Tiimityö

Näin motivoit tiimiäsi etätyöaikana

Motivoitunut henkilöstö ja toimiva tiimi ovat yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä. Jokainen meistä tarvitsee elämässään psykologisen hyvinvoinnin kannalta kolmea asiaa: mahdollisuutta kehittyä ja kehittää kyvykkyyttään, mahdollisuutta vaikuttaa omaan tekemiseen sekä sosiaalisia suhteita. Voidaksemme hyvin näiden asioiden on toteuduttava myös työpaikalla. Tämän varmistaminen organisaatiossa etätyöaikana on samaan aikaan erittäin tärkeää, haasteellista ja ensiarvoisen merkittävää.

Hyvin toimivan ja huonosti toimivan tiimin ero maailman kärkiyrityksissä on mitattavissa miljoonissa! Toimivassa tiimissä parhaat ideat tulevat pintaan. Näissä tiimeissä saadaan aikaan hyviä tuotteita ja päästään tavoitteisiin, kun taas tiimissä, jossa luottamus ei vallitse ei myöskään kehitytä tai kehitetä uutta. Toimivissa tiimeissä eteneminen ja kokeilut tapahtuvat saumattomasti ja nopeasti. Ihmiset ovat onnellisia ja aikaansaavia. Maailman menestyneimmissä yrityksissä ymmärretään tiimin voima, ja siksi nämä yritykset panostavat tiimityöhön ja sen syventämiseen äärimmäisen paljon, aiemmin Googlella työskennellyt kasvustrategi Anssi Rantanen kertoo.

Anssi rantanen

Etätyö ei poista ihmisen perustarpeita

Vahva vuorovaikutus, syvä luottamus sekä tunne psykologisesta turvallisuudesta ovat tärkeimmät elementit toimivassa tiimissä. Kun etätyöskentely on poistanut arjen kohtaamiset tiimin jäsenten kesken, on yhä tärkeämpää muistaa etteivät nämä ihmisen ja toimivan tiimin perustarpeet häviä minnekkään, vaan niihin täytyy kiinnittää jopa enemmän huomiota kuin aiemmin. Tiedon kulkeminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiimin jäsenille tulee järjestää mahdollisuuksia kohdata toisensa, vaihtaa kuulumisia ja olla vuorovaikutuksessa.

Keväästä alkaen yrityksissä onkin pidetty tihennetyin määrin kokouksia tiimien keskinäisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu. Heitä on motivoitu, yllätetty ja innostettu ottamalla sisäisiin kokoontumisiin ulkopuolisia puhujia motivoimaan ja herättämään ajatuksia sekä keskustelua teemoista, joita ei muuten ehkä olisi niin helppoa tuoda esille. Henkilöstölle tärkeät livetapahtumat, yhteiset kokoontumiset ja kickoffit on korvattu digikokoontumisilla ja hybriditapahtumilla.

Helena Åhman

Poikkeusaikaan liittyy monia painetilanteita, jotka voivat nostaa esille erilaisia reaktioita joko itsessä tai toisissa. Kuulluksi tulemisen tarve, arvostetuksi tulemisen tarve, turvallisuuden tarve, ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen tarve eivät häviä minnekkään. Etänä kannattaa kuunnella erityisen herkästi ja ottaa asiat rohkeasti puheeksi: ”Olenko väärässä tulkitessani, että …”” Minusta tuntuu siltä, että…” ja niin edelleen. Erityisesti jos äänensävy muuttuu puolustavaksi tai syyttäväksi, tarvitaan keskusteluälykkyyttä, muistuttii tietokirjailija, johtoryhmien sparraaja Helena Åhman.

Luottamus rakennetaan teoilla

Jokainen tiimin sisällä käyty keskustelu on mahdollisuus rikkoa tai rakentaa luottamusta. Ääritilanteissa ja -olosuhteissa yhdessä toimivien tiimien tiimityö on hiottu toimimaan saumattomasti. Mitä jokainen organisaatio voi oppia näiltä tiimeiltä, joissa virheisiin ei ole varaa – tai ne ovat kohtalokkaita?

Aina, kun tavoitteena on yhteistyö on ensiksi alettava tavoittelemaan täydellistä luottamusta. Luottamus ei tule sanoista, vaan teoista. Se ei ilmesty yhdessä yössä, vaan se rakennetaan tietoisesti. Ensimmäinen askel luottamuksen rakentamisessa on kommunikoinnin varmistaminen. Tällöin tiimin johtajan on luotava linkki kommunikointiin jokaisen tiimiläisen kanssa. Jokaisella meistä on eri tavat kommunikoida; joku puhuu, toinen kirjoittaa, kolmas lähettää ääniviestejä. Prosessi lähtee tästä aina liikkeelle vuorovaikutuksen varmistamisesta. Toinen tärkeä asia on, että on muistettava olla ystävällinen, tilanteesta riippumatta. Jos sä olet täysi mulkku, ei kukaan halua tehdä kanssasi töitä. Silloin häviää luottamus ja yhteistyö. Jokaiselle tiimille tie toimivaan yhteistyöhön on täysin sama, kuin mitä erikoisjoukot tekevät – he varmistavat kommunikaation ja ovat ystävällisiä toisilleen, painottaa ääriolosuhteissa retkikuntia johtanut Pata Degerman.

Pata Degerman

Näin motivoit tiimiäsi etätyöaikana:

  1. Mahdollista omaan tekemiseen vaikuttaminen ja anna mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Tue tiimisi henkilökohtaisia työskentelytapoja ja osaamisen kehittämistä. 
  2. Pidä keskusteluyhteys avoimena ja kuuntele herkemmin. Etänä kannattaa kuunnella erityisen herkästi ja ottaa asiat rohkeasti puheeksi. Rohkaise tiimiäsi avoimeen keskusteluun. Näin mahdollisiin ongelmiin pääsee kiinni nopeammin – ja toisaalta uudet ideat nousevat helpommin pintaan!
  3. Luo linkki kommunikointiin jokaisen tiimiläisen kanssa. Kun rakennetaan syvää luottamusta, tiimin johtajan on luotava linkki kommunikointiin jokaisen tiimiläisen kanssa. Jokaisella meistä on eri tavat kommunikoida, ja niiden tunnistaminen lisää arvostuksen tunnetta ja luottamusta.
  4. Vahvista yhteisöllisyyttä. Etänä työskennellä yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Järjestäkää yhteisiä digikokoontumisia ja hetkiä yhdessä. Yhteisöllisyyden tietoinen vahvistaminen lisää luottamusta ja vahvistaa sosiaalisia suhteita työyhteisössä. 
  5. Tehkää tietoinen päätös olla ystävällisiä. Jokaiselle tiimille tie toimivaan yhteistyöhön on täysin sama, kuin mitä erikoisjoukot tekevät – he varmistavat kommunikaation ja ovat ystävällisiä toisilleen.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!