Tunnetaidot ja vuorovaikutus Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio: Kehitä työyhteisösi tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio: Kehitä työyhteisösi tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri ovat keskeisempiä tekijöitä, jotka erottavat parhaat tiimit hyvistä. Ne ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita käytämme suojellaksemme itseämme kun olemme epävarmuudessa ovat niitä seikkoja, jotka tulevat luottamuksen tielle ja saavat meidät toimimaan toisin kuin haluaisimme. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen ja haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti, vaatii taitavaa tunteidensäätelyä ja -käsittelyä, sekä vahvoja ihmissuhdetaitoja.

Tässä koulutuksessa kehitämme sekä henkilökohtaista tunnetaitoja: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä, että kyvykkyyttä johtaa tiimin yhteistä tunneilmastoa ja toimia haastavissakin vuorovaikutustilanteissa.

Kysy valmennuksesta lisää teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h
Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely
 • Itselle tyypillisten nykyisten tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen
 • Miten tiedostetaan nykyinen tapa käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia ja miten se vaikuttaa sinuun itseesi ja ympäristöösi?
 • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

 

Yhteisen tunneilmaston johtaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet
 • Haastavien vuorovaikutusasetelmien ymmärtäminen ja käsittely
 • Erilaisten reaktiotapojen ymmärtäminen
 • Itselle tyypillisten reaktiotapojen tarkastelu ja vaihtoehtoisten toimintatapojen näkeminen
 • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen

 

Yhteenveto ja palautteet koulutuksesta

Iida Mäkikallio profiilikuva

Miksi valita tämä valmennus?

 • Kehitätte kyvykkyyttä käsitellä tunteita rakentavammalla tavalla jotta avoimen, psykologisesti turvallisen ilmapiirin tukeminen on mahdollista
 • Kehitätte kyvykkyyttä toimia haastavissa tunnelatautuneissa tilanteissa
 • Opitte taitoja käsitellä erimielisyyksiä ja tuoda esiin pinnan alla olevia tärkeitä aiheita
 • Opitte hahmottamaan vuorovaikutushaasteet uudenlaisella tavalla
 • Kehittätte kyvykkyyttä johtaa yhteistä tunneilmastoa

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus sopii heille, jotka haluavat vahvistaa henkilökohtaisia tunnetaitojaan: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä, sekä lisätä kyvykkyyttään johtaa yhteistä tunneilmastoa

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: