Sara Salmani

Vastuullinen organisaatio on monimuotoinen ja inklusiivinen – Sara Salmani

Vastuullisuudesta puhuessamme ymmärrämme hyvin sen taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Kestävässä kehityksessä organisaatiot kuitenkin usein unohtavat vastuullisuuden yhtä tärkeän ulottuvuuden: sosiaalisen vastuullisuuden. YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet kuten sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja syrjinnän estäminen linkittyvät kaikki suoraan monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Miksi kuitenkin olemme jäljessä monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä osana yritysten vastuullisuutta?

Työelämän kontekstissa monimuotoisuudella tarkoitetaan eroavaisuuksia ihmisissä, yleisesti demografisia tekijöitä joiden seurauksena ovat kognitiiviset ja kokemukselliset eroavaisuudet. Inklusiivisuus on taas yhdenvertaisen ja turvallisen ympäristön luomista, jossa jokaista arvostetaan taustastaan riippumatta. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden hyötyjä on tutkittu vuosia; ne tutkitusti parantavat organisaation suoritusta, lisäävät innovaatioita ja tuottavat parempaa taloudellista voittoa.

Monimuotoisuuden edistäminen on myös kasvava vaatimus. Tänä vuonna julkaistussa Washington Post -artikkelissa noin 79% National Association of Colleges and Employers (NACE) tutkimukseen vastanneista pitivät työpaikan monimuotoisuutta erittäin tärkeänä tekijänä. Tech Leaver’s Study -tutkimus vuodelta 2017 paljasti, että 62% lähteneistä työntekijöistä olisivat jääneet, jos heidän organisaationsa olisi ollut inklusiivisempi. Kuitenkin monimuotoisuuden edistämistä edelleen vähätellään. Suomessa työelämän ammatit ovat vieläkin vahvasti sukupuolittuneet ja ulkomaalaisen kuuloinen nimi pienentää huomattavasti mahdollisuuksia päästä työhaastatteluun.

Vastuullisuudesta puhuessa meidän tulee huomioida miten yritykset ja organisaatiot ovat suoraan sidoksissa työntekijöihinsä, heidän hyvinvointiinsa ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien asettamiseen. Suomen FINDIX-raportti, joka selvittää yritysten ylimmän johdon monimuotoisuutta, mainitsee seuraavasti: “Monimuotoisuutta edistetään hyväksymällä muutos, joka on meneillään. He, jotka hakevat ja tekevät valinnat ylemmän johdon ja hallituksen positioihin voisivat hyödyntää enemmän faktoja diversiteetin hyödyistä, ja siitä kuinka paljon diversiteetillä on positiivista vaikutusta toimintatapoihin, asiakasnäkökulmaan, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja kannattavaan kasvuun jne.”.

Tulevaisuuden vastuullinen yritys ymmärtää monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden välttämättömyyden osana kestävää kehitystä. Sen lisäksi, että se on kasvava vaatimus, on se myös oikea tapa toimia.


Artikkelin on kirjoittanut taustaltaan markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen Sara Salmani, joka toimii monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden (D&I) asiantuntijana ja konsulttina. Hän kouluttaa yrityksiä ja organisaatioita diversiteetin hyödyistä sekä inklusiivisen työympäristön ja yhteiskunnan rakentamisesta.

Artikkeli on osa ”Muuttuva maailma – vastuullinen organisaatio” -julkaisuamme, joka kokoaa yhteen kolmentoista puhujan ajatukset vastuullisuudesta. Lataa koko julkaisu tästä!

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!