puhuja

Työelämän kovimmat taidot ovat pehmeitä – kehitä näitä kykyjä tiimissäsi!

Pehmeät taidot ovat työelämän kovimpia kykyjä!

Pehmeät taidot ovat tämän hetken kovinta valuuttaa työelämässä. Niiden merkitys korostuu niin rekrytoinnissa, kuin organisaation muutoskyvykkyydessä – ja näkyy myös tulevaisuuden menestyksessä. Millainen ympäristö tarvitaan että ihminen voi olla luova, keksiä yhdessä muiden kanssa uudentyyppisiä ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin ja saada itsestään sekä muista täyden potentiaalin käyttöönsä?

Esittelemme tässä uutiskirjeessä taitoja, joita kehittämällä varmistat organisaatiosi kestävän menestyksen. Pehmeistä arvoista tärkeimpiä ovat juuri nyt: neuvottelutaidot ja keskusteluälykkyys, empatia, vuorovaikutus, ajanhallinta ja luova ajattelu. Puhujistamme löydät useita kyseisistä teemoista puhuvia, ja niihin perehtyneitä asiantuntijoita, joista valikoimme ajankohtaisimmat nimet alle!

Kehitetään yhdessä tiimien tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja!
MySpeakerin tiimi

Neuvottelutaidot ja keskusteluälykkyys ovat työelämän osaamisen ydintä:

Työelämän kriittisten taitojen – keskusteluälykkyyden ja neuvottelutaitojen – ytimessä ovat oman mielenhallinnan taidot, tunnesiteen luominen, tilannetaju sekä vuorovaikutustaidot. Hyvä keskusteluälykkyys, neuvottelutaidot ja kyky toimia painetilanteissa johtavat parempaan päätöksentekoon ja haastavista tilanteisa selviämiseen –  ja näin vaikuttavat läpi koko organisaation.

Sami Sallinen

Sami Sallinen
Turvallisuuden ja kehonkielen valmentajan, entisen huumepoliisin, huippuneuvottelijan Sami Sallisen uusi yrityksille suunnattu Taktinen neuvottelu -puheenvuoro johdattaa kuulijan syvälle neuvottelutaitojen ytimeen ja ihmismielen ymmärrykseen. Elämässä kaikki on neuvottelua. Me edistämme näkemyksiämme, pyrimme vaikuttamaan muiden käyttäytymiseen ja tavoittelemme jotain itsellemme tärkeää neuvottelun keinoin.

Sen vuoksi kannatta neuvotella hyvin. Taktinen neuvottelu -menetelmästä hyötyvät  kaikki, jotka ovat työssään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Lue lisää Samin uudesta luennosta!

Harri Gustafsberg
Mielen suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori Harri Gustafsberg on erikoistunut suorituskyvyn nostamiseen yksilö- ja organisaatiotasolla tiimityön ja johtamisen  kautta. Harri puhuu mielenhallinnasta paineistetuissa tilanteissa, organisaation muutoskyvykkyydestä sekä antaa kuulijalle ajateltavaa että neuvoja siihen, miten kasvattaa omaa mielenvoimaa – ja näin vaikuttaa pysyvästi elämänhallintaan.

Lue lisää Harrista!

Helena Åhman & Jussu Pöyhönen Banneri

Helena Åhman & Jussu Pöyhönen

Monissa organisaatioissa painetilanneosaamiseen on herätty viime aikoina uudella tavalla ja näiden taitojen arvo nähdäänkin nyt entistä tärkeämpänä. Työpsykologian tohtori, tietokirjailija Helena Åhmanin ja muusikko Jussu Pöyhösen yhteisluentoon on paketoitu vaikuttavat ja tunnetut sävellykset, puhuttelevat sanoitukset sekä Helenan suosittujen puheiden kirkkaimmat ajatukset ja oivallukset keskusteluälykkyydestä ja tunteiden kohtaamisesta.

Tämä luento on elämys, joka herättää voimakkaita tunteita, johdattaa tämän hetken ja antaa työkaluja siihen miten voimme suoriutua parhaiten haastavissa ja paineisissa keskusteluissa.

Lue lisää Helenan ja Jussun musiikin ja puheen yhdistävästä elämyksestä!

Vahva vuorovaikutus on toimivan työyhteisön perusta:

Vuorovaikutustaidot ovat pehmeiden taitojen ytimessä. Ilman vahvaa vuorovaikutusta tiimissä, jää tunne psykologisesta turvallisuudesta toteutumatta. Se, miten kohtaamme toisen ihmisen, jättää vahvan muistijäljen. Vuorovaikutustaidot heijastuvatkin koko työyhteisön lisäksi suoraan myös asiakas- ja työnantajakokemukseen.

Iida Mäkikallio Bannerikuva

Iida Mäkikallio
Avainasemaan menestyvissä tiimeissä nousee työyhteisössä vallitseva psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa vuorovaikutus on keskiössä. Tunnetaitoihin, ihmissuhteisiin ja motivaatioon erikoistunut psykologi, valmentaja Iida Mäkikallio kouluttaa ja puhuu yrityksille psykologisesta turvallisuudesta, vuorovaikutuksesta ja tunnetaidoista.

Tässä muutama Iida Mäkikallion vinkki työpäivääsi vinkit psykologisen turvallisuuden edistämiseen:

1. Kehitä tunnetaitojasi.
2. Tuo esiin pieneltäkin tuntuvia asioita, jotka ovat jääneet vaivaamaan.
3. Kysy muilta apua ja näkemystä. Näin luot tilaa epävarmuudelle ja osoitat, että arvostat muiden näkemyksiä.
4. Puhu ääneen tunnetiloista joita havaitset tiimissäsi.
5. Tarkkaile omaa rooliasi vuorovaikutustilanteissa.

Lue lisää Iidasta!

Marjo Rantanen

Marjo Rantanen
Tunnelmajohtamisen taidot ovat keskiössä nyt, kun tiimit palaavat osittain toimistoille ja uusia työnteonmalleja aletaan ottaa käytäntöön. Hyvä tunnelma lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja luovuutta sekä auttaa tekemään parempia päätöksiä. Hyvä tunnelma on todellista energiaa: se saa meidät tekemään parhaamme ja tiimin loistamaan.

Marjo Rantanen on tunnelmamuotoilun pioneeri, palkittu puhuja ja lisenssivalmentaja. Hänet tunnetaan kirjoistaan Tunnelmamuotoilu (Talentum Pro, 2016) ja Tunnelmajohtaja (Alma Talent, 2018). Tällä hetkellä Marjo työstää kolmatta kirjaansa, joka käsittelee miten johtaa omaa ja toisten tunnelmaa ketterämmin myös kaaoksessa.

Lue lisää Marjosta!

Ajanhallintataidot muuttavat työmme – ja elämämme:

Itsensä ja oman työn johtaminen sekä ajanhallinta ovat kykyjä, joiden merkitys jokaisen elämässä on korostunut ja näyttäytynyt uudella tapaa etätyöaikana. Kyky hallita ajankäyttöä vaikuttaa paitsi tehokkuuteen, myös siihen kuinka merkityksellisenä työtämme – ja omaa elämäämme pidämme.

Pekka Pohjakallio
Pitkän linjan työelämän uudistaja Pekka Pohjakallio innostui 20 vuoden high tech –uransa jälkeen ihmisestä. Miten muuttuvassa työelämässä pärjää? Miten pääsemme jaksamisesta innostukseen ja kukoistukseen?  Pekan luennoissa käsitellään omakohtaisten kokemusten, yritysmaailman esimerkkien sekä Hintsa Performancen oppien pohjalta ajanhallintaa, merkityksellistä elämää sekä hyvinvoinnin johtamista.

Lue lisää Pekasta!

Pauli Aalto-Setälä
Kokenut mediavaikuttaja, työelämäprofessori ja useiden media- ja teknologiayhteisöjen johtaja Pauli Aalto-Setälä yhdistää uudessa rohkaisevassa luennossaan itsensä  ja muiden johtamisen, ajanhallinnan sekä tiimityön tärkeimpiä elementtejä. Tämä on puheenvuoro kaikille, jotka haluavat menestyä omassa yhteisössään ja tavoitteissaan ulkoisista haasteista huolimatta!

-Tein kesällä ison päätöksen ja päätin jättää japanilaisen pörssiyhtiö Dentsun Suomen yhtiöiden toimitusjohtajuuden vuoden lopulla. Muutosjohtaminen korona-aikana vei kaiken energian ja aikani. Nyt pystyn auttamaan kaikkia niitä yrityksiä ja ihmisiä, jotka tarvitsevat  apua itsensä tai yhteisönsä johtamisessa, vastuullisessa viestinnässä ja kestävässä muutoksessa. Olen kiitollinen kaikista opeista mitä kansainväliset korporaatiot ovat minulle antaneet ja syvennyn nyt vuorostani auttamaan muita,suorasanaisista ja ajatuksia ravistelevista puheenvuoroistaan tunnettu Pauli kertoo.

Lue lisää Paulista!

Luova ajattelu on tulevaisuuden menestyksen edellytys:

Luovuus ei ole epämääräinen käsite, jonka voi koteloida vain tiettyihin ammattiryhmiin. Luovuus on organisaation jokaista ihmistä ja prosessia koskeva ajatustapojen kokonaisuus, jotka tekevät organisaatiosta älykkään, ketterän ja tulevaisuusorientoituneen. Luovuus on meissä jokaisessa, se on tapamme tehdä ja nähdä asioita uudella tapavalla. Koska viimeksi annoit itsellesi luvan olla luova ja ajatella uudella tavalla?

Henri Hyppönen

Henri Hyppönen
Miltä luovuuden tulevaisuus näyttää? Luova johtaja, tietokirjaiilija Henri Hyppönen käsittelee ajatuksia ravistelevissa puheissaan luovuutta, luovia prosesseja, luovuuden johtamista sekä luovuuden merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä tapahtuu, kun luovuuden kentälle astuu ihmisen rinnalle uusi toimija, tekoäly?

-Tulevaisuudessa ongelmia ratkotaan ja luovia ideoita tuotetaan ja esitellään entistäkin kiihtyvämpään tahtiin. Itse haluan olla rakentamassa paitsi inhimillisen luovuuden uutta tulemista. Sekä myös tukemaan ihmisen ja koneen välistä luovaa liittoa, jonka mahdollisuuksista olemmekin jo saaneet esimakua, Henri Hyppönen kertoo.

Lue lisää Henristä!

Empatia on työyhteisön uusi radikaali voimavara:

Empatia parantaa kommunikaatiota, yhteistyökykyä ja yhteisymmärrystä, jotka ovat kukoistavan, toimivan työkulttuurin perustoja. Kun otamme työyhteisöissä empatian käyttöön voimavaranamme ja viemme sen toimintaamme, se tuo meidät tiiviimmin yhteen, lisää yhteistyötä ja kasvattaa yhteisymmärrystä.

Enni-Kukka TUomala

Enni-Kukka Tuomala
Kansainvälisesti vaikuttava empatia designer ja taiteilija Enni-Kukka Tuomala on keskittynyt empatian edistämiseen ja tutkimiseen niin yksilön ja yhteisöjen, kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän on puhunut empatiasta yleisöille ympäri maailmaa. Puheenvuorossaan Tuomala avaa empatiaa radikaalina voimavarana ja apuvälineenä yhteistyöhön työkulttuurissa ja johtamisessa.

Lue lisää Enni-Kukasta!

HAH – Happiness and High Performance – Saavuta tasapaino onnellisuuden ja suorittamisen välillä:

Onko työyhteisöissä mahdollista saavuttaa tasapaino onnellisuuden ja huippusuoritusten välillä?  Pitkän linjan yrittäjän, palkitun tietokirjailija Saku Tuomisen uusi, johtajille ja johtoryhmille suunnattu puheenvuoro auttaa esimiesasemassa olevia johtamaan sekä omaa että muiden ajattelua. Ja lisäämään työyhteisön muutoskyvykkyyttä sekä tunnetta elämänhallinnasta ja työn merkityksellisyydestä.

Tyylilleen uskollisena Saku tarjoilee puheenvuoronsa sisällön kuulijalle ajatuksia herättäen, mutta samalla myös konkreettisia työkaluja tarjoten.

”HAH on vuosien intohimoisen pohdinnan seurauksena syntynyt malli. Se tulee sanoistaHappiness and High Performance. Sen ytimessä on hyvin yksinkertainen ajatus. Huomisen liiketoimintaympäristössä ei riitä, että työntekijä on onnellinen mutta alisuorittaa. Toisaalta kovin kestävällä polulla ei myöskään olla, jos avainihmiset ylisuorittavat, mutta ovat onnettomia. Parhaimmillaan työyhteisöissä vallitsee tasapaino onnellisuuden ja suorittamisen välillä. Näin kyetään olemaan kilpailullisia – ja silti ihmisillä säilyy vahva tunne siitä, että  oma elämä on hallussa ja työ merkityksellistä. On selvää, että 2020-luvun kasvun on oltava kestävää – ja sitä kohti kuljetaan näillä uusilla ajattelun malleilla.”

Lue lisää Sakusta!

MySpeakerin Studiossa toteutat digitapahtumat – vastuullisesti, turvallisesti ja toimivasti!

MySpeaker Studiossamme digitapahtumien järjestäminen onnistuu turvallisesti ja vastuullisesti kaikkien ohjeistusten ja säädösten mukaan. Muunneltavat 200m² tilat, tarvittaessa käyttöön otettavat erilliset huoneet, sekä tekniikkatiimi takaavat turvavälien sekä kokoontumisrajoitusten mukaiset tapahtumien toteutukset laadusta ja vaikuttavuudesta tinkimättä! Toteuta turvalliset digitapahtumat turvallisesti kanssamme!

Lue lisää MySpeaker Studiosta!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!