Turvallisuus ja luottamus

Turvallisuuden tunne on yhteiskunnan kantava voima

Sanat turvallisuus ja luottamus ovat saaneet aivan uuden merkityksen kuluneen vuoden aikana. Turvallisuuden tunne koskettaa meitä niin yksilöinä kuin organisaatioina; meistä jokainen on varmasti miettinyt omaa ja läheistensä turvallisuutta. Organisaatiot puolestaan ovat pohtineet omaa rooliaan yhteiskunnallisen turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus ja luottamus koskettavat meistä jokaista.

 

Turvallisuuden tunne vaikuttaa vahvasti hyvinvointiin

Turvallisuuden ja luottamuksen tunne on erityisen tärkeä arjessa; tunne turvasta auttaa rentoutumaan, palautumaan ja näin ollen lievittämään stressiä. Luottamus ja turvallisuus lisäävät hyvinvointia, joka näkyy kykynä tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia ja kohdata haasteita. Turvallisessa ympäristössä luotto tulevaan on vahva.

Turvallisuuden tunne voi koskea mm. fyysistä (väkivalta, luonnonkatastrofit), sosiaalista (syrjintä, yksinäisyys), yhteiskunnallista (sota, korruptio) tai verkossa tapahtuvaa turvallisuutta. Turvallisuuden ja luottamuksen ympärillä käytävät keskustelut ovat laajoja ja luotettavan tiedon jakaminen on erityisen merkityksellisessä asemassa. Tässä artikkelissa nostamme esiin erilaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka esiintyvät arjessamme ja näin ollen heijastuvat myös organisaatioiden toimintaan.

 

Verkkorikollisuus on tuonut mukanaan uuden turvallisuusuhan

Internetin aikakauden myötä on arkeemme ilmestynyt valtavasti mahdollisuuksia. Olemme sekunneissa yhteydessä lukuisiin ihmisiin ympäri maailman ja teemme asioita, jotka olisivat vuosikymmeniä sitten vaatineet huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja. Kääntöpuolena internet on tuonut myös mukanaan rikollisuutta, jonka ulottuvuudet ovat yhtä suuret kuin sen mahdollisuudetkin.

”Internet on muuttunut teknisestä kuriositeetista saumattomaksi osaksi jokaista päiväämme. Ennen pitkää internet tulee muuttumaan näkymättömäksi itsestäänselvyydeksi – samanlaiseksi kuin sähköverkko. Käynnissä on historian suurin tekninen vallankumous, ja me kaikki elämme keskellä sitä juuri nyt. Tässä uudessa maailmassa verkkorikollisuus on yhä jättimäisempi ongelma ja jokainen sota taistellaan sekä reaalimaailmassa että verkossa. Tämä koskettaa kaikkia, ja siksi minä puhun näistä asioista.” – Mikko Hyppönen, kansainvälinen turvallisuusasiantuntija

 

Turvallisuuden tunne on tärkeää meille jokaiselle

Turvallisuuden tunteella on suuri merkitys sosiaalisissa kohtaamisissa. Psykologinen turvallisuus on tunne, jossa henkilö kokee saavansa arvostusta ja on oikeutettu ilmaisemaan itseään turvallisessa ilmapiirissä. Luottamuksellinen viestintä ja kokemus työn merkityksellisyydestä syventävät työyhteisöä, joka näkyy niin hyvinvoinnissa kuin tuottavuudessakin.

”Psykologisen turvallisuuden tunteen varmistaminen ja syvän luottamuksen rakentaminen ovat avaintekijöitä, kun puhutaan työssä jaksamisesta, epävarmuuden sietämisestä ja kyvystä luoda uutta. Olen työskennellyt yli 30 vuotta turvallisuuden ja luottamuksen rakentamisen parissa ja tiedän kokemuksesta, että yritykset, jotka panostavat työntekijöidensä turvallisuuden tunteeseen, pystyvät varmistamaan kilpailukykynsä haastavaksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Turvallisuuden tunne ja luottamus ovat asioita, joihin voimme jokainen omalla toiminnallamme vaikuttaa. Puheenvuoroissani punaisena lankana on aina konkretia. Haluan, että kuulijat saavat itselleen käytännöllisiä ja heti käyttöön otettavia työkaluja työhyvinvointinsa ja työssä jaksamisensa tueksi. Kyse on luottamuksen rakentamisesta ja syvästä turvallisuuden tunteesta, mutta myös hyvästä elämänlaadusta. Jokainen meistä on vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin ja ympäristöömme ja jokainen meistä haluaa kokea turvallisuuden tunnetta.” – Sami Sallinen, turvallisuuden ja kehonkielen asiantuntija

 

Varautuminen on viisautta

Erilaisiin uhkiin varautuminen kannattaa, sillä se tarjoaa turvaa ja valmiutta mahdollisiin häiriöihin, kriiseihin ja muihin odottamattomiin tapahtumiin. Tulevaisuutta on mahdotonta täysin ennustaa, mutta varautumalla on mahdollista parantaa valmiutta ja näin minimoida mahdolliset haitat.

”Maailma todellakin muuttuu nopeasti. Kovinkaan moni meistä ei vuosi sitten olisi voinut sanoa miltä maailma näyttää tällä hetkellä. Kysymys ehkä enemmänkin kuuluu, että mikä on se seuraava uhka tai riski, jonka tiedostamme mutta emme ole siihen riittävästi varautuneet. Varautuminen on viisautta. Viisautta on myöskin se, että kehitämme jatkuvasti sietokykyämme. Kun näitä odotettuja tai vähemmän odotettuja yllättäviä tilanteita tapahtuu niin me kykenemme jatkamaan toimintaamme. Me emme lamaannu, meillä on vaihtoehtoisia tapoja toimia ja ennen kaikkea meillä on kriisinsietokykyä henkisesti.” – Jarno Limnéll, kyberturvallisuuden työelämäprofessori

 

 

Turvallisuus ja luottamus on yksi tämän hetken tärkeimmistä teemoista

Turvallisuuden kantava voima on yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Syvällä yhteistyöllä ja vahvalla yhteisöllisyydellä on helpompi kohdata tuntematon, uusia uhkia, selättää haasteita ja sietää epävarmuutta. Turvallisuus ja luottamus on yksi MySpeaker of the Year 2023 -kategorioista, sillä tärkeiden ja vakavien asioiden käsittelyyn tarvitaan ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä. Kategorian ehdokkaista jokainen edistää omilla puheenvuoroillaan turvallisuuden ja luottamuksen vahvistamista.

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan eri alojen huippupuhujille ja juontajille, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia juuri nyt tässä ajassa. Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi tunnustuksen merkityksellisestä työstään. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 12.2.2023 saakka. Äänestämään pääset täältä: MySpeaker of the Year 2023 -äänestys.

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!