Vastuullisuus, eettisyys ja inklusiivisuus ovat tulevaisuuden avaimet menestykseen.

Tiimin hyvinvointi ja yksilöiden potentiaalin esiin tuominen tarvitsevat ympäristön, jossa jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi, hyväksi ja arvostetuksi. Aito yhteenkuuluvuuden tunne avaa ovet tiimien piilossa olevaan potentiaaliin. Vain turvallisessa ympäristössä parhaat ideat nousevat esiin. Inklusiivisempi työelämä ja työyhteisö eivät rakennu itsestään. Tunnistatko organisaatiosi sokeat pisteet? Kuinka omassa tiimissänne rakennetaan inklusiivista, yhteenkuluvuuden tunnetta kasvattavaa yrityskulttuuria? Kokosimme tähän uutiskirjeeseemme ajankohtaisimmat puhujamme, jotka antavat puheenvuoroissaan ja workshopeissaan käytännön työkaluja kestävämpään työelämään.

Inspiroivia lukuhetkiä!
MySpeakerin tiimi

 

Arto O. Salonen: ”Ratkaisuja löytävät yritykset ovat voittajia.”

Arto o salonen

”Koronan jälkeisessä maailmassa huomio kannattaa kiinnittää ilmiöön, joka lävistää kaikki yhteiskunnat ja jokaisen ihmisen elämän jo lähivuosina. Kyse on ihmisen elämän perustasta: suosiollisesta ilmastosta, hyvinvointia turvaavista luonnonvaroista ja elämää kannattelevasta luonnon monimuotoisuudesta.

Muuttuva ilmasto muuttaa kaiken. Sen mitä tuotamme, kulutamme, myymme, suunnittelemme ja rakennamme. Se vaikuttaa kulkutapoihimme ja ravinnon lähteisiimme. Muuttuva todellisuus ympärillämme muokkaa maailmankuvamme. Se muuttaa senkin, mitä kouluissamme opitaan.

Muutokset ovat suurempia kuin sotien jälkeisessä yhteiskuntien jälleenrakentamisessa. Ratkaisuja löytävät yritykset ovat voittajia kun siirrymme ilmastoneutraalia maailmaa kohti. Tulevaisuuden toivon palauttavien ratkaisujen skaalautumispotentiaali on maapallon kokoinen.”

Lue lisää yhden Suomen terävimmistä yhteiskunnallisen muutoksen sanoittajista, dosentti Arto O. Salosesta tästä! 

Kamilla Sultanova: Hyvinvointimme rakentuu yhteenkuuluvuuden kautta.

Kamilla sultanova

Kamilla Sultanova on rikkonut ennakkoluuloja ja stereotypioita kun hän on Uzbekistanin tasavallasta muutettuaan rakentanut menestyksekkään uransa ensin Norjassa ja sitten Suomessa. Kamilla uskoo sanontaan ”seeing is believing” – me kaikki tarvitsemme roolimalleja ja esimerkkejä siitä, kuinka siiloja rikotaan ja rakennetaan inklusiivisia, aidosti yhteenkuuluvia yhteisöjä.

Kysyimme Kamillalta, mitä on tärkeintä ottaa huomioon, kun rakennetaan menestyviä, yhteenkuuluvuuden ilmapiirin täyttämiä työyhteisöjä.

”Our common well-being rests largely on our connection to others. We simultaneously want to stand out and belong. Sense of belonging is when you feel someone has got your back and you do not need to cover up who you are. Luckily today impact of both belonging and exclusion are both measurable. Where creative, high performing teams which make one feel valued, included, safe and see role models in any activity. Employees with a high sense of belonging take 75% fewer sick days than employees who feel excluded.

In order for employees to give their best:

1.Engineer meaningful empathy-driven interactions to eliminate “outsiderness”.

2. Demonstrate care through benefits and initiatives and

3. Incentivize belonging with a local community engagement so that everyone is on board!”

Lue lisää Kamillasta!

Niina Ratsula: Miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

Niina Ratsulalla on yli vuosikymmenen kansainvälinen kokemus eettisesti kestävän työelämän ja hyvän hallinnon kehittämisestä. Niina tietää, että jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota omiin mahdollisiin sokeisiin pisteisiin, jotka muokkaavat vahvasti myös vallitsevaa epävirallista kulttuuria. 

”Eettisemmän ja samalla monesti inklusiivisemman työelämän edistäminen tarkoittaa käytännössä, että joudumme käymään myös kipeitä keskusteluita, sallimaan eriäviä mielipiteitä sekä löytämään omat ajatteluharhamme ja vajaavaisuutemme. Tämä ei ole kivaa, vaan sangen epämiellyttävää.

Heitän jokaiselle haasteen: testaa kuinka eettisesti kypsä oman organisaatiosi kulttuuri on kysymällä kuinka usein käyt keskusteluja, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä? Jos työpaikallasi ei koskaan jouduta käymään vaikeita keskusteluita, onko se merkki ettei ongelmia ole?
Sellaista organisaatiota ei ole olemassakaan.”

Lue lisää Niinasta ja kuule, miten luodaan kestävää työhyvinvointia ja menestystä pitkällä aikatähtäimellä.

Kokosimme yhteen tämän hetken kysytyimmät puhujat inklusiivisuudesta & tiimin psykologisesta turvallisuudesta!

Dakota Robin

Nykypäivän globaaleissa ja kasvavissa työympäristöissä, tiimeissä ja yhteiskunnassa Monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robinin opettamat taidot inklusiivisuuden lisäämiseksi ja aidon kohtaamisen ja yhteyden synnyttämiseksi ovat välttämättömiä menestymisen kannalta.

Lue lisää Dakotasta!

Mary Juusela

Puhujamme Mary Juuselan uniikki tutkimus, ”Stolen identity”, todisti inklusiivisuuden kiistattomat vaikutukset ihmisen todelliseen potentiaaliin, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen aikana Mary  asui 700:n sattumanvaraisesti valitun ruotsalaisen perheen luona. Nyt hän kouluttaa ja luennoi tutkimuksensa sekä omakohtaisten tarinoidensa pohjalta inklusiivisuudesta, ja työyhteisöjen menestystekijöistä.

Lue lisää Marysta!

Iida Mäkikallio Bannerikuva

Iida Mäkikallio on valovoimainen valmentaja ja puhuja, ja sisäiseen motivaatioon ja ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin perehtynyt psykologi. Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka erottavat parhaat tiimit hyvistä. Iida haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät.

Lue lisää Iidasta!

Kasvustrategi Anssi Rantanen auttaa puheenvuoroillaan tiimiäsi rakentamaan psykologista turvallisuutta ja tukemaan näin kasvun sekä jatkuvan oppimisen ajattelutapaa.  Psykologisesti turvallisessa ympäristössä tiimin jäsen kokee voivansa tuoda ideoita esiin, sanoa rehellisesti mitä ajattelee ja ottaa riskejä, tietäen tiimin olevan tukena. 

Lue lisää Anssista!

Inklusiivisuus edistää avoimuutta, psykologista turvallisuutta ja osallisuuden tunnetta – uusien ideoiden vastaanottamista ja kaikkien äänien oikeudenmukaista kuulumista. Diversiteetti- ja inklusiivisuuskonsultti Julia Hämäläisen intohimo on auttaa yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan parempia työpaikkoja ja näin edistämään työelämän tällä hetkellä niin tärkeää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta.

Lue lisää Juliasta! 

 

Nordic Business Ethics: What does Responsible Leadership look like in practice? How do we make sure it does not become words without any true action?

We invited a seasoned CEO and a seasoned investor and Board professional to find out. In this EthicsTalk we discuss:

– Why it is important to identify and address irresponsible leadership
– What top management and the Board is looking for in an Ethics and Compliance Officer
– Personal failures, ethical dilemmas and the ever increasing stakeholder expectations on businesses and their leaders

This honest discussion about struggles and opportunities in terms of  ethical business will give you some practical insights and inspiration!

EthicsTalk LIVE is hosted by Nordic Business Ethics Initiative, MySpeaker and DLA Piper. Check out the EthicsTalk episode on Responsible Leadership! 

Lataa uusin Muuttuva Maailma – Vastuullinen organisaatio -julkaisumme!

Muuttuva Maailma Etusivu

Vastuullisuudessa on pohjimmiltaan kyse sitä, mitä ajattelemme, mihin uskomme ja kuinka toimimme. Miten vastuullisuus näkyy organisaatiossasi? Entä arjessasi? Kuinka rakennetaan vastuullista kasvua ja miksi se, että ”kaikki ovat meille tervetulleita” ei enää riitä?

Kokosimme tähän julkaisuun yhteen kolmentoista puhujan, oman alansa suunnannäyttäjän ajatuksia vastuullisuudesta.

Lataa julkaisu tästä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!