Vuorovaikutus

Viestintää vuorovaikutuksen keinoin

MySpeaker Rhetorich, suomalainen innovaatio vaikuttavan puheen kehittämiseen, tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa paremman puheen puolesta. Yksi yhteistyötahoista on Tampereen yliopisto ja erityisesti sen viestinnän tiedekunta, jossa opiskelee myös harjoittelijamme Paju Juusola. Paju opiskelee viestinnän maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa valmistuen piakkoin vuorovaikutuksen ammattilaiseksi. Tutustu lisää Pajuun ja siihen miten hän on päätynyt mukaan MySpeaker Rhetorichiin.

 

Mahtavaa Paju, että olet innostunut puhetaitojen kehittämisestä! Miten olet alun perin kiinnostunut puhumisesta ja viestinnästä?

”Reittini puheen pariin on ollut ihanalla tavalla erikoinen. Päästyäni ylioppilaaksi Kallion ilmaisutaidon lukiosta opiskelin teatteritiedettä Helsingin yliopistossa ja näyttelijäntaidetta kansanopistossa Joensuussa. Näiden opintojen parissa vietetyt vuodet rikastuttivat ajatteluani ja ilmaisuani merkittävällä tavalla. Sain huomata, että puheen voima on mielettömän väkevä: sen avulla voidaan ymmärtää erilaisuutta, luoda jaettuja merkityksiä ja katkaista jopa ylisukupolvisen pahoinvoinnin ketjuja. Näistä lähtökohdista siirtymä viestinnän opintojen pariin tuntui hyvin luonnolliselta. Tampereen yliopistossa olen voinut tehdä tutkinnostani itseni näköisen sisällyttämällä siihen pelitutkimuksen, markkinoinnin ja johtamisviestinnän opintoja. Toivon, että tämä timanttinen kombo seuraa minua myös työelämään!”

 

Miten löysit MySpeaker Rhetorichin pariin?

”Sain tiedon harjoittelupaikasta MySpeakerilla Tampereen yliopiston viestinnän professorilta Pekka Isotalukselta. Ymmärsin heti, että käsillä oli tilaisuus, jota en mitenkään voisi ohittaa. Onni suosi rohkeaa, ja nyt olen jo reilun kuukauden ajan päässyt tutustumaan monipuolisiin työtehtäviini MySpeakerilla. Olen muun muassa perehtynyt MySpeaker Rhetorich -alustan toimintaan, saanut tekoälyltä palautetta esiintymistaidoistani, ideoinut harjoitteita ja tehnyt pieniä käännöstöitä. Olen myös päässyt seuraamaan Rhetorich-tiimin arkea MySpeakerin toimistolla. Tällä työllä on paljon tarjottavaa uteliaalle ja helposti innostuvalle tyypille; on ollut ilo huomata, kuinka monipuolisesti saan soveltaa kaikkea osaamista, mitä minulle on yliopistossa kertynyt.”

Lisäksi toimin tutkimusassistenttina esiintymistaitojen tutkimus- ja opetustyön kehittämisprojektissa, jota Tampereen yliopisto toteuttaa yhteistyössä MySpeakerin kanssa. Yhteistyö tarjoaa esiintymisestä kiinnostuneille yliopisto-opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua Rhetorich-alustan esiintymistaitoja valmentaviin sisältöihin. Tutkimusassistenttina pääsen paitsi seuraamaan opiskelijoiden käyttökokemusta Rhetorich-alustalla, myös keskustelemaan siitä heidän kanssaan. Opiskelijoiden kokemukset ovat merkittävässä roolissa, sillä niiden avulla kehitetään sekä Rhetorich-alustaa että viestinnän opetusta Tampereen yliopistossa.”

 

Mikä MySpeaker Rhetorichissa on sinussa parasta? 

”Arvostan kovasti sitä, että MySpeaker Rhetorich käsittelee esiintymistä helposti lähestyttävästä ja tarinavetoisesta näkökulmasta, eikä pelkää haastaa esiintymistaitoihin liittyviä luutuneita käsityksiä. MySpeaker Rhetorich havainnollistaa, että vaikuttavin puhuja on se, joka tekee puheensa yleisöään, ei itseään varten. Tämänkaltaiselle esiintymisen uudelleenkehystämiselle on runsaasti tilausta maailmassa, jossa vuorovaikutusosaamisen merkitystä aletaan hahmottaa aiempaa paremmin. MySpeaker Rhetorich osoittaa, että kun ihmiset ymmärtävät itseään puhujina, puheesta tulee koko yhteisön aineetonta pääomaa.”

 


Tampereen yliopiston viestinnän tutkimus ja opetus keskittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Keskeisiä näkökulmia ovat interpersonaalinen viestintä eli vuorovaikutus läheisissä ja ammatillisissa suhteissa, ryhmäviestintä sekä esiintyminen, vaikuttaminen ja argumentointi. Vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja ihmisten välistä viestintää tarkastellaan erilaisissa yhteyksissä, kuten poliittisen viestinnän, teknologiavälitteisen viestinnän, terveysviestinnän, johtamisviestinnän, työelämän viestinnän, organisaatioiden ja sosiaalisen median konteksteissa.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!