Vuoden Puhuja 2020 -voittajat Arman Alizad, Pata Degerman ja Perttu Pölönen puhuvat yleisöille tämän hetken kysytyimmistä teemoista

Seitsemättä kertaa järjestettävässä tapahtuma-alan kilpailu Evento Awardsissa palkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa suomalaiset huippupuhujat.  Vuoden Puhuja 2020- kategoriat olivat: tarinankertoja, muutoksentekijä ja globaali vaikuttaja.

Puhuja-alan kestosuosikit nousivat Vuoden Puhuja 2020 -kategorioiden voittajiksi

Vuoden Puhuja -kategorioiden voittajat Arman AlizadPata Degerman ja Perttu Pölönen ilmentävät puheillaan niin tapahtumien kestosuosikeiksi nousseita teemoja; motivaatio,  asenne ja tulevaisuus kuin näinä poikkeuksellisina aikoina yhä enemmän pinnalle nousseita aiheita; vastuullisuus ja inhimilliset arvot. Rohkeus, asenne, usko omaan tekemiseen ja uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan yhdistävät Vuoden Puhuja 2020 -voittajia ja heidän puheenvuorojaan. Kuluneen puolen vuoden aikana tapahtumat ovat siirtyneet digimuotoon ja kiinnostavan puhujasisällön sekä vahvan käsikirjoituksen merkitys on korostunut entisestään.

 

Vuoden Puhuja -kategorioiden voittajat ovat kaikki tämän hetken kysytyimpien puhujiemme joukossa. He tuovat esiin teemat, joista tänä poikkeuksellisena aikana halutaan kuulla. Yrityksissä kaivataan nyt motivointia ja uskoa tulevaan enemmän kuin koskaan. Pitkän etätyöskentelyn jälkeenkin tiimityön on toimittava ja henkilöstön pysyttävä motivoituneena sekä hyvinvoivana. Yritykset ovat löytäneet uusia tapoja kokoontua yhteen, motivoida ja innostaa tiimejä esimerkiksi digitapahtumien  ja syksyn yhteisten hybridinä järjestettyjen kikcoffien avulla, kertoo MySpeakerin myyntijohtaja Susanna Suorsa.

 

Tarinankertoja, Muutoksentekijä ja Globaali vaikuttaja – kategoriat kuvaavat puhujien monipuolisuutta

Evento Awardsin Vuoden puhuja -kategoriat kuvaava tapahtumien puhujien monipuolisuutta. Toisessa tapahtumassa tarvitaan vaikuttavaa tarinankertojaa, kun taas toiseen tapahtumaan oikea puhuja on kovan asiantuntijatiedon omaava oman alansa muutoksentekijä tai teemansa tutuksi tehnyt vaikuttaja.

Vuoden puhuja -voittajat Arman Alizad ja Pata Degerman ovat puhuneet yleisöille yli 10 vuoden ajan, eikä suosion ja kysynnän loppua näy, päinvastoin. Molempien suosikkipuhujien puheenvuoroja yhdistävät omakohtaiset, itsekoetut tarinat, joista yleisö saa ammentaa oppeja omaan elämäänsä ja työhönsä vietäväksi. Arman Alizadin tarina unelmien toteuttamisesta, ymmärryksestä ja kiitollisuudesta valaa kuulijaan uskoa ja toiveikkuutta sekä lisää ymmärrystä maailmaa ja erilaisuutta kohtaan. Pata Degerman tuo nyt tiimihengen ja rohkeuden lisäksi ilmastonmuutoksen ja jokaisen päivittäisten valintojen merkityksen kuulijan sisäistettäväksi. Puhuja-alalle nopean noussun tehnyt ja suuren suosion saanut Perttu Pölönen  valaa puheenvuoroillaan yleisölle uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä kertoo kirjaansa ”Tulevaisuuden lukujärjestys” perustuen taidoista, joiden merkitys tulee kasvamaan muuttuvan maailman keskellä.

 

-Oli hienoa saada Vuoden Puhuja- kategoria osaksi tapahtuma-alan arvostettua kilpailua juuri tänä tapahtuma-alalle erittäin poikkeuksellisena vuonna, jossa vaikuttavan puhujasisällön merkitys on korostunut. Nyt, kun tapahtuman totutuista puitteista ja luonnollisesta livetapahtuman vuorovaikutuksesta on jouduttu luopumaan, on puhujan, moderaattorin ja käsikirjoittajan luotava tapahtuman vaikuttavuus. He yhdessä tekniikan kanssa luovat digitapahtuman tunnelman, osallistavat yleisön ja kannustavat vuorovaikutukseen, sekä antavat tunteen siitä, että ruudun läpi seurattava lähetys tapahtuu juuri osallistujaa varten ja puhuja puhuu juuri hänelle. Nyt palkitut Vuoden Puhujat: Arman, Pata sekä Perttu ovat jokainen puhuja-alan vahvoja tekijöitä, jotka ovatkin päässeet tekemään jo useita digitapahtumia asiakkaidemme kanssa, Suorsa kertoo.

Vuoden Puhuja 2020 -kategorioiden voittajat:

Tarinankertoja: Arman Alizad

Muutoksentekijä: Perttu Pölönen

Globaali Vaikuttaja: Pata Degerman


Haastattelupyynnöt ja median yhteydenotot:
Sonja Bondarenko
Marketing & Speaker Relations Manager
0400411956
[email protected]

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!