Puhetta puhumisesta – Haastattelussa André Noël Chaker

Mikä erottaa sinut muista? Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoista? Entä mikä yhdistää menestyjiä nyt ja tulevaisuudessa? Persoona, kokemukset, ainutlaatuisuus, asiantuntijuus ja osaaminen – sekä kyky viestiä niistä kiinnostavasti, koukuttavasti ja innostavasti.

Tässä vaiheessa keskiöön nousevat vaikuttavan puhumisen ja tarinankerronnan taito.

Tarinat ovat – ja ovat kautta aikojen olleet ihmisyyden keskiössä. Ne herättävät kokemukset eloon, sytyttävät tunteita ja innostavat sekä inspiroivat kuulijaa. Juuri tarinan kerronnan ja vaikuttavan puheen taito onkin kuljettanut André Noël Chakerin suoraan Wall Streetiltä Jyväskylään, ja monien vaiheiden kautta yhdeksi suomen rakastetuimmista puhujista. Nyt hän kehittää suomalaisten asiantuntijoiden puhetaitoa niin Retorikas -valmennusten, kuin Rhetorich -alustan avulla ja antaa näin oppiensa sekä tekoälyn avulla jokaiselle nämä menestyksen valttikortit käsiin. Vaikuttava puhuminen on nimittäin taito, jonka jokainen voi – ja jokaisen kannattaa oppia.

André, mistä rakkautesi vaikuttavaan puhumiseen sai alkunsa?

-Usko tai älä, retoriset taidot ovat olleet iso osa elämääni aina! Isäni oli kirjallisuuden ja retoriikan opettajana arvostetussa McGill -yliopistossa. Ja taito, johon hän meidät ”pakotti” lapsesta asti oli puhua selkeästi – ja puhua tarinoiden kautta. Se mitä itselleni jäi mieleen lapsuudestani, pitää edelleen paikkansa: Puhu ihmisistä, älä faktoista ja puhu aina, jos voit, narratiivin kautta. Kun isäni puhui, kaikki kuuntelivat välittömästi. Ja jo lapsena mietin, missä hänen voimansa piilee. Voi sanoa, että sisälläni syttyi kipinä ymmärtää, missä piilee se taika, joka vaikuttavilla puhujilla ja menestyneillä johtajilla on: kun he puhuvat, muut kuuntelevat – ja jopa ryhtyvät tekoihin näiden puheiden seurauksena.

 

Puhetaito on tulevaisuuden taito

Samalla, kun tekoäly ja koneoppiminen muuttavat työtämme, on työelämässä vaikuttavan puhumisen taidon merkitys korostunut. Oma viesti on tuotava esiin selkeästi, vaikuttaen, vakuuttaen ja innostuttaen kuulija omasta asiasta.

Jokainen iso ilmiö on lähtenyt liikkeelle yksittäisen ihmisen ajatuksesta. Maailma on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka vaikutusvaltaiset johtajat ovat pienen pienistä yrityksen aluistaan alkaen pitäneet huolta siitä, että heidän tarinansa ovat heitä suurempia. Nyt nämä tarinat tunnetaan suurina maailman valloittaneina brändeinä ja ilmiöinä.  Tarinanvoiman ja vaikuttavan puhumisen kautta vaatimattomistakin lähtökohdista on mahdollisuus saavuttaa suuria asioita. Tarinoilla on voimaa koskettaa. Ne yhdistävät ja luovat uskoa siihen, että kaikki mistä unelmoimme voi olla mahdollista toteuttaa.

– Vain tarinalla ja sen vaikuttavalla kerronnalla on tämä mahti, tokaisee André, joka on löytänyt viimeisimmistä puhetaidon tutkimuksista 24 eri puheen vaikuttavuuden määrittävää elementtiä. Retoriikasta jokaiselle tutut Logos, Ethos ja Pathos voidaan jakaa tarkempiin ja helpommin analysoitaviin alakäsitteisiin, joihin keskittymällä saamme hiottua puhettamme vieläkin vaikuttavammaksi, mukaansatempaavammaksi ja kuulijallemme relevantimmaksi.

André, vietät ison osan arjestasi puhumassa, innostamassa, kannustamassa ja herättämässä kuulijoita eri yrityksissä. Miten itse valmistaudut puhekeikkoihisi?

Vaikuttavan puhujan taika piilee siinä, että puhujan on aina oltava relevantti juuri sille yleisölle, jonka edessä seisoo. Otan aina selvää siitä, kuka on yleisöni, miksi he ovat kokoontuneet juuri tähän tapahtumaan ja mitkä ovat heidän tarpeensa. Vasta sitten mietin, mitä puheellani heille annan. Millaista sanastoa käytän? Minkä verran puheessani on faktaa ja minkä verran tarinoita ja tunnetta? Kuinka käytän ääntäni puheen aikana? On mieletöntä ajatella, kuinka paljon kehittämämme tekoäly voi auttaa puhujia, vaikuttajia ja liike-elämän ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa näillä puheen eri osa-alueilla. Pystymme jo nyt mittaamaan kaikki vaikuttavan puheen 24 eri aluetta ja antamaan niistä arvion puhujalle, sekä auttamaan näiden taitojen kehittämisessä. Ajatella, missä itse olisin, kun olisin saanut applikaatiomme kaltaisen apuvälineen käyttööni jo urani alussa – tosin, onneksi minulla oli isäni opit retoriikasta takataskussa.

Kehitä puhetaitoasi, vahvista vaikuttavuuttasi

Andrén oma matka Kanadasta Wall Streetin kautta Eurooppaan lobbaamaan ja sieltä Suomalaisen puhuja-alan kehittäjäksi on ollut vaiherikas. Hänelle oma tarina ja sen ainutlaatuiset käänteet ovat olleet hyvä osoitus siitä, miten retoriset taidot ovat määrittävässä roolissa jokaisen elämän uuden vaiheen edessä: kun on ollut aika rakentaa verkostoja uudessa maassa, aika hypätä täysin uudelle alalle ja aika voittaa ihmisten luottamus puolelleen ja tuoda oma asiantuntijuus esiin. Uransa aikana André on päässyt keskustelemaan  myös arvostettujen ajattelijoiden, päättäjien ja ammattipuhujien kanssa puheen vallasta, vastuusta ja vaikutuksesta. Häntä kiehtookin yhä – vuosikymmenten jälkeen –  ymmärrys siitä, mistä vaikutusvalta ja vaikuttavuus puheessa muodostuu.

-Keksintöjä tapahtuu usein yhdistämällä aloja ja ajatuksia. Tekoäly yhdistettynä vuosisatoja vanhaan taitoon ja tieteeseen – mikä mieletön ajatus, vaikka itse sanonkin!  Retoriikan tutkijamme maailmalla ovat mahtavia, mutta näin ettei vaikuttavaa puhetta ajateltu tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. Jokainen keskittyy tutkimuksessaan yhteen osa-alueeseen, vaikka vaikuttavan puheen kannalta nämä kaikki asiat olisi otettava huomioon samaan aikaan. Tästä lähti liikkeelle koko ajatus MySpeaker Rhetorichista. Halusin kehittää tekoälyn avulla työkalun, joka voi auttaa jokaista kehittämään omaa puhetaitoaan ja kykyä vaikuttaa, André kertoo.

Nyt hän opettaa näitä tutkittuja vaikuttavan puheen sekä tarinankerronnan elementtejä Retorikas- valmennuksiin osallistuville tiimeille, päättäjille ja vaikuttajille ympäri maailmaa.

Jos saat antaa vain kolme vinkkiä vaikuttavaan puhumiseen, mitkä ne ovat?

Kytke viestisi ja puheesi tärkeimmät bulletpointit tarinoihin! Näin varmistat, että ne jäävät kuulijan mieleen. Käytä puheessasi metaforia. Me hahmotamme maailman tarinoiden ja kuvien kautta. Metaforat tuovat puheeseemme visuaalisuuden voiman. Esimerkiksi lause: ”Olet elämäni aurinko” – jokaiselle tulee mieleen tästä kuva ja tunne, joka halutaan välittää, ja se tapahtuu sekunnissa. Kolmantena nostaisin esiin äänenkäytön merkityksen. Se on yksi kiinnostavin asia, jota olen viimeaikoina oppinut. Edelleen ihmiset kuuntelevat radiota ja kasvavassa määrin Spotifyita, podcasteja sekä Clubhousea. Ääni on tapa tavoittaa ihmiset, ja keino vaikuttaa sekä luoda tunnelmaa ja välittää tunne viestimme takana. Puhumme äänenvoimakkuudesta, sen korkeudesta, äänen väristä ja sävystä. Puheesi aikana voit leikkiä näillä. Kokeilla mikä istuu persoonaasi ja sanomaasi parhaiten. Puheen rytmin merkitys ihmisten mukaansatempaamisessa puheeseen on erittäin tärkeää. Entä kuinka ymmärrettävä olet ja mikä on tapasi artikuloida? Jokaisen elementin täytyy tukea päämäärää – jotta tulevakin puhe on elämäsi vaikuttavin puhe. Rhetorich – tekoälyä varten läpikäydyt tutkimuslähteet ovat fantastisia ja retoriikan tutkimus on edennyt valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana- ajatella, että tiedän tästä aiheesta nykyisin jo enemmän kuin isäni.


Tutustu Retorikas valmennukseen tästä!

Oletko kiinnostunut Rhetorich – sovelluksesta tiimillesi tai työyhteisöllesi? Lue lisää ja ota yhteyttä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!