Työpäivää! -podcast Anna Sorainen Akava MySpeaker

Työpäivää!-yrityspodcast Anna Ståhlen ja Akavan kanssa

Yhteistyöllä löydetään juuri oikea sisältö – juontaja herättää podcastin henkiin

 

MySpeaker on saanut toimia yhteistyökumppanina Akavalle, kun Työpäivää! -podcastin suunnittelussa lähdettiin hakemaan juuri oikeaa ammattilaista juontamaan sarjaa. Yhteistyössä MySpeakerin asiakasvastaavan ja Akavan asiantuntijoiden kanssa tuotannon juontajaksi valittiin viestinnän huippuammattilainen, MySpeakerin asiantuntijaverkoston kokenut moderaattori, käsikirjoittaja, valmentaja ja puhuja, Anna Ståhle

 

Työpäivää!-podcastissa keskustellaan suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Anna Ståhlen luotsaama podcast johdattaa yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa kuuntelijat työelämän moninaisten ilmiöiden pariin. Podcast on kaikkien kuunneltavissa muun muassa Spotifyissa.

 

Mikä luo onnistuneen podcastin?

Onnistunut ensimmäinen Työpäivää!-tuotantokausi saa jatkoa, kun toisen tuotantokauden ensimmäisen jakso ilmestyi syyskuussa. MySpeakerin markkinointipäällikkö pääsi juttelemaan Annan kanssa podcastien tuotannosta ja siitä, mikä tekee hyvän podcastin ja podcast-juontajan sekä minkälaisen yleisön podcastit tavoittavat ja miksi ne ovat niin suosittuja. Lisäksi Anna avaa haastattelussa muutamaa Työpäivää! -podcastin ajankohtaista teemaa.

 

“Muutoksen tekeminen ja uusi yhteinen suunta 

on meistä kaikista kiinni.” 

 

Työyhteisöjen muutoksesta vastaa koko organisaatio, eivät vain johtajat ja HR. Anna kertoo, että muutoksen tekeminen ja uusi yhteinen suunta on meistä kaikista kiinni. Keskusteltaessa valituista aiheista, podcastin etuja ovat käytännönläheisyys, kuulijaystävällisyys ja konkreettiset esimerkit, joita kuulijat pystyvät hyödyntämään omassa arjessaan. “Akavan podcastin tavoitteena on auttaa kuuntelijaa myös johtotehtäviin liittyvissä muutoksissa ja haasteissa.”

 

Juontajan rooli merkittävä

Anna lähestyy teemaa journalistina ja tieto- ja faktapohja on hänelle tärkeä elementti jaksojen sisällön suunnittelussa. Jaksojen suunnittelulla ja käsikirjoituksella on suuri merkitys ja Työpäivää!-podcastissa käsikirjoitus on tärkeässä roolissa. Tässä podcastissa vieraat ovat aina kyseisen aiheen kokeneita asiantuntijoita ja käsikirjoituksessa on otettava huomioon myös jäsenen kertoma ja jakson teemaan liittyvä tositarina, jota käsitellään studiokeskustelussa. Tarkkuus riippuu podcastin luonteesta ja tavoitteesta.

“Juontajan on rakennettava käsikirjoitus, joka toimii dramaturgisesti niin, että kerrottu tarina ja omat kokemukset tulevat riittävästi esiin jaksossa käsiteltävän teeman ohella.”

 

Juontajan tehtävä on luoda keskusteluun hyvä tunnelma

Käsikirjoituksen suunnittelussa on myös se etu, että podcastin juontaja perehtyy syvällisesti kunkin jakson teemaan etukäteen, mikä onkin Annan mukaan yksi ammattijuontajan tärkeimmistä tehtävistä. Annan näkemyksen mukaan juontajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on sisällön suunnittelu.

“Jotta voin ohjata keskustelua kuulijalle mielekkäällä tavalla, juontajana minun pitää oikeasti ja syvällisesti olla perehtynyt päivän teemaan.” 

Jotta vältytään puhumasta niitä näitä, juontajalla pitää olla tuoretta tietoa aiheesta ja sen täytyy olla laaja-alaista ja sitä pitää olla monesta näkökulmasta. Juontajan laaja-alainen kokemus auttaa ja tuo elävyyttä podcastin sisältöön omalta osaltaan. Toinen ammattijuontajan tärkeimmistä tehtävistä on ilmapiirin ja luottamusta herättävän tunnelman luominen. Podcast on miellyttävää kuunneltavaa, kun juontaja luo keskustelijoille luottavaisen ja turvallisen olon.

 

Anna Sorainen podcast studio juontaja Akava

 

Kaikilla keskustelijoilla pitää olla hyvä olla podcastin nauhoitustilanteessa.”

Ammattijuontajan täytyy osata kuunnella – kuunnella asiakasta, joka podin on tilannut ja ymmärtää sitä, mikä on parasta, mitä he voivat yleisölleen tarjota. Lisäksi juontajan pitää kuunnella vierasta ja reagoida hänen tarinoihinsa ja kokemuksiinsa, eikä vain kysyä etukäteen suunniteltuja kysymyksiä. “Juontaja ei voi vain kuunnella, vaan hänen täytyy oikeasti kuulla! Juontajan pitää olla syvällisesti läsnä tilanteessa.”

 

“Podcastien teko on myös todella 

kustannustehokas tapa tuottaa sisältöä.” 

 

Mitä piilee podcastien suosion taustalla?

Taitavien juontajien sekä mielenkiintoisten tarinoiden ja aiheiden takia podcasteja on mukava kuunnella ja niiden suosio onkin viime vuosina kasvanut valtavasti. Halusimme kuulla Annan näkemyksen siihen, piileekö podcastien suosiossa muitakin saloja, miksi työelämän podcastit ovat niin suosittuja?

”Niillä pystyy reagoimaan nopeasti hetkeen ja aikaan, eli ajankohtaisen sisällön tuottaminen on helppoa ja vaivatonta. Podcastien teko on myös todella kustannustehokas tapa tuottaa sisältöä. Ajankohtaisuuden lisäksi podcastien käytettävyys on varmasti iso tekijä niiden suosion taustalla. Niitä on äärimmäisen helppo kuunnella monissa tilanteissa ja kiinnostavan sisällön tarjonta on rajatonta.” 

Ajankohtaisuuden ansiosta podcastit ovat julkaisuhetkellään todella mielenkiintoista sisältöä, mutta miten podcastin sisältö saadaan kestämään aikaa tai kestääkö se?

”Jos mietin Työpäivää! -podcastin ensimmäisen tuotantokauden tekoa, me kohtasimme tämän kysymyksen usein esimerkiksi lainsäädännöllisten prosessien näkökulmasta. Tästä esimerkkinä toimii työlupien käsittely ja kun virallisissa instansseissa tapahtuu muutoksia, tieto vanhenee myös podcastissa. Eli yksityiskohtien näkökulmasta osa sisällöstä saattaa vanheta, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin aiheet ja teemat, joita käsitellään kestävät aikaa hyvin. Puhumme esimerkiksi paljon työelämän muutoksesta, joka on teemana ollut esillä jo kauan. Samat teemat toistuvat yhteiskunnallisessa keskustelussa usein vuodesta toiseen, mutta näkökulma, josta sitä käsitellään elää ajan myötä. Tästä hyvä esimerkki on etätyöskentelyyn siirtyminen, joka nopeutui pandemian myötä, vaikka teema olikin jo olemassa etukäteen.”

 

Anna Sorainen Podcast juontaja

 

Ajankohtaisuuden lisäksi podcastien suosiota nostaa relevantin ja kiinnostavan sisällön rajattomuus, jossa riskinä saattaa myös Annan mielestä olla ”kupla-ajattelun” vahvistaminen. Voiko toisaalta podcasteilla yhdistää eri sidosryhmiä ja minkälaiset mahdollisuudet tähän on?

”Parhaimmillaan niillä on tähän erinomaiset mahdollisuudet. Mielestäni ei voi olla viisasta näkemystä ilman aktiivista sidosryhmäkeskustelua. Ilman aktiivista hakeutumista oman kuplan ulkopuolelle oma näkemys jää helposti yksipuoliseksi. Jopa epämiellyttävien näkemysten kohtaaminen on avartavaa. Oman ajattelun ja näkemysten avartaminen on parasta mitä voi tehdä ja siihen podcastit ovat ihan loistava väline.”

 

“Haluaisin poistaa työhyvinvointi-sanan kokonaan käytöstä…” 

 

Hyvinvointi ja inhimillisyys nousevat vahvasti podcastien aiheina

Yhtenä Työpäivää! -podcastin teemana oli hyvinvointi, mitä käsiteltiin muutamassa jaksossa eri näkökulmista. Jaksossa ”Etänä läsnä” puhuttiin työelämän uudesta normaalista sekä pohdittiin työnteon tulevaisuuden järjestelyjä. Sen lisäksi, että Anna on itse podcastin juontaja, hän on myös pitkän linjan viestinnän ammattilainen. Miten näet aiheen ja siitä esitetyt asiantuntijanäkökulmat sekä virinneen keskustelun?

”Ihmisen hyvinvointi on yksi kokonaisuus, jossa työ ja koko muu elämä yhdessä vaikuttavat siihen. Haluaisin poistaa työhyvinvointi-sanan kokonaan käytöstä, sillä ihminen on kokonaisuus ja ihmisen hyvinvointia pitäisi käsitellä kokonaisvaltaisesti. Tämä tietysti tuo paljon haasteita johtajille ja johtamiselle, sillä tulisi johtaa ja viestiä yksilöllisesti – ja tunnistaa myös tunteet.” 

Ihminen tulisi ymmärtää kokonaisuudessaan. Työpaikoilla jokaisella työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus kertoa edes jollekulle omasta voinnistaan. Inhimillisyys ja merkityksellisen organisaatiokulttuurin luominen ovat keskiössä.

“Moniongelmaisuus on lisääntynyt suomalaisissa perheissä ja on niin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin – ja nämä heijastuvat myös työhön. Inhimillisyyden pitäisi olla ytimessä. Toinen asia, johon mielestäni pitää keskittyä on työn merkityksellisyys ja sen rakentaminen osaksi organisaatiokulttuuria. On tärkeää pyrkiä ymmärtämään ja tuomaan esiin se, miksi me teemme sitä, mitä me teemme.”

 

“Täydellisyyteen ja virheettömyyteen ei voi samaistua, 

ne eivät ole totta.”

 

Hyvinvoinnin keskeiseksi teemaksi usein nostetaan inhimillisyys, joka näkyy myös podcastien tuotannossa. Monissa podcasteissa vierailta kuullaan omakohtaisia tarinoita ja mielipiteitä, jotka lisäävät podcasteihin inhimillistä kulmaa. Anna korostaa että inhimillisyys haluttiin nostaa Työpäivää!-podcastin keskiöön. Hän arvostaa suuresti vieraiden rohkeutta jakaa omia kokemuksia henkilökohtaisten tarinoiden kautta.

“Inhimillisyys pitäisi olla aina läsnä, myöskin silloin kun on tehty virheitä. Se on inhimillistä ja se on se, mikä kuulijaa kiinnostaa. Kukaan ei voi olla täydellinen – rehellisyys ja aitous luovat luottamusta ja avoimuus on tärkeää kaikille. Lisäksi kuuntelijakin oppii siitä enemmän, sillä täydellisyyteen ja virheettömyyteen ei voi samaistua, ne eivät ole totta.”

 

Kenestä puhutaan ja miksi?

Anna Ståhle

Viestintäammattilainen | Yrittäjä | Valmentaja | Puhuja | Käsikirjoittaja | Sovittelija | Juontaja

Akavan Työpäivää! -podcastin juontajana ensimmäisellä tuotantokaudella toiminut Anna Sorainen on äärimmäisen kokenut, kovan luokan median, viestinnän ja johtamisen ammattilainen.

Noin 30 vuoden kokemuksen saattelemana Anna keskittyy strategiseen viestintään, konfliktien ratkaisuun ja sovitteluun sekä ihmisten ja työyhteisöjen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Anna työskentelee johtajien ja asiantuntijoiden kanssa erityisesti vaativissa kriisi- ja muutostilanteissa, henkilökohtaisten kriisien hetkillä sekä media- ja esiintymistaitojen valmentajana.

Vankan kokemustaustansa lisäksi Annan podcast-juontoja vahvistaa hänen huolellinen taustatyönsä, luonnollinen ja helposti lähestyttävä tyylinsä sekä haastattelujen sujuva kuljetus keskustelunomaisella tyylillä käsillä olevan aiheen syövereihin.

Katso Annan profiili tästä!

 

Yritysesittely

MySpeaker Oy

MySpeaker tuottaa korkealaatuista puhuja-, koulutus- ja valmennussisältöä eri tapahtumiin livenä, verkossa ja hybridimuodossa. Tärkeimmät kotimaiset ja kansainväliset Keynote-puhujat ovat osa yhteisöämme. Autamme sinua myös löytämään ammattimaisia ​​moderaattoreita ja juontajia. Heidän asiantuntemustaan ​​tarvitaan usein lisäksi tapahtumien käsikirjoituksessa ja me mahdollistamme tämän yhteistyön asiakkaan ja juontajan välillä.

MySpeaker on suomalainen ja kansainvälisesti toimiva konsulttiyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita osaamisen kehittämiseen niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioille.

MySpeakerin asiantuntijatiimi etsii yhdessä asiakkaan kanssa aina parhaiten sopivan ratkaisun kulloiseenkin toteutukseen. Ota yhteyttä, Let’s talk!

 

Mikä on Akava?

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!