Code of Conduct

Niina Ratsula: Code of Conduct – miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

Niina Ratsula

Niina Ratsula: Miten laaditaan eettiset toimintaperiaatteet ja sovelletaan ne käytäntöön?

Vastuullisuus ei ole pelkästään kilpailuetu, vaan elinehto tulevaisuuden kestävälle organisaatiolle. Organisaation vastuullisuuden ytimessä ovat eettisesti kestävä toimintakulttuuri ja sen vaalimiseksi rakennetut yhteiset pelisäännöt eli Code of Conduct. Yhä useampi yritys laatii ja julkaisee eettiset periaatteet ohjenuoraksi henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mutta miten yritykset käytännössä varmistavat, että ne toteutuvat arjen toiminnassa ja päätöksenteossa?

Tässä valmennuksessa opit ymmärtämään, miksi eettisiä periaatteita tarvitaan ja miksi yritykset tyypillisesti onnistuvat tai epäonnistuvat niiden mukaan elämisessä. Valmennuksessa saat kokonaiskäsityksen eettisen liiketoiminnan alle lukeutuvista yleisimmistä teemoista ja riskeistä. Valmennuksessa keskitytään pohtimaan teemaa erityisesti yrityskulttuurin näkökulmasta.

Valmennuksen workshop-osiossa osallistujat määrittelevät yhdessä perustan organisaation eettisiksi periaatteiksi, jonka tukena voidaan hyödyntää ennen valmennusta kerättävää henkilöstö- tai sidosryhmäkyselyä. Tavoitteena ei ole luoda samanlaisia eettisiä periaatteita kuin naapurilla, vaan määritellä yhdessä ne periaatteet, jotka ovat merkityksellisiä juuri omalle organisaatiolle ja joihin ollaan täysin valmiita sitoutumaan. Innostava valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja ja runsaasti esimerkkejä eettisten periaatteiden jalkauttamistyöhön sekä niiden toteutumisen arvioimiseen ja mittaamiseen. Valmennuksen jälkeen saat valmiiksi kirjoitetun luonnoksen yhdessä määritellyistä eettisistä periaatteista!

Valmennus sopii jokaiselle organisaatiolle, joka haluaa edistää oikein toimimisen kulttuuria ja varmistaa eettisesti kestävät toimintatavat arjen toiminnassa.

Kysy lisää valmennuksesta teidän organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Eettiset periaatteet – paperilla ja käytännössä

  • Miksi organisaatiomme tarvitsee eettiset periaatteet?
  • Eettisten periaatteiden luominen ja keskeinen sisältö
  • Entä sitten kun toimitaan eettisten periaatteiden vastaisesti? – Ilmoituskanavat ja tilanteiden käsittely

 

Miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

  • Käytännön esimerkkejä eettisistä skandaaleista – miksi yritykset epäonnistuvat noudattamaan eettisiä arvojaan?
  • Eettinen sokeutuminen – me kaikki toimimme joskus epäeettisesti
  • Eettisen organisaatiokulttuurin rakennuspalikat 

 

Konkreettisia esimerkkejä periaatteiden jalkauttamiseen

  • Henkilöstön kouluttaminen ja viestintä
  • Tavoitteet ja mittarit eettisen toiminnan toteutumiseen

 

Workshop: Eettisten periaatteiden määrittely

  • Mitkä eettiset periaatteet ovat juuri meidän organisaatiollemme merkityksellisiä?
  • Mihin periaatteisiin olemme valmiita sitoutumaan?

 

Workshopin purku ja yhteenveto

Niina Ratsula

Miksi valita tämä valmennus?

1. Opit eettisen toimintakulttuurin keskeiset rakennuspalikat ja saat paremman käsityksen omalle organisaatiollesi keskeistä eettisistä riskeistä

2. Parannat valmiuksiasi toimia arvoristiriidoissa ja eettisesti hankalissa tilanteissa työelämässä

3. Määrittelet yhdessä kollegoidesi kanssa eettiset periaatteet, jotka eivät ole paperinmakuiset vaan kuvaavat toimintanne arkea ja yhteisiä arvoja

4. Opit, miten motivoida ja sitouttaa tiimisi jäsenet toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

5. Lopputuloksena saat organisaatiosi eettiset periaatteet valmiina luonnoksena sekä konkreettisia ideoita niiden jalkauttamiseen

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat luoda tai päivittää toimintansa eettiset periaatteet sekä kehittää eettisesti kestävää toimintakulttuuria.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: