MySpeaker of the Year | Yhteisöllisyys ja luottamus

Vain yhdessä tekeminen voi synnyttää yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Ihmiset kaipaavat kohtaamisia, ajatusten ja tunteiden vaihtoa. Jotta voimme toimia yhdessä, tarvitaan luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Vuoden 2021 aikana tiimit, yhteisöt, koko yhteiskunta ja maailma tarvitsivat luottamusta enemmän kuin koskaan vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta osana selviytymistään ja jaksamista. Kaikkien menestyvien tiimien ja yhteisöjen tavoitteena on monimuotoinen syvä yhteistyö, jossa uskotaan lujasti yhteisiin tavoitteisiin voidaksemme rohkeasti tehdä matkaa yhdessä kohti tuntematonta.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!