MySpeaker of the Year

MySpeaker ylpeänä esittää: MySpeaker of the Year! ✨

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan ensimmäistä kertaa eri alojen huippupuhujille ja juontajille, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia juuri nyt tässä muutoksen ajassa. MySpeaker of the Year -ehdokkaat ovat kaikki eri tavoin herätelleet yrityksiä, organisaatioita ja julkista sektoria havainnoimaan ympärillä olevia ilmiöitä  ja reagoimaan nopeasti muutoksiin sekä ajattelemaan asioita uudella tavalla haastaen samalla itseään.

Vaikuta nyt! Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi mielestäsi tunnustuksen merkityksellisestä työstään tulevaisuuden kehittämisessä. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 13.2.2022 saakka.

Lue lisää: MySpeaker of the Year!

Juhlatunnelmin,
MySpeakerin tiimi ✨

 

Tulevaisuuden työ ja taidot

Jatkuvaa oppimista ja uudistumista. Yritykset ja organisaatiot tunnistavat ja kehittävät alati osaamistaan, jolla varmistetaan kilpailukyvykkyys sekä mahdollistetaan vastuullista kasvua. Vuonna 2021 yksi eniten organisaatioita ja yrityksiä askarruttanut aihe oli, miten rakentaa tulevaisuuden kestävä organisaatio, ja mitä taitoja meiltä odotetaan tekoälyn, koneiden ja automaatioiden muuttaessa yhä enemmän työelämää.

 

Innovaatio ja luovuus

Uudet teknologiat kiihdyttävät kasvun mahdollisuuksia ja saavat aikaan erilaisia disruptioita. Luovuus on meidän ihmisten kykyä tuottaa uutta. Vain jatkuvasti innovoivat yritykset ja organisaatiot selviävät pystyessään kohtaamaan kovinkin haastavia muutostilanteita.  Jatkuvasta innovaatiosta ja luovuudesta syntyvä kilpailuetu on yrityksille elintärkeä selviytymiskeino tässä muuttuvassa maailmassa. Luovuus ja innovaatio ovatkin olleet vahvasti esillä yritysten ja organisaatioiden johtamisen kehittämisessä, osaamisen vahvistamisessa ja strategisissa toiminnan painopisteissä vuonna 2021.

 

Yhteisöllisyys ja luottamus

Vain yhdessä tekeminen voi synnyttää yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta. Ihmiset kaipaavat kohtaamisia, ajatusten ja tunteiden vaihtoa. Jotta voimme toimia yhdessä, tarvitaan luottamusta ja psykologista turvallisuuden tunnetta. Vuoden 2021 aikana tiimit, yhteisöt, koko yhteiskunta ja maailma tarvitsivat luottamusta enemmän kuin koskaan vahvistamaan yhteisöllisyyden tunnetta osana selviytymistään ja jaksamista. Kaikkien menestyvien tiimien ja yhteisöjen tavoitteena on monimuotoinen syvä yhteistyö, jossa uskotaan lujasti yhteisiin tavoitteisiin voidaksemme rohkeasti tehdä matkaa yhdessä kohti tuntematonta.

 

Hyvinvoinnin johtaminen

Jatkuvissa muutoksissa, kiivaissa kasvupaikoissa ja haastavissa tilanteissa henkilöstöstä huolehtiminen ja yksilöiden jaksamiseen sekä motivointiin panostaminen tuo ylivoimaista etua. Työyhteisön ja yksilön jaksaminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen tiimeissä sekä ennalta ehkäisevä työ uupumusta vastaan olivat vuoden 2021 kärkiaiheita.

 

Juontaja ja moderaattori

Ammattijuontajia yhdistää taito olla läsnä, reagoida hetkessä, tunnistaa yleisön tunnetiloja ja vahvistaa tapahtumalle toivottua tunnelmaa. Juontajien laaja yleissivistys, vaivaton ja luontainen heittäytymiskyky sekä ammattimainen ote pysyä aikatauluissa ovat olennainen osa onnistunutta tapahtumaa. Virtuaalitapahtumien vuonna 2021 kiiteltiin erityisesti ammattijuontajien vakuuttavaa työskentelyä monikameralähetyksissä ja rautaista hallintaa suorien lähetysten yllättävissä tilanteissa.

 

Avoin kategoria

Puuttuuko joukosta superstara, jonka mielestäsi ehdottomasti tulisi saada MySpeaker of the Year -kunnia?  Tai kaipaatko puuttuvaa kategoriaa tai aihealuetta edellä mainittujen lisäksi? Avoimessa kategoriassa voit nimetä sekä henkilön että aiheen, jolle haluat antaa erityisen maininnan.

 

Lue lisää: MySpeaker of the Year!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!