Puhutteleva sisältö

Puhutteleva sisältö

Työssämme puhuja-alan ammattilaisina keskustelemme tapahtumajärjestäjien toivomuksista puhujaa kohtaan. Kokosimme tämän kaikille teille, jotka haluatte löytää sen oikean – puhujan tapahtumaan, joka innostaa, herättelee, oivalluttaa ja saa aikaan tekoja. Listasimme asiat, mitä on hyvä ottaa huomioon puhujaa kartoittaessa.

Kohderyhmällä on väliä

Oikean ja kiinnostavan puhujan löytämisessä on tärkeää tietää mahdollisimman tarkasti kenet puhuja kohtaa tapahtumassasi. Millainen on kuulijajoukko, mikä on kohderyhmän keskinäinen yhteinen nimittäjä, vaikuttaa puhujavalintaan. Toimialatuntemus ei vielä riitä, se antaa vasta pienen vainun mistä yleisösi saattaisi tällä hetkellä olla kiinnostunut kuulemaan uudenlaisia näkemyksiä, ajatuksia ja tietoa.

Pääpuhujan odotetaan usein toimivan vetonaulana, oikeaksi puhujaksi valikoituu  usein sellainen, joka on tällä hetkellä ajankohtainen ja mediassa esillä aiheen tiimoilta. Tässä asiassa me puhuja-alan ammattilaiset olemme suureksi hyödyksi.  Mediasta tunnetut,  valovoimaiset henkilöt herättävät kiinnostusta, puhujan julkisuusarvolla on väliä.

Eri kohderyhmät ovat eri tavalla kriittisiä. Toimialoittain ja kuulijan asema/positio huomioon ottaen, on mieltymyksiä ja näkemyksiä millainen puhuja on arvostettu ja kiinnostava. Autamme sinua tässäkin.

Puhujan perehtyneisyys aiheeseen on kriittistä

Aiheen ja teeman päättäminen kaventaa tuntuvasti millaista puhujaa etsitään. Lisäksi tärkeää on selvittää onko toiveita aiheen tulokulmalla eli miten ja mistä aihetta lähestytään. Mitä yleisempi ja suurpiirteisempi aihe on, sitä tarkemmin pitää tietää millaisesta tulokulmasta puhujan toivotaan aihetta käsittelevän.

Toivotko puhujalla olevan omakohtaista käytännön tason kokemusta asiasta vai riittääkö laaja-alainen tietämys aihetta käsittelevien tutkimusten parista? Haluatko puhujan olevan aiheen tiimoilta radikaali toisinajattelija, joka herättelee aiheesta täysin odottamattomasta kulmasta, vai toimisiko paremmin aiheen yleisnero, guru, joka kertoo aiheesta ajankohtaisesti ja viisaasti esittäen omia ajatuksia ja mielipiteitä.

Tärkeää on siis ymmärtää mitä toivotaan puhujan suhteesta ja ymmärryksen laajuudesta käsiteltävään aiheeseen/teemaan.

Hyvä puhuja yllättää

Mitä puhujan odotetaan saavan aikaan? Keneen puhujan on tehtävä vaikutus? Vaikuttava puhe on parhaimmillaan käynnistys johonkin uuteen tekoon, tapaan tai ajatteluun. Puhuja tuo konkreettisia ratkaisuja, herättelee tai innostaa jonkin äärelle, laittaa pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta.

Keynote-puhujalta on lupa odottaa myös estradin ottamista haltuun. Millainen lavakarisma ja persoona kulloinkin toimii, siihen on hyvä myös kiinnittää huomiota. Asiaan vaikuttaa moni seikka.  Sisältö pitää olla rautaa ja draaman kaaren ymmärrys hallussa. On hyvä selvittää myös tarvitaanko loistavaa tarinankertojaa ja onko sallittua tai sopivaa pieni puhujan viihteellisyys ja huumori. Muita toiveita voi olla esimerkiksi käytännön läheiset esimerkit, interaktiivinen ote yleisöön eli osallistaminen.

Ole mahdollistaja

Ketkä ovat tapahtuman muut puhujat? Sisäisiä puhujia, asiakascase-puhujia, virkamiehiä, ja miten nämä muut puhujat mahdollisesti vaikuttaa keynote-puhujan valintaan?

Puhujien tyylit ja persoonat vaihtelevat, millaista otetta puhujan halutaan edustavan? Onko toiveena saada kuulijat innostumaan aiheesta, laajentamaan heidän ymmärrystä, rohkaisevan vai voimaannuttavan vai koettaa vaikuttaa asenteisiin ja saada kuulijat ajattelemaan mahdollisesti tutustakin asiasta uudella tavalla.

Tässä oli murto-osa asioista joita me puhuja-alan ammattilaiset ratkomme asiakkaan kanssa, kun suunnittelemme kiinnostavaa sisältöä lukuisiin erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Tapahtuman onnistumisen mittareita ovat yleisön saama kokemus ja heidän antama palaute puhujasisällöstä ja käsiteltävistä aiheista – ohjelmasta. Me autamme sinua rakentamaan tapahtumaasi ajankohtaisen ja kiinnostavan sisällön. Muista, tapahtumasi ehkä tärkeimpiä anteja on tiedon jakaminen, ajatuksien vaihtaminen ja kirkastaminen sekä tunteet. Olet mahdollistaja, joka aktivoi toimimaan ja laittaa ihmiset tunteilemaan.

Let’s talk. 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!