Tulevaisuuden johtaminen

Vahva johtaminen näkyy organisaation menestyksessä

Jatkuvassa muutoksessa johtaminen nousee erityisen tärkeään rooliin. On oltava ajan hermolla osatakseen tehdä oikeita päätöksiä ja samanaikaisesti tuettava työyhteisöä inhimillisellä näkökulmalla, joka huomioi jokaisen yksilön omana persoonanaan.

 

Strategia kaipaa parikseen inhimillistä otetta

Strategiaa on vuosikymmenten ajan tutkittu monelta kantilta; miten strategia kannattaa toteuttaa ja mitä kaikkea se vaatii. Usein strategiasta unohtuvat itse ihmiset: miten huomioidaan inhimillinen lähestymistapa, joka on aina läsnä työelämässä. Suurimmatkaan suunnitelmat eivät toteudu ellei niitä ole tehty ihmisten ehdoilla.

”Meillä on isoja haasteita ratkottavana: ilmastonmuutos, luontokato, mielenterveysongelmat ja yritysten tuottavuuden heikkeneminen. Siksi tulevaisuudessa yrityksillä on entistä merkittävämpi rooli vastuullisuuden ajureina ja merkityksellisen työn alustoina, oppimisen mahdollistajina ja inhimillisinä, yhteisohjautuvina ja kukoistavina yhteisöinä.

Puheenvuoroni tärkein viesti on, etteivät yritykset tai strategia tee mitään, vaan ihmiset tekevät. Inhimillinen strategia on sellainen, joka elää arjessa, kohtaamisissa ja tunteissa. Ihmiset janoavat merkityksellisyyttä, oppimista ja osallisuutta. Johtaminen ratkaisee, synnyttääkö yrityksen tarkoitus merkitystä, kulttuuri osallisuutta, kyvykkyydet oppimista ja tavoitteet tekoja.

Puheenvuoroni on suunnattu johtajille, jotta he oivaltaisivat miten johtaa inhimillisemmin, mutta myös jokaiselle työntekijälle, jotta he kokisivat yrityksen tulevaisuuden merkityksellisenä, kokisivat olevansa arvokas osa sitä, ja haluaisivat kehittää osaamistaan ja toimintaansa yhteisen suunnan mukaisesti. Yritys kasvaa, kun ihmiset kasvavat. Tulevaisuudessa vain inhimillinen strategia ja johtaminen tuovat menestystä.” Paula Kilpinen, johdon neuvonantaja ja yritysvalmentaja

 

Johtaminen on uudistumisen mahdollistaja

Erityisesti viime vuosina johtajuudelta on vaadittu paljon. On ollut suuria muutoksia, joihin organisaatioiden on täytynyt sopeutua. Tähän sopeutumiseen on johtamisella valtava vaikutus, se joko mahdollistaa tai luo esteitä uudistumiselle.

”Radikaalin epävarmuuden aikana on tärkeää, että organisaatioissa on rohkeutta uudistua ja kykyä muuttua. Uudistumiskyky ja avoimuus uudelle ovat tulevaisuuden menestystekijöitä. Niin johtajille kuin asiantuntijoillekin. 

Pandemia teki uudistumisesta elinehdon kaikille yrityksille; miten uudistua ja kehittyä kun toimintaympäristö muuttuu ja epävarmuus kasvaa. Se missä yritykset eivät yleensä ole kovin hyviä on radikaali uudistuminen, tarkoittaen sitä että pystytään muuttamaan ajattelumalleja, korvaamaan niitä uusilla, muuttamaan johtamistapoja ja johtamismalleja. Tässä yrityksillä on paljon tehtävää; tarvitaan osaamista, rohkeutta, erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja. On tärkeää hahmottaa mitkä ovat uudistumisen esteitä ja selvittää miten lähdetään konkreettisesti edistämään uudistumista. Kaikki lähtee johtamisesta, sillä johtaminen on uudistumisen mahdollistaja, tarvitaan rohkeaa ja inspiroivaa johtamista.” Nando Malmelin, johdon konsultti ja valmentaja

 

Johtaminen ei ole helppoa – siksi koska se on vaikeaa

On helppoa ihailla johtajia, jotka menestyvät. Mutta kuinka tärkeää olisikaan tukea niitä johtajia, jotka apua kaipaavat. Johtajuus on aina johtajansa näköinen: on tärkeää löytää oma itsensä, omat tapansa johtaa ja etenkin kehittää omia vahvuuksiaansa.

“Puhun luovuudesta, innovoinnista, ja johtamisesta, en siksi että nämä ovat helppoja – vaan koska ne ovat vaikeita! Näiden arvo tulee niiden haastavuudesta, ja haluan auttaa ihmisiä kohtaamaan näitä haasteita. Puhun ennen kaikkea heille jotka eivät koe että innovaatio on heidän juttunsa, heille jotka eivät koe että heidän luovuuttaan nähdään, ja johtajille jotka epäilevät johtajuuttaan – koska juuri nämä tarvitsevat kaikkein eniten tukea ja armoa. Keynote-puheen ei tulisi vain juhlistaa heitä joita kaikki fanittaa, vaan löytää uusia sankareita, uusia teitä eteenpäin, uutta ajattelua, jopa silloin kun tämä on yllättävää tai hieman epämukavaa.”Alf Rehn, johtamisen professori

 

Hyvin hoidettu johtaminen näkyy tulevaisuuden menestyksenä

Tulevaisuuden johtaminen vaikuttaa vuosikymmenten päähän ulottuvaan menestymiseen. Oikeanlaisella johtamisella on suuri merkitys, sillä sen avulla osaamme tehdä päätöksiä, joilla on pitkäkantoiset seuraukset. Tulevaisuuden johtaminen on yksi MySpeaker of the Year 2023 -kategorioista, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa johtajuuden haasteet ovat kasvaneet entisestään. Kategorian ehdokkaat jakavat tietoisuutta ajankohtaisista asioista, jotka jokaisen johtajan tulee omassa työssään ottaa huomioon.

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan eri alojen huippupuhujille ja -juontajille, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia juuri nyt tässä ajassa. Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi tunnustuksen merkityksellisestä työstään. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 12.2.2023 saakka. Äänestämään pääset täältä: MySpeaker of the Year 2023 -äänestys.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!