Harri banneri

Harri Gustafsberg: Henkisten voimavarojen vahvistaminen

Harri Gustafsberg

Harri Gustafsberg: Henkisten voimavarojen vahvistaminen

Mielen taitojen ja resilienssiresurssin kehittäminen

Koulutuksessa opitte reagoimaan muutoksiin rauhallisesti, rakentavasti ja tulevaisuuteen luottaen.
Koulutuksen myötä kasvatte tiimin suorituskykyä yksilö- ja organisaatiotasolla. Vahva mielen
suorituskyky, joustavuus ja muutoskyvykkyys rakentuvat hyvinvoinnin pohjalle. Hyvinvointi on
tärkeä perusta, mutta haastavissa muutostilanteissa tarvitaan yhä laajemman skaalan taitoja.
Koulutuksessa perehdytte stressin anatomiaan ja siihen, millä tavalla keho ja mieli saadaan
toimimaan optimaalisella tavalla yhdessä.

Koulutuksen avulla organisaationne kehittyy ja oppii ratkaisemaan ongelmat kulttuurin,
johtamisen, vuorovaikutuksen ja toimijoiden suorituskyvyn synteesin avulla. Muutosten
läpivieminen sekä laadun ja tehokkuuden nostaminen, edellyttää myös yksilöiden suorituskyvyn
nostamista. Tämä ei toteudu kuormittamalla kohtuuttomasti, vaan johtamalla ja valmentamalla
viisaasti. Hyvin valmennettu ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.

Koulutus räätälöidään kohderyhmän tilanteen, tarpeen ja toiveiden mukaan. Vahvan tietoperustan
päälle rakennetaan käytännön osaamista erilaisten harjoitteiden avulla. Aihetta voidaan lähestyä
yksilön toimintakyvyn, tiimityön kehittämisen tai vaikuttamisen (johtajuus & vuorovaikutus)
näkökulmista.

Kysy lisää koulutuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Henkisten voimavarojen vahvistaminen
Master Class 4-6h

Miten vahvistaa mielen suorituskykyä?
● Miten valmistaudaan optimaalisesti haastaviin tilanteisiin?
● Toimintakyvyn ja mielen vahvistaminen paineenalla
● Henkisen suorituskyvyn taitojen kehittäminen
● Arvojen ja tarkoituksen kirkastaminen oman henkisen suorituskyvyn pohjalle

Miten parantaa omaa resilienssiä?

● Tilanneanalyysi: kuormitustekijöiden syyt ja seuraukset
● Stressin anatomia: kehon ja mielen yhteistyö
● Workshop: Mentaalisten ja kognitiivisten mallien harjoittelu

Voittavien tapojen anatomia

● Tutkittuun tietoon pohjautuva tapojen anatomia – tavoitteet tottelevat tapoja
● Tunneälykkyys ja mentaalinen ohjelmointi; miten vahvistaa ajatuksia ja tunteita

Miten johdat itseäsi tai tiimiäsi?
● Miten voit kehittää tiimin tehokkuutta, laatua ja hyvinvointia?
● Tietämyksenhallinta, visiointia & villejä ajatuksia

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

MySpeaker 115 WEB

Miksi valita tämä valmennus?

1. Tunnistatte kehomielen mekanismit paineenalaisessa päätöksenteossa ja toimintakyvyssä.
2. Saatte vahvaa tieteellistä näyttöä mielen suorituskyvyn kehittämiseksi.
3. Opitte tunnistamaan stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutukset.
4. Ymmärrätte syvemmin, miten tunnistaa ja tiedostaa stressin vaikutukset päätöksentekoon.
5. Löydätte keinoja kasvattaa resilienssiä ja elämänlaatua.
6. Saatte käyttöönne konkreettisia keinoja, miten uudelleen ohjata mieltä ja kehoa.

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden tiimeille ja yksilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään erilaisia stressin hallintakeinoja ja vahvistaa mielen suorituskykyä.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: