Muuttuva maailma – Vastaa kiihtyvään nopeuteen ja ennustamattomuuteen luovuudella – Henri Hyppönen

Tulevaisuuden ennustamisesta on tullut historiallisen vaikeaa globalisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa, jossa tapahtumaketjut ovat paitsi äärimmäisen nopeita, myös monella tapaa arvaamattomia. Tulevaisuuteen reagointi ei missään määrin vastaa noiden ketjujen edellyttämään nopeuteen. Siksi yhtiöt ja yksilöt tarvitsevat uudenlaisen strategian ja taitoja vastata näihin olosuhteisiin ja menestyä niissä. Tulevaisuuden ennakointi on keskeinen osa tuota strategiaa, mutta tarkkakin näkemys on hyödytön ilman systemaattista, kulttuuriin, asenteisiin, ajatteluun ja prosesseihin juurtunutta luovaa ajattelua organisaatioiden kaikilla tasoilla.

”Kutsun tätä ajattelutapaa tutkivaksi, oli kyse sitten johtamisesta tai organisaatiosta. Se perustuu ajatukseen, jossa kiihtyvään nopeuteen ja ennustamattomuuteen vastataan luovuudella, toisin sanoen ottamalla aktiviisempi rooli tulevaisuuden luomisessa ja ratkomalla ongelmia merkittävästi aiempaa nopeammin.”

Kaikkiin ongelmiin on olemassa luova ratkaisu, mutta samalla on pantava merkille, että me emme suinkaan ole löytäneet vielä kaikkia arvokkaita ongelmia joita voisimme ratkaista, ja joihin sekä yksilöiden että yhteisön tuleva menestys perustuu.

Myös ymmärrys ongelmien älykkäämmistä ratkaisutavoista jää nykyisellään usein organisaation optimista. Tämä johtuu paitsi siitä miten organisaatiot ja niissä olevat ihmiset toimivat ongelmanratkaisutilanteissa, mutta myös siitä, että ihmiset ratkovat edelleen ongelmia, joissa koneet ovat osoittautuneet paremmiksi. Ihmisen ja tekoälyn (koneoppiminen) roolijako, ei noudata sitä jakolinjaa, joka olisi jo nyt taloudellisesti ja teknologisesti järkevää.

”Keskiössä ovat ensin ihmiset. Luovuus ei ole epämääräinen käsite, jonka voi koteloida joihinkin ammattiryhmiin. Se on organisaation jokaista ihmistä ja prosessia koskeva joukko menetelmiä ja ajatustapoja, jotka tekevät organisaatiosta älykkään. (Ja usein myös työstä kytkevää)”

Mutta luovan ongelmanratkaisun roolitus muuttuu voimakkaasti seuraavien vuosien aikana erityisesti koneoppimisen vaikutuksesta. Koneet tulevat osaksi organisaatiota niin avustajina, kanssaluojina kuin itsenäisinä luojina. Samaan aikaan ideamarkkinan luova lantenssi, eli viive pienentyy ja volyymi kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelmia ratkotaan ja tuotteita ja palveluita sekä kaikenmuotoisia luovia ideoita tuotetaan ja esitellään kiihtyvään tahtiin. Itse haluan olla rakentamassa paitsi inhimillisen luovuuden uutta tulemista kyvyssä löytää ja ratkoa yhä arvokkaapia ongelmia, sekä ihmisen ja koneen välistä luovaa liittoa, jonka mahdollisuuksista olemme jo saaneet esimakua.

Ihmisen luovuus on systeemistä, ja tuon systeemisyyden hyödyntäminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti auttaa organisaatioita adaptoitumaan tulevaisuuteen luomalla tulevaisuutensa itse (niin pienissä kuin isoissa asioissa), sekä vastaamaan odottamattomiin shokkeihin ja mustiin joutseniin merkittävästi aiempaa nopeammin.


Artikkelin kirjoittanut luova johtaja Henri Hyppönen on kahdenkymmenen vuoden ajan auttanut lukemattomia yrityksiä ja heidän johtoaan  löytämään parempia ongelmia, ratkaisemaan ongelmia, ja luomaan kulttuureja jotka ovat tutkivia, sekä tuomaan mukaan sellaisia teknologioita, jotka auttavat heitä korkealle tähtäävien tavoitteiden saavuttamisessa.

Tämä artikkeli on osa ”Muuttuva maailma” -julkaisuamme, joka kokoaa yhteen kuudentoista puhujan, oman alansa suunnannäyttäjän rohkaisevia ajatuksia tulevaisuudesta, muutoksesta ja mahdollisuuksista.

Voit ladata koko julkaisun itsellesi tästä.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!