Vaikuttava Puhuminen

Vaikuttava Puhuminen

Mitä on vaikuttava puhuminen?

”Vaikuttava puhuminen on tarinan kertomista oman positiivisen ainutlaatuisuuden kautta.”

Alkuhetket on puheen kannalta yksi tärkein momentti, jolloin yleisö pitää saada mukaan omaan tarinaan, seikkailuun ja asian pariin, mistä haluaa puhua. Tarkoitus on saada puhujan ja yleisön välille auki yhteys, jännite ja vuorovaikutus. Vaikuttava puhuminen on parhaillaan keskustelua yleisön kanssa, niin että yleisö reagoi ja ajatukset alkavat juoksemaan, tarinan pariin ja sen hetkiin, kokemuksiin sukelletaan yhdessä. Puhujilla on erilaisia tapoja saavuttaa heti ensimmäisen viiden minuutin aikana tatsi, jokin ’ice breaker’. Hyvä puhuja on heti alusta alkaen lavalla läsnä, ja vain juuri se kuka on myös ennen lavalle nousua. Puhujan aitous, karismaattisuus, läsnäolo puhuttelee yleisöä parhaiten.

Puhujalla on tarinassaan selkeä draaman kaari ja tarina voi liikutella yleisöä kaikissa tunneskaaloissa, tai pysytellä muutamassa. Puhuja tarjoilee parhaimmillaan liikutusta, innostusta, on osin viihdyttämistä, rohkaisemista, koskettamista, vaikuttumista ilosta suruun ja kaikkea siltä väliltä. Hyvä puhuja on myös yllätyksellinen, herättelevä ja joskus tarvittaessa myös ravisteleva hiukan provosoiva.

Vinkkejä vaikuttavan puheen rakentamiseen voi saada parhaiten puhumalla, harjoittelemalla ja kokeilemalla

Ammattipuhuja ei ole koskaan valmis. Vaikuttavalla puhujalla on aina riittävä tieto miksi on puhumassa ja mistä yleisö koostuu. Siten puhuja voi valmistella puhettaan, mutta jättää kuitenkin spontaaneille hetkille tilaa. Hyvällä puhujalla on yksi tai muutama johtoajatus, painavin sanoma, minkä haluaa, että mahdollisimman moni ottaisi mukaan ja oivaltaisi ja koskettaisi yksilöä, tiimiä/yhteisöä jopa yritystä.

Vaikuttava puhuminen on sitä, että puhuja uskaltaa tarjota yleisölle jotain henkilökohtaista, samaistumisen pintoja, tunteisiin vetoavaa yksityiskohtia, ilahduttavaa tai koskettavaa kuvausta, joka on puhujalle portti yleisön sydämiin ja tunteiluun. Mikä on tunnevaikutus jonka sinä haluat luoda ja tuottaa kuulijoille?

Vaikuttava puhuminen on rakennettu lujaan draaman kaareen; mikä on alku, mikä on keskivaihe ja mikä on loppu, (Aristoteleen runousoppi). Puheen alussa on yleisön herättäminen ja mielenkiinnon ankkuroiminen, sen jälkeen puhuja voi kertoa miksi juuri hän puhuu aiheesta, ja antaa osviittaa aikajanasta. Kuulijalle on helpompaa pysyä tarinan vauhdissa, kun tarina sijoitetaan johonkin aikaan ja ympäristöön. Sitten puhuja johdattelee kuulijat mukaan tarinansa käännekohtiin ja tilanteisiin, jossa uudistuminen, kehitys ja muutos alkaa ja miten se on vaikuttanut puhujaan, millaisia havaintoja siitä on seurannut, ja kokemuksia puhujalle. Hyvä puhuja tuo rohkeasti ja vaikuttavasti esiin omassa tarinassa esiintyvän selvän muutoksen, milloin yleisö kohahtaa, oivaltaa jotakin uuttaa ja alkaa ajattelemaan parhaassa tapauksessa jostakin asiasta toisin, tai uudella tapaa puheen myötä.

Draaman kaarta voi ajatella myös niin, että siinä on viisi kohtaa: esittely (taustaa jotta yleisö ymmärtää miksi puhuja on asiaan vihkiytynyt, näin yleisö tulee ymmärtäneeksi puhujan ja aiheen välisen yhteyden), nousevaa toimintaa ennen esittelyvaiheen lopussa on esitettävä jokin puhujan omakohtainen herätys tai ristiriita, mikä vie nousevaan toimintaan, kliimaksi (tai käännekohta) kuvaa puhujan muutossuhdetta asiaan mitä käsittelee puhuessaan, laskeva toiminta vaiheessa puhuja kuvailee tuntemuksiaan muutokseen herättyä ja miten asia on vaikuttanut puhujaan ja loppuratkaisuksi puhuja parhaimmillaan saa yleisönsä mukaan omiin pääsanomiin ja ajatuksiin mitä tarina on itse puhujalle opettanut, tässä vaiheessa viimeistään on hyvä tuoda pääajatus ja ne asiat mitä puhuja toivoo yleisön muistavan kirkkaasti esiin,  (Freytagin malli).

Vaikuttava puhuminen voi pitää sisällään useampia minitarinoita, mutta joiden syy- tai seuraussuhteet ovat ymmärrettävissä. Tarinoita kaikkia ei tarvitse pakata jokaiseen puheeseen vaan  niitä voi vaihdella sen mukaan millainen on tapahtuman kohderyhmä – kokemus ja palautteet auttavat puhujaa tulemaan joka kerta yhä paremmaksi puhujaksi tässä asiassa. Tärkeintä on kuitenkin, että puhuja reagoi lavalla yleisöön tarinan aikana, tunnustelee mikä toimii ja mikä ei, ja että tarina on rakennettu selkein etenevin askelin. Varma puhuja tietää, että lavalla ei tarvitse olla kiire, yleisöhän ei tiedä sitä kaikkea mitä puhuja oli suunnitellut kertovansa ja jääkö jokin sanomatta. Eheys ja draaman kaaret elementit ovat kuitenkin kuulijaystävällisyyden tae.

Hyvä puhuminen on aina ainutlaatuinen, ja ei ole yhtä oikeaa tapaa ja elementtejä rakentaa vaikuttava puhe tai puhua vaikuttavasti. Mutta jokainen ammattipuhuja on joskus puhunut sen ensimmäisen kerran ja kun kertoa on takana kymmeniä, sitten satoja – on takuuvarmasti puhe aina vain parempi ja vakuuttavampi. Vaikuttavassa puhumisessa on aina puhujan oma aito persoona ja olemus esillä, yleisö voi tunnistaa puheen aikana puhujan omia tunteita ja tuntemuksia tarinaansa liittyen. Puhuminen ei ole teatteria – ei esiintymistä vaan kertomista. Oman tarinan kertomista ja omanlaisesti. Tähän muistikikkana toimii – ole juuri sellainen kuin olet, sillä muut ovat jo varattuja.

Jos puhuminen ja siinä kehittyminen kiinnostaa – tutustu MySpeakerin suosittuihin puhetaidon valmennuksiin ja kirjoituksiimme aiheesta lisää.

Kehity Puhujana – Opi Retorikkaaksi

Hyvä Puhe

Retorikas Koulu

Retorikas Coaching

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!