Emilia Lahti

Sisu on voima, joka on otettava käyttöön – Haastattelussa Emilia Lahti

Elämme modernin historian murrosta, jonka keskellä vahvimmatkin meistä saattavat kokea pelkoa ja väsymystä. Etätyöaika korostaa niin tiimin psykologista turvallisuutta kuin yksilön itsensä johtamisen kykyjä. Yksilöt ja yritykset ovat käyneet kuluneiden kuukausien aikana läpi haastavia aikoja ja kohdanneet myös musertavia hetkiä. Nämä ovat niitä hetkiä, joissa paljon puhuttu sisu nousee esiin ja sen voima ilmentyy. Osaatko sinä hyödyntää syvintä elämänvoimaa – sisua – työssäsi, arjessasi ja elämässäsi?

Palkittu kouluttaja, maailman ensimmäinen sisututkija Emilia Lahti työskentelee kansainvälisesti tulevaisuuden organisaatiokulttuurin ja johtajuuden kehittämisen parissa. Emilian matka sisun tutkimiseen sai kipinän reilu kymmenen vuotta sitten tapahtuneen oman raskaan tragedian kautta, jonka jälkeen hänen sydämessään paloivat kysymykset: Miten ihmiset selviävät äärimmäisistä vastoinkäymisistä ja miten vastoinkäymiset voi kääntää kasvuksi ja jopa hyödyksi? Nämä kysymykset johdattivat Emilian suurelle matkalle sisun äärelle. Näitä oivalluksia ja tutkimustuloksia hän jakaa inspiroivasti yrityksille niin puheiden, kuin koulutusten kautta.

Sisukkuus on rohkeutta

Sisukkuus ei ole aina suuria voittoja ja näyttäviä tekoja. Sisukkuus voi olla hiljasta selviytymistä, uudelleen yrittämistä ja haavoittuvuuden hyväksymistä. Sisukkuus voi olla päätös yrittää vielä yhden kerran, vaikka on jo ihan lopussa. Sisu on jokaiselle tuttu sana, ja samaan aikaan se ilmenee jokaisella eri tavalla. Rohkeasti näkymättömään tarttuminen on suuri osa sisua. Sisu vie kohti uutta ja ohjaa eteenpäin.

-Sain tutkimukseeni yli 1800 vastausta. Kiteytän sisun ytimelliseksi elämänvoimaksi. Se on sisäämme rakennettua, somaattista – kuin mielenlujuuden kehollinen vastine. Sisu viittaa siihen hetkeen, kun tuntuu ettei jäljellä ole enää mitään mistä ammentaa. Se ilmenee oman elämänvoiman viimeiselta tuntuvalla mittapisteellä. Sisu on se, mitä siinä hetkessä tapahtuu. Sisu ei ole jotain mikä on hukassa vaan se on jokaisessa ihmisessa asuva voimavara. Me saatamme tosin unohtaa että meillä on sisua.

Monet Emilian tiimeille vetämät sisua, psykologista turvallisuutta ja tiimin voimaa lisäävät harjoitukset keskittyvätkin juuri sisun hetkien muistamiseen omassa elämässä. Koska olet viimeksi pysähtynyt pohtimaan, mikä on hetki jolloin olet kurottautunut sisuun ja ylittänyt itsesi? Voitko palata tuohon vahvuuden tunteeseen ja tuoda sen mukanasi tähän hetkeen?

Sisukkuus on lempeyttä

Emilian tutkimuksessa nousi vahvana esiin myös se, että kaikki sisu ei ole rakentavaa tai hyvää. Jos oma sisukkuus on liian jääräpäistä, se voi johtaa armottomuuteen toisia ja itseä kohtaan. Liika sisu johtaa kovuuteen ja kääntyy lopulta itseään vastaan.

-Puhun ja koulutan yrityksiä paljon tasapainon löytämisestä lujuuden, sisun ja lempeän voiman välillä. Itselleni oli iso oivallus huomata aikanaan, että minun on ollut toisinaan helpompi olla itselleni ankara kuin lempeä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että psykologinen turva ja positiiviset emootiot avaavat tien parhaisiin suorituksiin niin itselle kuin tiimeille. Vaikka sisun ilmentyminen vaihtelee, on sisun mekaniikka pohjimmiltaan sama: se kulkee toivon, rohkeuden, antautumisen ja sisua tukevien rutiinien kautta.. Jotta tämän voiman äärelle pääsee, on tutustuttava omiin sisäisiin voimavaroihin. Tämä taas vie meidät tielle, joka vapauttaa tiimimme piilevät voimat ja potentiaalit.

Emilian viitta professori Barbara Fredriksonin tutkimuksiin, joissa ilmenee, että eteenpäin kulkeminen luottamuksesta, uteliaisuudesta ja myönteisistä emootioista käsin avaa portin kognitiivisten kapasiteettiemme laajempaan käyttämiseen. Keskellä paineita on hyvä pysähtyä huomioimaan, mitä tarinaa kerromme itsellemme. Ulkopuolisista odotuksista irti päästäminen on keskeinen osa sisukkuudesta lähtöisin olevaa lempeyttä – omaa sisältä nousevaa voimaa, joka meissä jokaisessa on.

Menestyvissä tiimeissä rakennetaan luottamusta ja tuetaan uteliaisuutta

Maailman menestyvimmissä tiimeissä vallitsee psykologinen turvallisuus. Tiimeissä se, millaisen turvan luomme toisillemme mahdollistaa tiimin yksilöitä kurkottamaan paremmin myös sisäisten voimavarojen prosesseihin ja saavuttamaan näin oman potentiaalinsa täydemmin.

-Suurta rohkeutta on kurottautua toisen ihmisen puoleen lempeydellä. Se koskettaa joka kerta, Emilia painottaa puhuessaan sisusta, jatkaen että, kaikki, mitä ihmiset tekevät yhdessä, on kuin tanssi jota luomme samaan aikaan ja joka parhaimillaan antaa tilaa luottamukselle ja toisten parhaille puolille.

Tässä paineisessa, muuttuvassa maailmassa juuri oman sisukkuuden – tasapainoisen henkilökohtaisen sisäisen voiman – tiedostaminen voi olla ratkaisevaa jaksamisen ja eteenpäinmenon kannalta.

Emilia, mikä on viesti jonka haluaisit välittää tiimeille?

-Vaikka tiimit ovat yksikköjä, jotka tulevat yhteen rakentamaan todellisuuksia ja tekemään tulosta, ne ovat silti ennen kaikkea kokoelma tuntevia ihmisiä, joilla on sydän, unelmansa ja huolensa. Tiimi joka kohtaa toisensa inhimillisyyden ja kunnioituksen tasolla avaa polun suurimpiin suorituksiin ja potentiaaliin, mutta myös selviytymiseen haastavien aikojen keskellä.


Emilia Lahti on palkittu kouluttaja ja puhuja, joka työskentelee kansainvälisesti tulevaisuuden organisaatiokulttuurin ja johtajuuden kehittämisen parissa. Emilia on saanut kiitosta puheenvuoroistaan, jotka käsittelevät sisututkimuksen näkökulmasta epävarmuuden kääntämistä voimavaraksi, tiimihengen ja aidon yhteyden luomisesta etätyöaikana sekä henkisten voimavarojen käyttöön otosta.

 

Varaa Emilia kouluttamaan tiimiäsi tai puhumaan tapahtumaasi!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!