Vastuullisuus ja eettisyys

Vastuullinen toiminta vahvistaa oikeudenmukaista kulttuuria

Vastuullinen ja eettinen toiminta on jokaisen organisaation oikeus ja velvollisuus, sillä oikeudenmukainen kohtelu ja arvojen huomioon ottaminen koskettavat meitä kaikkia. Vastuulliset ja eettiset valinnat lisäävät luottamusta ja arvostusta organisaation jokaista osapuolta kohtaan.

 

Oman näkökulman laajentaminen auttaa ymmärtämään ympärillä olevia ihmisiä

Kokemus hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään on valtavan suuri voimavara. Jokainen meistä on yksilöllinen kokonaisuutensa omine luonteenpiirteineen. Samalla on hyvä huomioida, että jokainen meistä katsoo maailmaa aina omasta näkökulmastaan. On rikkaus osata katsoa ympärillä olevia ihmisiä laajemmasta perspektiivistä kuin vain omien kokemustensa kautta.

”Tutkimukset osoittavat, että DEI-strategioiden ottaminen osaksi toimintasuunnitelmaa on etu, joka näkyy liiketoiminnan lisäksi kokonaisvaltaisesti koko organisaation hyvinvoinnissa ja kestävyydessä. Tämä ei ole enää mielipidekysymys vaan työkalu, jota tulemme tarvitsemaan kestävään kehitykseen sekä menestymiseen. DEI on tullut osaksi liiketoimintaa pysyvästi.

Toivon herätteleväni jokaista ihmistä pohtimaan omaa taustaansa, asemaansa ja kokemuksiaan, jotka vaikuttavat tapaamme toimia ja ajatella. Tietojeni ja taitojeni avulla pystyn lisäämään hyvinvointia ja tehokkuutta työyhteisöissä sekä luomaan kestävämpää kulttuuria. Haluan myös inspiroida ja rohkaista ihmisiä kohtaamaan itsensä sekä muut kanssaeläjät inhimillisesti ja myötätuntoisesti, jotta jokainen voisi tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Autenttisuus ja avoin kulttuuri luovat luottamusta, joka on tärkeä arvo mutta myös toiminnan edellyttäjä.”Dakota Robin, ihmisoikeuskouluttaja

 

Oikein toimimisen kulttuuri koskettaa jokaista meistä

Oikein toimimista ei opetella kirjoista vaan muita seuraamalla – miten kollegani toimii, entä esimieheni? Uskallanko sanoa jos näen tai koen kyseenalaisia asioita ja venytetäänkö moraalista linjaa joidenkin kohdalla enemmän kuin toisten? Oikein toimiminen vaatii moraalia, rohkeutta ja vastuullisuutta, joista voi olla helppo laistaa tilaisuuden tullen.

”Helposti ajattelemme, että meillä on hyvät arvot, jotka ohjaavat meitä tekemään hyviä ja oikeita valintoja. Ikään kuin meillä olisi sisäsyntyinen moraalinen kompassi, joka auttaa toimimaan oikein ja arvojemme mukaan. Näin ei kuitenkaan ole vaan meistä jokainen on altis sokeutumaan eettisesti ja toimimaan tavalla, joka toisen silmin katsottuna on syrjivää, suosivaa, asiatonta, vastuutonta. Jotta voisimme vahvistaa moraalista muskeliamme, meidän tulisi uskaltaa ymmärtää paremmin sitä kontekstia, jonka ympäröimänä teemme päivittäisiä valintoja ja tunnistaa niitä sokeita pisteitä, jotka estävät meitä toimimasta arvojemme mukaan. Kiire, tulostavoitteet, ryhmäpaine ja valta vaikuttavat meihin – halusimme tai emme. Joskus on hyvä kyseenalaistaa oman organisaation, toimialan tai yhteiskunnan normit siitä, minkä ajattelemme olevan tavoittelemisen arvoista.

Kukaan meistä ei ole suojassa siltä, että tekisimme välillä arvojemme vastaisia, epäeettisiä tai vastuuttomia valintoja. Siksi ihan jokaisen meistä tulee ymmärtää, mihin tekijöihin kiinnittää huomiota, mikäli haluamme että tekomme ovat sanojemme mittaisia. Siitä oikein toimimisen kulttuurissa on kyse. Sitä tämä maailma tarvitsee, mikäli haluamme jättää siitä jotain hyvää tuleville sukupolville.” Niina Ratsula, vastuullisen ja eettisen työelämän puolestapuhuja

 

Monikulttuurisuus on suuri mahdollisuus organisaatioiden resurssoinnissa

Inklusiivisuus työpaikoilla tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia; tarvitsemme ympärillemme osaavia ihmisiä ja kollegoiden monipuolisuus kasvattaa ideoita, luovuutta ja inspiraatiota. Monimuotoinen organisaatio on myös omiaan tuomaan yhteen resursseja, joita muuten ei olisi mahdollista saada.

”Monikulttuurisuus vahvistaa yritysten kansainvälistymistä ja innovointikykyä – tämä on tuttua useimmille. Kuinka inklusiivisia ja nykyaikaisia pandemian jälkeiset työpaikat kuitenkaan ovat? Millaista kapasiteettia kollegat tarvitsevat monikulttuurisen osaamisen muodossa? Miten voimme olla parempia liittolaisia toisillemme työntekijöinä nyt ja tulevaisuudessa?

Suomen työvoimapula usealla sektorilla uhkaa meidän kaikkien tulevaisuuttamme ja yksi syistä on se, että asennemuutoksemme etenee liian hitaasti. Puheenvuoroissani tuon esille sitä kuinka tarvitsemme toisiamme menestyäksemme, riippumatta siitä, kuinka epävarma maailma juuri nyt on. Nostan esimerkkejä suomalaisista innoittajista, jotka rekrytoivat rohkeasti ja kasvattavat yrityksiään monikulttuuristen tiimien kautta. Kannustan myös siihen, kuinka voimme tekojen kautta saada enemmän halukkuutta yhteistyöhön puhuttaessa rekrytoinnista, verkostosta ja yhteisöllisyydestä.” Kamilla Sultanova, monimuotoisuusasiantuntija

 

 

Vastuullinen toiminta heijastuu luottamuksena ja hyvinvointina

Vastuullisuuden ja eettisyyden teemat ovat tärkeitä, sillä ne mahdollistavat toiminnan, joka on kestävällä pohjalla ja sosiaalisesti hyväksyttävää. Vastuullinen ympäristö lisää luottamusta, parantaa hyvinvointia ja edistää pitkällä aikavälillä menestystä. Vastuullisuus ja eettisyys on yksi MySpeaker of the Year 2023 -kategorioista, sillä vastuullinen toiminta on jokaisen organisaation velvollisuus.  Kategorian ehdokkaat nostavat esiin vastuullisuuden ja eettisyyden eri näkökulmia organisaatioiden tietoisuuteen.

MySpeaker of the Year -tunnustuspalkinnot jaetaan eri alojen huippupuhujille ja -juontajille, jotka ovat erityisen tärkeitä ja ajankohtaisia juuri nyt tässä ajassa. Voit antaa äänesi yhdelle valitsemallesi ehdokkaalle jokaisesta kategoriasta, joka ansaitsisi tunnustuksen merkityksellisestä työstään. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 12.2.2023 saakka. Äänestämään pääset täältä: MySpeaker of the Year 2023 -äänestys.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!