Puhujat

Osaatko johtaa itseäsi hybridimaailmassa?

Hybridityö on tullut jäädäkseen. Motivoi ja auta tiimiäsi ottamaan uuden työnteon mallit käyttöön.

Etä- ja hybridityöt ovat muuttaneet radikaalisti tapaamme työskennellä. Tulevaisuuden työtapojen ja kasvua tukevan yrityskulttuurin rakentaminen on nyt käsissämme. Mitkä taidot ovat relevantteja? Mitä meidän tulee muuttaa totutussa tavassa toimia tunteaksemme merkityksellisyyttä – ja voidaksemme hyvin muuttuvassa työelämässä? Varmaa on, että henkilöstöstä huolehtiminen ja heidän jaksamiseensa sekä motivointiinsa panostaminen tulevat korostumaan entisestään loppuvuoden aikana.

Kokosimme tähän uutiskirjeeseen asiantuntijoidemme ajatuksia siitä, miten tulevaisuuden työ, itseohjautuvat organisaatiot ja hyvinvinvoivat hybridityötä tekevät tiimit tulevat toimimaan, ja millaista johtamista tässä ajassa tarvitaan. 

Kehitetään yhdessä tiimien tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja!
MySpeakerin tiimi

Hybridityö vaatii uudenlaista johtamista ja uudenlaisia taitoja:

Hybridityössä onnistuminen vaatii tietoista panostamista vahvan yrityskulttuurin pilareihin, uusien toimintatapojen jalkauttamiseen, itsensä johtamiseen, vuorovaikutuksen vahvistamiseen, ajanhallintaan sekä sisäisen motivaation ylläpitämiseen.

Aku Varamäki
Työpäivämuotoilija, tietokirjailija Aku Varamäen puheenvuoro ”Miten johdan hybridityötä?” vastaa tämän hetken puhuttelevimpiin teemoihin joustavan työkulttuurin luomisesta ja tiimin hyvinvoinnin lisäämisestä. Aku käy luennoillaan läpi vaihtoehtoisia toimintatapoja ja herättelee pohtimaan hybridiajan työtä eri näkökulmista. Hän kuvaa myös, mitä muotoiluajattelu tarjoaa hybdirityön haasteiden ratkomiseen. Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja työntekijöiden todellisten tarpeiden ja kokemusten ymmärtämiseen oman johtamisen välineeksi.

Aku, mikä on merkittävin muutos johtamisessa tässä hybridiajassa?
Monipaikkaisessa työssä johtamisen haasteena on huomioida yksilölliset tarpeet ja yhdistää ne yhteiseen visioon. Johtajan taidoissa korostuu kyky johtaa niin kasvokkain kohtaamisissa kuin virtuaalisestikin ja kohdata ihminen yhtä luontevasti käyttöliittymästä riippumatta.

Entä vinkkisi työssä jaksamiseen?
Pysähdy havainnoimaan omaa työarkea ja kehitä työtäsi pienten kokeilujen avulla. Jo pienelläkin muutoksella voi olla iso vaikutus!

Lue lisää Akusta!

Anssi Rantanen
Kasvustrategi Anssi Rantasen yksi tämän hetken kysytyimmistä puheenvuoroista: ”Miten itsensä johtamisesta saa kaiken irti etäaikana” antaa konkreettisia keinoja ajanhallintaan ja priorisointiin.

Luennolla käydään läpi motivaation viisi pilaria, joiden avulla jokainen voi antaa parhaansa ja kokea merkityksellisyyttä sekä pysyä motivoituneina etänäkin.Fokus Anssin puheessa on yksilössä sekä tiimityössä. Puheenvuoro sopii erinomaisesti tapahtumiin, joissa työntekijöille halutaan tarjota konkreettisia työkaluja ja innostusta itsensä johtamiseen!

Lue lisää Anssista!

Lauri Järvilehto
Sisäisen motivaation ja yrittäjämäisen asenteen merkitys tulevat korostumaan tulevaisuuden työssä entisestään. Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja Aalto Ventures Program -yrittäjyyskoulutusohjelman toinen johtaja Lauri Järvilehto puhuu yleisöille työn merkityksellisyydestä, luovuudesta ja tulevaisuuden työstä. Muuttuvassa maailmassa avainasemassa onkin jatkuva oppiminen ja sisäinen motivaatio.

Etsi tapoja päivittää osaamistasi etenkin niissä asioissa, jotka sinua aidosti kiinnostavat. Maailma voi muuttua juuri niin paljon kuin se muuttuu, mutta sinulle muutos on vain mahdollisuus uuden ymmärryksen lisäämiseen.

”Meidän täytyy itse pitää itsemme liikkeessä, tehdä asioita oma-aloitteisesti ja muodostaa omaa ymmärrystä tavoitteistamme.

Omia motivaattoreita voit tutkia vaikkapa kutsumuskartan avulla. Kirjoita paperille kaikki sellaiset aktiviteetit, joista aidosti nautit. Esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen, ulkoilu ja niin edelleen.

Pyri sitten muodostamaan päivärutiinistasi sellainen, että mahdollisimman moni kohta listallasi saisi aikaa. Käytä myös aikaa viikkotasolla suunnitteluun. Istu esimerkiksi puoleksi tunniksi alas joka sunnuntai-ilta hahmottelemaan, miten käytät seuraavan viikon aikasi ja varmista vaikka kalenteroimalla, että myös kivoille jutuille jää edes jonkin verran aikaa.”

Lue lisää Laurista!

Vahvan yrityskulttuurin merkitys kasvaa ja heijastuu kaikkeen toimintaamme:

Tulevaisuuden työssä ja hybridimallityöskentelyssä teknologian tuomien mahdollisuuksien lisäksi vahvan yrityskulttuurin merkitys korostuu entisestään. Yrityskulttuuri heijastuukin kaikkeen tekemiseemme: asiakaskokemukseen, ketteryyteen, ideointiin, luovuuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Se luo perustan kaikelle toiminnallemme.

Belinda Gerdt
 

Belinda Gerdt
Kansainvälistä uraa maailman arvokkaimmissa teknologiayhtiöissä luonut Belinda Gerdt puhuu suosittujen asiakaskokemus-puheenvuorojensa lisäksi myös tulevaisuuden työstä, painottaen yrityskulttuurin merkitystä.

Belinda on tehnyt töitä yli 15 vuotta digitaalisen asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Tällä hetkellä hän työskentelee Philipsillä Hollannissa. Uuden työnsä Belinda aloitti keskellä pandemiaa etänä – ja ammentaa tästä kokemuksesta omia tarinoita puheenvuoroonsa.

Tässä tulevaisuuden työtä käsittelevässä puheenvuorossaan Belinda tuo esiin omia kokemuksiaan kansainvälisisten edelläkävijäyritysten toimintatavoista sekä tulevaisuuden työn tärkeimmistä elementeistä. Puheenvuorot ovat Belindalle tuttuun tapaan ajatuksia herättäviä, innostavia ja levittävät ”THINK BIG” ajattelutapaa tulevaisuuden työhön.

”Yrityskulttuuri heijastuu asiakaskokemukseen ja on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä tulevaisuudessa. Ihmisten välisten kohtaamisten arvo kasvaa. Toimistojen muuntuvia tiloja tarvitaan enenevissä määrin myös teknologiatuettuihin palavereihin, joihin osallistuu ihmisiä ympäri maailman – työmatkailun vähentyessä. Toimistot muuttuvat yhä älykkäämmiksi. Oma taustani on IT-alalta ja olenkin ammentanut oppeja isoista tech -taloista, kuten Microsoft ja Amazon. Yrityskulttuuri luo perustan kaikelle toiminnalle ja se rakentuu ihmisistä. Oikeanlaisten osaajien löytäminen tulee olemaan entistä kriittisemmässä roolissa, koska etenkin tech -osaamisesta on digitalisaation kiihtyessa pulaa. Parhaiden osaajien houkuttelemiseksi tarvitaan vahva työnajantajamielikuva, joka syntyy kulttuurista, johtamisesta, tiimeistä… ja sen rakentamiseen tarvitaan aitoja kohtaamisia ja vuorovaikutusta.”

Lue lisää Belindasta!

Työntekijäkokemus on tulevaisuudessakin tärkein kilpailuvaltti osaavan henkilöstön sitouttamisessa:

Yrityksen tärkein voimavara on osaava henkilöstö. Jotta saamme henkilöstön pysymään motivoituneena ja sitoutuneena, on luotava hyvä henkilöstökokemus, joka vastaa yrityksen omia arvoja. Työntekijäkokemus pitää sisällään yrityskulttuurin, fyysisen työympäristön, teknologian sekä erilaisten työskentelytapojen saumattoman yhdistämisen. Kun halutaan olla alan johtava yritys, on tilojen, työtapojen sekä työntekijäkokemuksen vastattava edelläkävijyyttä.

Patrik Etelävuori Bannerikuva
 

Patrik Etelävuori
Patrik Etelävuori on vienyt menestyksekkäästi läpi monipuolisia ja haastavia muutoshankkeita. Näiden hankkeiden ohjaavina elementteinä ovat olleet työntekijäkokemus, strategiset kulmakivet sekä yrityskulttuuri. Yhdeksi näkyvimmistä Patrikin johtamista muutoshankkeista voidaan nostaa Tieto Keilalahti Campus, jonka myötä uudet työtavat sekä toimintaa tukeva työympäristö sekä digitaalinen kokemus toteutettiin.

Patrik puhuu työnsä pohjalta yleisöille yrityskulttuurista, työn tulevaisuudesta, toimitiloista ja teknologiasta, muutoksen johtamisesta, hybridijohtamisesta ja kaikkia näitä teemoja vahvasti yhdistävästä työntekijäkokemuksesta ja sen kanssa käsikädessä kulkevasta asiakaskokemuksesta. Puhujana Patrik on innostava ja asiantunteva. Hän jakaa tietonsa, näkökulmansa ja kokemuksensa selkeästi ja herättää kuulijan tarkastelemaan työntekijäkokemusta, yrityskulttuuria sekä tulevaisuuden työskentelytapoja uudesta näkökulmasta.

Lue lisää Patrikista!

Modernin työelämän supervoimat ovat jokaisen saavutettavissa:

Itsensä ja oman työn johtaminen sekä ajanhallinta ovat kykyjä, joiden merkitys jokaisen elämässä on korostunut ja jatkaa korostumistaan tulevaisuudessakin. Moderni työelämä vaatii meiltä jokaiselta tasapainottelua tehokkuuden ja oman jaksamisen välillä.

TOmi Kaukinen
 

Tomi Kaukinen
Haluatko motivoida tiimiäsi? Kamppaillaanko teillä tehokkuuden, jaksamisen, hyvinvoinnin ja tuloksien tasapainon kanssa? Tomi Kaukisen puheenvuorot motivoivat tiimejä, rohkaisevat yksilöitä ja kannustavat ottamaan oman hyvinvoinnin sekä tehokkaan työnteon omiin käsiinsä – toisiaan poissulkematta.

Tomi Kaukisen ”Modernin työelämän haasteet ja supervoimat” –  puheenvuoro herättää tiimit tarkastelemaan omia työskentelytapojaan kriittisesti ja korvaamaan totuttua mielekkäämpään työskentelyyn tähtäävillä menetelmillä. Samat menetelmät, jotka tehostavat työskentelyä, vähentävät myös kuormitusta ja jäsentävät asiantuntijatyön ja huippusuorituksiin tähtäävien tiimien tekemistä. Tomi käsittelee puheenvuorossaan keskittymistä, syvää työskentelyä, luottamuksen merkitystä sekä ajankäytön hallintaa. Maailmassa, jossa jokainen hakee nopeita pikavoittoja, todellisiksi menestyjiksi nousevat ne, jotka pystyvät istumaan alas ja keskittymään. Syvätyö on työelämän supervoima!

Lue Tomin haastattelu aiheesta!

Tulevaisuuskestävä yritys on kartalla siitä, missä maailmassa mennään:

Elina Hiltunen
Työn tulevaisuutta pohdittaessa on otettava huomioon teknologian tuomat mahdollisuudet ja uudet osaamistarpeet. Kun pohdimme työelämän muutoksia ja uusia tarpeita, on myös katsottava laajemmin maailmamme suuria megatrendejä, kuten ilmastonmuutosta, biodiversiteetin heikkenemistä, väestörakenteen muutosta ja epätasa-arvoisuuden kasvua.

Elina Hiltunen on kansainvälisestikin tunnettu futuristi ja tietokirjailija, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ennakoinnista. Elina on keskittynyt puheissaan tulevaisuuden eri aihealueisiin mm. megatrendeihin, teknologia- ja kuluttajatrendeihin, heikkoihin signaaleihin, ennakoinnin menetelmiin ja tulevaisuuden eri aihealueisiin.

Lue lisää Elinasta!

KUTSU: Boost Your Business
1.9.2021 klo 08.30 – 10.00.

Boost Your Business
 

MySpeakerin neljäs Boost Your Business -tapahtuma kokoaa yhteen tämän hetken ajankohtaisimmat aiheet, vahvat tarinat, näkemykset tulevaisuudesta sekä inspiraation ja ihmisyyden. Tämä tapahtuma kokoaa yhteen kaikki vaikuttavan digitapahtuman elementit – Tervetuloa mukaan!

Ohjelma:
08.30 Tervetuloa! – Jenni Kivessilta
08:35 Mikä on ihmisen paikka?– Henri Hyppönen
09:00 Tarina tinkimättömyydestä ja tahdonvoimasta – Saimi Hoyer
09:20 Drooneilla sadetta, lemmikkilakitoimisto ja tuotteita Itämeren levästä
-Miten heikot signaalit voivat auttaa organisaatioita tulevaisuuden ennakoinnissa? 
– Elina Hiltunen
09:40 Miljoona syytä herätä – Petra Gargano

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!