla toimialallaan, ja miten yksilöinä voimme jaksaa paremmin ja kokea merkityksellisyyttä.

Helena Åhman: Puhuminen on toisten palvelemista

Monipalkittu puhuja ja kirjailija Helena Åhman näkee puhumisen olevan rohkaisemisammatti. Puhumisen kautta rohkaistaan uskaltamaan, kokemaan, luopumaan, näkemään uudella tavalla. Samalla se on mahdollisuus rakentaa parempaa ja inhimillisempää työelämää. Tällä hetkellä Helena puhuu organisaatioille keskusteluälykkyyden merkityksestä painetilanteissa, ja kuinka kriittistä osaamista se on ja kuinka tilannetaju on opittavissa oleva taito, ja miten se auttaa tekemään parempia päätöksiä ja keskusteluälykkyyden korkea määrä estää tekemästä pahimpia virheitä. Åhman on sparrannut paljon yhteisöjä ja tiimejä oman mielen johtamisesta, joka on yhteydessä menestymiseen ja hyvinvointiin.

”Yksi lause tai esimerkki voi olla jollekin merkityksellinen. Kun olin MySpeakerin edustajana Women in Tech-kilpailun tuomaristossa, eräs nainen tuli kertomaan, miten hän on kantanut mukanaan eräässä puheessa kertomaani esimerkkiä mukanaan viidentoista vuoden ajan. Esimerkki oli auttanut kokeilemaan rohkeasti pelkäämättä epäonnistumista. Tällaiset kohtaamiset tekevät nöyräksi. Puhuminen ei voi olla oman egon palvelija vaan puhuminen on toisten palvelemista”.

Camilla Tuominen: Asian lisäksi pyrin aina sanomaan asioita suoraan sydamestä

Camilla Tuominen

Komeetan lailla puhuja-alalle tullut Camilla Tuominen nauttii menestyksekkäästä puhujavuodestaan. Empatian merkityksestä työssä jaksamiseen ja tunteiden johtamisen -teemalla puhuva Camilla Tuominen haluaa herätellä tunteiden johtamisen tärkeyteen niin yritys, yhteisö kuin yksilötasolla.

”Tunteet ovat huikea voimavara ja kun sitä oppii ymmärtämään, saa siitä itselleen huikean kilpailukyvyn joka laittaa yrityksen parempaan asemaan niin asiakassuhteissa kuin työnantajanakin. Tuomiselle puhuminen on kutsumus, hän tuntee suurta iloa ja kiitollisuutta, kun voi puhujana kehittää yksi yleisö kerrallaan työelämää parempaan suuntaan.”

Lauri Järvilehto:  Ylivoimaisesti tärkeintä on löytää yhteys yleisöön, tunne siitä, että “kanava on auki”.

Lauri Järvilehto profiili

Työelämän professori Lauri Järvilehto ei ole omien sanojensa mukaan ehkä koskaan mieltänyt itseään identiteetiltään puhujaksi. Hän määrittelee itsensä enemmänkin jonkinlaiseksi tutkijaksi tai maailmansalapoliisiksi, joka yrittää ymmärtää ja selvittää asioita.

Oivallusten esittäminen julkisesti on tärkeää

Kaikkein keskeisin ja tärkein oivallus, joka pitäisi jakaa yleisesti yhteiskunnassa on ajatus ihmisestä toimivana ja sisäisesti motivoituna olentona. Oivallusten esittäminen julkisesti on tärkeää sekä ajattelun edistämiseksi että toimivien ajatusten levittämiseksi. Lauri kokee siihen liittyvän jonkinlaisen eettisen velvollisuuden.

”Jos jokin tieto tai menetelmä näyttää tekevän hyvää, pitäisi siitä puhua mahdollisimman paljon, jotta suurin osa ihmisistä pääsisi asiasta osalliseksi, sanoo Järvilehto. Hänen kohdallaan tämä liittyy etenkin sisäisen motivaation ja flow’n teemoihin sekä ajattelun taitoihin, jotka ovat kulttuurissamme ja koulutuksessamme yhä aliedustettuina”, täräyttää Järvilehto.

”Jos ihmistä ei kiinnosta tekeminen, on todella vaikeaa saada hyviä tuloksia sen enempää työssä kuin koulussakaan. Kiinnostuksen herättämisen pitäisi olla siis yksi aivan ensisijaisia prioriteetteja yhteiskunnassamme, ja oppimisen ja työskentelyn pitäisi kunkin ihmisen kohdalla juurtua yksilölliseen kiinnostusten kirjoon.”

Anna Perho: Mikään ei voita livekontaktia yleisön kanssa

Anna Perho on vuodesta toiseen yksi kysytyimpiä puhujia, mitä tulee kommunikaatiotaitojen merkitykseen toiminnan ja arvojen elävään yhteyteen. Kaikissa puheissaan hän haluaa muistuttaa kuulijoitaan suostumiseen vastuun kantamiseen.

”Emme voi päättää siitä mitä meille tapahtuu, mutta meille jää aina mahdollisuus suhtautua asioihin valitsemallamme tavalla. Tämän syvällinen oivaltaminen lisää sekä vapauden että hallinnan tunnetta suhteessa omaan elämään, millä on ratkaiseva merkitys elämänlaadun kannalta. Perho syttyy itse puhujana joka kerran sen tuomasta tilanteesta, jossa on uniikit ainekset läsnä. Hetken taide, jota puhuminen parhaimmillaan on, on luksusta digitaalisessa maailmassa”, sanoo Perho.

Puhuminen on palvelutyötä, jota tehdään kuuntelijan elämän parantamiseksi. Perho tunnustaa itse saaneensa monilta ajattelijoilta aineksia, jotka ovat olleet käänteentekeviä hänen omassa elämässään ja uralla. Ja sitä soihtua hän kokee miellyttäväksi kuljettaa eteenpäin.

Belinda Gerdt: Puheen synnyttämä uusi ajatus ja oivallus on puhujalle palkinto, joka inspiroi eteenpäin.

Belinda Gerdt

Jo vuosia maailmalla kansainvälisisissä IT-talojen näköalapaikoilla työskennellyt Belinda Gerdt pitää hienona, että puhujatyönsä kautta hän pääsee jakamaan oppimaansa ja antamaan takaisin panoksensa suomalaisten yritysten kasvuun ja menestykseen.

Digitalisaatio muuttaa nopeasti tapaamme kommunikoida, etsiä tietoa ja kuluttaa. Digitalisaation tuomista muutoksista puhuva Gerd tietää, että puhujana pitää olla yhtä lailla jatkuvasti varpaillaan. Koko ajan on opittava uutta ja seurattava ympärillä tapahtuvaa nopeaa kehitystä omasta asiantuntija-alueestaan ja sen ympäriltä, jotta voi herättää puhujana uusia ajatuksia, yllättää ja antaa positiivista energiaa kehittymiseen.

Gerd puhuu asiakaskokemuksen merkityksen korostumisesta tässä ajassa, kun yritykset, organisaatio ja toimialat muuttuvat ja muovautuvat uuteen nopein syklein. Uudet teknologiat antavat huimat mahdollisuudet yrityksille loistaa asiakkaiden silmissä. Hän toivoo, että yritykset ymmärtävät tämän ja investoivat siihen jo tänään. Kilpailu on varmasti vain kovenemaan päin, ja asiakkaiden huomion saaminen ja heistä kilpaileminen on yhä haastavampaa.

Katja Toropainen: On aika herätä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkitykseen ja siirtyä keskustelusta tekoihin

Katja Toropainen

Mediassa tänä syksynä paljon esillä ollut Katja Toropainen on perustanut monimuotoisempaa ja mukaan ottavampaa työelämää ajavan Inklusiiv-yhteisöhankkeen, joka julkaistiin huhtikuussa 2019. Tämä nuori nainen nostettiin vuonna 2018 Pohjoismaiden 100 merkittävimmän teknologiavaikuttajan listalle.

Katja on opiskellut monitieteisesti Aalto-yliopistolla. Tällä hetkellä Inklusiiv-organisaation rakentamisen ohella Katja viimeistelee maisteriopintojaan lohkoketjuteknologia-aiheisen gradun parissa.

”Maailmalla on jo vuosia puhuttu monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksestä organisaatioiden menestystekijänä. Suomalaisessa työelämässä aiheesta ei ole tarpeeksi ymmärrystä, eikä se ole saanut vielä riittävää painoarvoa osana organisaatioiden arkipäivää. On aika herätä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkitykseen ja siirtyä keskustelusta tekoihin”, painottaa Toropainen.

Harri Gustafsberg: Parasta puhumisessa on ihmiset

Harri Gustafsberg

Tämän syksyn yksi suurta suosiota nauttinut puhuja, valmentaja ja kirjailija on Harri Gustafsberg. Otavan julkaisema Karhuryhmä -kirja on Gustfsbergin ja Heidi Holmavuon teos, joka kertoo Gustafsbergin tositarinoita Karhuryhmä ajoilta. Kirja on ollut todellinen menestys, josta on otettu jo 6.painos muutamassa kuukaudessa.

Harri on vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena löytänyt konkreettisia menetelmiä vahvistaa mielen suorituskykyä ja lisätä henkisiä voimavaroja. Hän kokee merkityksellisenä auttaa ihmisiä löytämään ja kehittämään itsessään olevaa potentiaalia ja lisäämään omaa resilienssikykyisyyttään.

”Mieli ohjaa ihmisen ymmärrystä ja toiminnanohjausta, meillä on mahdollisuus ohjelmoida itsemme hämmästyttävällä tavalla”, kertoo Gustafsberg. ”Uskon puheen kautta siirtyvän inspiraatiota, ja sen voimaan tarjoilla mieleen siemeniä. Yksinkertaisesti hyvä puhe vahvistaa.”

Evento Awards: Suomen ainoa valtakunnallinen tapahtuma-alan kilpailu

Tutustu kaikkiin MySpeaker yhteisön 11 huippupuhujaan, jotka ovat ehdolla Evento Awards Muutoksentekijä -puhujasarjassa. Äänestä omaa suosikkiasi täältä! Äänestys päättyy 9.12.2019.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!