voittava tiimi

Voittavan tiimin tärkeimmät elementit!

Samaan aikaan, kun ihmisyyteen vahvasti liittyvät taidot ja kyvykkyydet korostuvat entstä enemmän työelämässä, tarvitaan organisaatioissakin inhimillisten resurssien ja kulttuurin johtamista enemmän kuin koskaan. Psykologinen turva, rakentava vuorovaikutus ja omien voimavarojen tunnistaminen, sekä niiden tietoinen vahvistaminen ovat tulevaisuuden menestyvien tiimien ytimessä.

Kokosimme tähän uutiskirjeeseen ajankohtaiset puhujat, jotka puheidensa sekä valmennustensa avulla tuovat eri näkökulmia psykologisen turvan rakentamiseen, tiimityön vahvistamiseen, työn merkityksellisyyden lisäämiseen sekä tiimien muutoskyvykkyyden ja jaksamisen lisäämiseen.

Inspiroivia lukuhetkiä – pidetään yhdessä tiimeistä huolta!
MySpeakerin tiimi

Hanna Brotheruksen menestyskirjaan pohjautuva inspiroiva luento vie kuulijan ihmisyyden, aitouden ja oman itsensä äärelle.

Hanna Brotherus
 

Tanssitaiteilija, ohjaaja ja koreografi Hanna Brotherus kuuluu kiistatta suomalaisen tanssitaiteen kärkinimiin. Hän toimii myös kehotietoisuusvalmentajana Lääkärikeskus Aavan Virta Valmennuksessa. Hanna on arvostettu ja pidetty valmentaja, joka kehittää yhteistyössä lääkäreiden kanssa kehotietoisuutta hyödyntäviä työskentelytapoja.

Hannan käyttämissä menetelmissä yhdistyvät tuoreella tavalla taiteen oivallukset, luova ja innostava työtapa sekä terveysalan lainalaisuudet. Aivan kuten Hannan työn, myös hänen luentojensa keskiössä on ihmisten kohtaaminen, itsensä tunteminen ja ihmisyys.

– Ydinviesti puheessani on ehdoton rehellisyys itseä kohtaan. On hyväksyttävä se, missä on nyt ja miltä se tuntuu. Aitous on mielestäni ainoa kestävä pohja tasapainoisen ja merkityksellisen elämän löytymiselle. Kirjastani ”Ainoa kotini” seuranneen palautevyöryn keskiössä on vaikuttuminen totta olemisesta. Ihmisyyteen kuuluu heittäytyminen haavoittuvaiseksi, lopputulosta tietämättä. Ajassamme piilee edelleen harha, ettemme saisi paljastaa lasteja, joita kannamme kuitenkin mukanamme. Autenttisen, suoran ja totta olemisen jakaminen muiden kanssa olisi oikeastaan äärimmäisen vapauttavaa. Kirjani ja luentoni osa: ”Elämäni tärkein ihminen”, ei tarkoita, että on itsekeskeisesti kääntynyt sisäänpäin – vaan päinvastoin, että on aidosta itsestä käsin kääntynyt muita kohti. 

Lue lisää Hannan inspiroivasta luennosta!

Teemu Arinan luennoilla optimoidaan työpäivä, opitaan palautumaan ja hallitsemaan stressiä

Teemu Arina
 

Miltä näyttää työelämä kriisin jälkeen? Biohakkeri, kansainvälisesti tunnettu digitalisaatioon erikoistunut tietokirjailija ja tulevaisuusteemoihin keskittynyt puhuja Teemu Arina vastaa tähän kysymykseen tämän hetken kysytyimmissä puheenvuoroissaan.

Etä- ja hybridityö ovat tehneet sen, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa arkeen ja päiviemme kulkuun enemmän kuin koskaan.

Teemun puheenvuoro antaa kuulijalle kaiken, mitä on tiedettävä työpäivän optimoinnista, ihmisen suorituskyvystä ja ”biohakkailusta”. Teemu opettaa kuulijoille tekniikoita ja tapoja, joilla voi parantaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä, nopeuttaa palautumista, estää sairauksia sekä saavuttaa omia tavoitteitaan.

– Hyvinvointi työssä korostuu. Arjen ja vapaa-ajan sovittaminen työhön on entistä tärkeämpää. Uusien välineiden käyttöönottoa jatketaan. Algoritmitalous haastaa työn tekemisen tavat. Alustatalous luo pohjan uusille palveluille. Uusi tapa tehdä yhteistyötä avaa oven menestykseen. Nämä ovat aiheita, joista olen puhunut viimeiset 15 vuotta. Nyt viestini on ajankohtaisempi kuin koskaan. Ota haltuun uudet johtamiskäytännöt, ymmärrä millä välineillä menestyt, päivitä etätyöpäiväsi ja löydä uusi työn tekemisen kulttuuri, Teemu kannustaa.

Lue lisää Teemun puheenvuoroista!

Asta Raami kannustaa ylittämään päättelyn ja logiikan rajat – ihmeet tapahtuvat intuitiossa

Asiat, joita kutsumme ihmeiksi, ovat ratkaisuja joiden logiikka on piilossa. Ja kun intuition tuoma tieto ei toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, logiikasta ei yksinkertaisesti ole apuvälineeksi. Päättely voi kuljettaa meidät vain tiettyyn pisteeseen saakka – siihen asti mihin tosiasiat riittävät.

Taiteen tohtori Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015. Asta käsittelee puheenvuoroissaan intuition potentiaalia mahdottomilta vaikuttavien ongelmien ratkaisussa.

– Radikaaliin uuteen liittyy tämän hetkisen tiedon ja näkökulman ylittäminen sekä merkityksen ja potentiaalin tunnistaminen siellä, missä muut eivät vielä sitä näe. Näkyvän logiikan ja luotettavan datan kanssa toimimiseen meillä on hyviä välineitä. Sen sijaan logiikan ylittävän tiedon kanssa olemme usein hämmennyksissä. Usein ratkaisuna on sen sulkeminen pois – sen sijaan että alkaisimme kehittää tarvittavaa näkökykyä ja ajattelun menetelmiä. Se, että jokin vain tuntuu oikealta, ei ole vielä tae mistään. Ajattelumme on altis vinoumille ja tunteet värittävät näkökulmiamme. Menetelmät intuitiivisen tiedon tarkasteluun ovat erilaisia kuin päättelyssä, mutta niitä on mahdollista harjoittaa. Eräs tärkeimmistä on uskallus tarkastella oman logiikan ulottumattomissa olevia, järjettömiltä vaikuttavia ajatuksia sekä avoimuus tutkia ristiriitaisia havaintoja loppuun saakka. Näitä taitoja – niin kuin muitakin intuitiivisen tiedon kanssa toimimisen taitoja – on mahdollista harjoitella ja oppia, Asta Raami rohkaisee.

Lue lisää Astasta ja intuitiosta!

Jarno Laasala ei pelkää puhua vaikeistakaan hetkistä ja siitä, kuinka niistä noustaan ja luodaan uutta menestystä!

Jarno-Laasala-banner
 

Luova johtaja, Duudsoneista kansainvälisen menestystarinan luonut Jarno Laasala ei pelkää puhua vaikeista hetkistä ja avata sitä, kuinka niistä on noustu ja luotu uutta menestystä.
Inspiroivana puhujana Jarno haluaa herättää yleisössä tunteita ja ravistella kuulijaansa. Kuinka päästämme irti peloistamme ja luomme kulttuuria jossa menestys kohoaa rohkeudesta olla haavoittuva? Mistä löydämme rohkeuden?

20 vuotisen uraseikkailun aikana Jarno on sukeltanut syvälle itseensä ja tutkinut itsemyötätunnon vaikutusta työhyvinvointiin. Hän on saanut mahtavaa palautetta luentojensa suorasta lähestymistavasta käsiteltäviin teemoihin, sekä kyvystä kannustaa ja rohkaista kuulijaa. Eivätkä tarinat Duudsonit matkalta tietenkään jätä ketään yleisöstä kylmäksi!

Lue lisää Jarnosta!

Emilia Lahti muistuttaa yleisöjä sisun toisesta ilmentymästä: lempeästä voimasta, joka on tulevaisuuden työelämän menestystekijä

Elämme modernin historian murrosta, jonka keskellä sisukkaimmatkin meistä saattavat kokea paikoin pelkoa ja väsymystä. Oman energian, sisäisen voiman ja ajattelun kirkkauden johtaminen ovat perustavaa laatua olevia avaimia niin työn laadun kuin oman henkisen jaksamisenkin kannalta.

Palkittu sisututkija Emilia Lahti on arvostettu kouluttaja ja puhuja, joka työskentelee kansainvälisellä tasolla tulevaisuuden organisaatiokulttuurin ja johtajuuden kehittämisen parissa.

Viimeaikoina Emilia on puhunut yleisöille sisun toisesta ilmentymästä: lempeästä voimasta. Lempeys ei nimittäin ole pehmoilua, vaan portti syvempään voimaamme. Tieteellinen tutkimus osoittaa, että kun koemme positiivisia tunteita: turvaa, luottamusta ja psykologista turvaa, meillä on parempi ja syvempi pääsy psykologiseen resurssehimme ja reserveihimme. Tätä kautta syntyy jaksamista ja periksiantamattomuutta.

– Meissä jokaisessa asuu sisäinen voimamme – ja sisu. Yhtä tärkeää, kuin sisun voiman muistaminen on muistaa, miten tärkeää on olla itselleen armollinen ja lempeä. Lempeä voima on nimittäin sisun rakentava ilmentymä elämässämme. Antaisin jokaiselle tehtäväksi tulevina päivinä arjessa pysähtyä pohtimaan: Pystynkö kuuntelemaan itseäni ja hellittämään, kun on sen aika? Olla puskematta väkisin tavanomaisesti tuntemallamme sisulla eteenpäin. Koska sisulla on syvempikin ulottuvuus, joka ei ole vain periksiantamattomuutta. Jatkaminen ja jaksaminen, jotka ovat sisun ytimessä syntyvät joskus vain irtipäästämisen ja hellittämisen kautta. Vaikka tämä on paradoksaalinen ajatus, se on ydinosa ihmiselämää. Kehottaisinkin jokaista miettimään, missä määrin osaan olla lempeä itseäni kohtaan? Voinko tuoda elämääni uuden rituaalin ja tavan, jossa pidän itsestäni huolta. Voisiko yksi päivä kuussa olla vain itseäni varten? Lempeys ei ole pehmoilua, vaan portti syvemmän voimamme vapauttamiseen.

Lue lisää Emiliasta!

Arto O. Salonen muistuttaa tulevaisuuden olevan käsissämme – ja aidon merkityksellisyyden sen keskiössä.

Arto o salonen
 

Dosentti, yhteiskuntamuotoilija Arto O. Salosen ydinosaamista on tulevaisuuden suuntaviivojen kokonaisvaltainen näkyväksi tekeminen. Hän kuvailee kansantajuisesti, kuinka kestävään yhteiskuntaan siirtyminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja merkitykselliseksi koetun elämän tavoittelu kytkeytyvät toisiinsa. Tämän kysytyn tieteen popularisoijan puheenvuoroissa korostuu tulevaisuuslähtöisyys, elämän merkityksellisyys ja yhteiskunnalliset murrokset.

– Tulevaisuuden talous rakentuu sen tosiasian varaan, että käytössämme on yksi planeetta ja yhden planeetan kokoiset resurssit. Niillä mennään tänään, huomenna ja 500 vuoden päästä. Tulevaisuuden alat tarjoavat ratkaisuja kansalaisille, yhteiskunnalle ja planeetalle. Ne auttavat näkemään tulevaisuuden valoisana – ja tulevaisuuden toivon palauttavien ratkaisujen skaalautumispotentiaali on maapallon kokoinen, Arto muistuttaa.

Lue lisää Artosta!

Haluatko saada lisää ideoita ja aloittaa tapahtumasi sisällön suunnittelun kanssamme?

Me tunnemme puhujat, juontajat ja valmentajat – ja tiedämme mistä nyt puhutaan sekä mitkä teemat tulevat olemaan seuraavaksi pinnalla.  Yhdistämällä tapahtumanne tavoitteet ja toiveet meidän tietämykseemme siitä, mitkä ovat tulevaisuuden trendit tapahtumien sisällöissä, onnistumme yhdessä luomaan seuraavasta tapahtumastanne kokonaisuuden, joka puhuttelee, vaikuttaa ja jättää muistijäljen.

Aloitetaan yhdessä seuraavan tapahtumanne suunnittelu!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!